• Welkom

  20 mei − VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u de laatste nieuwsberichten, contactgegevens van onze fractieleden, wethouder, het bestuur en onze standpunten. Tevens zijn er volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren op onderwerpen die op dit moment actueel zijn. Heeft u vragen/suggesties, neem dan contact met ons op via: secretariaat@vvddronten.nl of de fractieleden. Graag tot ziens! Lees verder

 • Privacy in het sociaal domein

  © WDDS

  19 april − Door Irene Korting - Het sociaal domein is sterk in beweging. Bestaande werkwijzen op de terreinen jeugd, zorg en werk veranderen ingrijpend: integraal werken is de nieuwe norm en van meer inwoners wordt meer privacygevoelige informatie binnen de gemeente verwerkt. Omdat privacy steeds belangrijker wordt hebben we in een klein comité van enkele raadsleden samen met ambtenaren gesproken over het waarborgen van de privacy van inwoners in Dronten. De kernvragen zijn: is de privacy wel goed beschermd? Hoe loopt dat proces, of heel concreet, hoe is nu de routing door het gemeentehuis, wie moeten er allemaal in gekend worden en wat gebeurt er als gegevens met andere organisaties worden gedeeld? Lees verder

 • Vertrek wethouder Engelvaart

  18 april − De fractie van de VVD Dronten heeft, tot haar spijt, kennis genomen van het besluit van wethouder Hans Engelvaart (CDA) om zijn ontslag in te dienen. Zijn gezondheid liet hem al geruime tijd in de steek. Wij betreuren het enorm, maar hebben tegelijkertijd erg veel respect voor een dergelijke moeilijke keuze. Het was overduidelijk dat hij heel graag “zijn klus” had willen afmaken. Lees verder

 • Landelijk VVD Ondernemersevent: naar een flexibele arbeidsmarkt

  © Irene Korting

  16 april − Door Irene Korting - Op 11 april was ik aanwezig bij het landelijke ondernemersevent van de VVD in Oegstgeest. Op het programma stond de flexibele arbeidsmarkt: van een vaste banen economie naar een economie gebaseerd op flexibele arbeidscontracten. Halbe Zijlstra benoemde de grote uitdagingen voor de veranderende arbeidsmarkt. Het sociale pakket voor de arbeidsmarktwetgeving is zo'n 70 jaar geleden ontwikkeld en sluit niet goed aan bij de huidige arbeidsmarkt. Ook is het pakket niet maatgevend voor de toekomst. Op de vraag of we het hele arbeidsmarktstelsel voor zelfstandigen en iedereen in loondienst moeten herzien is het antwoord van de VVD een duidelijke ja! Lees verder

 • Raadsbezoek aan De Meerpaal

  © Irene Korting

  13 april − Door Irene Korting - Gisteravond stond het raadsbezoek aan De Meerpaal op het programma. Een bijzonder bezoek met volop aandacht voor de ontwikkelingen die bij De Meerpaal spelen. De aftrap werd gegeven door een bijdrage van het speciaal muziekonderwijs. Daarmee was de muzikale toon van de avond gezet. Lees verder

 • Update sociaal domein

  © Gemeente Dronten

  10 april − Door Irene Korting - Tijdens de commissievergadering donderdagavond stonden de vervolgstappen voor het sociaal domein op de agenda. We zien dat de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg, werk en jeugdzorg over het algemeen goed verlopen. Bij zo’n grote verandering is het spannend hoe dit in de praktijk uitpakt, maar gelukkig zijn ernstige gevallen in Dronten uitgebleven. De conclusie van de VVD is dat de aanpak van Dronten, ook wel de Dronterkoers genoemd, stevig is neergezet en past bij Dronten. Lees verder

 • Opening Mimar Sinan Moskee Biddinghuizen

  06 april − Door Trudy Stoker - Alle raadsleden hadden een uitnodiging ontvangen voor de opening van deze moskee. Namens onze fractie was ik hierbij aanwezig, iets wat ik niet snel zal vergeten. De gezamenlijke openingshandeling was aan de vertegenwoordigers van Islamitische Stichting Nederland en het Turkse consulaat, burgemeester Aat de Jonge en wethouder Nico Verlaan. Lees verder

 • VVD feliciteert vrijwilligers Biddinghuizen met het verkrijgen van de Lelyprijs

  © Omroep Flevoland

  01 april − Door Trudy Stoker - Donderdag 31 maart kwam de Commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek, naar Biddinghuizen. Hij kwam met een prachtige waardering voor de vele borduursters en andere betrokkenen bij de Flevowand. De commissaris kwam namelijk de Lelyprijs overhandigen. Lees verder

 • De Dronter Koers werkt!

  28 maart − Door Barry Hoogezand - Op 1 januari 2015 kwamen er voor gemeenten veel zorgtaken bij. Bij de zogenoemde decentralisaties zijn de taken voor WMO, Jeugd en Participatie (werk) overgegaan van het rijk en provincie naar gemeenten. Een liberaal uitgangspunt, omdat de zorg zo dichtmogelijk bij de burger – dus de gemeente – wordt georganiseerd. Één gezin, één plan en één regisseur sluit goed aan bij verantwoordelijkheid en vrijheid, liberale principes. Lees verder

 • Week van Zorg en Welzijn ook in Dronten

  © Irene Korting

  19 maart − Door Irene Korting - Deze week is het de Week van Zorg en Welzijn. Voor de vierde keer op rij zetten zo'n duizend zorg- en welzijnslocaties door heel Nederland hun deuren open voor het publiek. In Dronten is Coloriet de Regenboog één van de deelnemers. Namens de VVD Dronten heb ik daar vandaag een kijkje genomen bij het open huis. Als raadslid met het sociaal domein in mijn portefeuille was dit een uitgelezen kans om met eigen ogen te zien hoe de ouderenzorg in Dronten in deze nieuwe tijd vorm krijgt. Lees verder

 • Dienstverlening en privacy op de kaart in Dronten

  18 maart − Door Irene Korting - Tijdens de commissievergadering van 17 maart stond de jaarrapportage ‘Verbetering dienstverlening 2015’ op de raadsagenda. Deze rapportage is een update over de ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en de klanttevredenheid. Wat blijkt? Dronten kent een zeer constante en stabiele groei in klanttevredenheid. De resultaten laten zien dat Dronten actief, bewust en succesvol werkt aan het vergroten van de klanttevredenheid. De beoordeling van de dienstverlening door klanten is van ‘lager dan gemiddeld’ opgeschoven naar ‘minimaal gemiddeld’ en in veel gevallen zelfs ‘bovengemiddeld’. De stapsgewijze aanpak en de aandacht, zorg en creativiteit van medewerkers hebben geleid tot deze mooie resultaten. Lees verder

 • VVD Dronten in aktie tijdens NLdoet

  12 maart − Vandaag is een grote groep vanuit onze fractie en bestuur actief geweest tijdens NLdoet. Op deze prachtige zaterdag mochten wij de stichting Huis aan de vaart in Dronten helpen met het lente-klaarmaken van de tuinen. De stichting biedt woonruimte aan mensen met een beperking. De mensen (nu veel jongeren) kunnen hier zelfstandig wonen en leven, en krijgen hulp voor zover ze dit nodig hebben. Lees verder

 • VVD Dronten op bezoek in het Europarlement in Brussel

  06 maart − Afgelopen vrijdag zijn een aantal leden van onze afdeling op bezoek geweest in Brussel. Op uitnodiging van Europarlementariër Jan Huitema vertrok om 7.15 vanaf De Rede de bus naar de Belgische hoofdstad. Lees verder

 • VVD Regio Midden-Nederland opgericht

  10 februari − In aanwezigheid van ruim 200 VVD-leden uit de provincies Utrecht en Flevoland is woensdagavond 10 februari de nieuwe VVD Regio-Midden Nederland opgericht. Tevens is een 8-koppig nieuw bestuur gekozen onder voorzitterschap van Wouter Kolff (burgemeester Veenendaal). Als regiovoorzitter heeft hij ook zitting in het Landelijk Bestuursoverleg van de partij. Lees verder

 • Plein De Rede - Aan de slag

  01 februari − Door Jaap Kodde - In de raadsvergadering van 28 januari is het voorstel om het plein de Rede her in te richten aangenomen, CDA, VVD, Leefbaar Dronten en de PVDA stemden in met het voorstel. Lees verder

 • Werkbezoek VVD

  31 januari − Het duurt nog even (maart 2017) maar er wordt nu al gewerkt aan input voor het verkiezingsprogramma. Hoewel de VVD elke dag uit het hele land berichten krijgt, werkt het soms het beste om het op locatie te horen en te zien. Lees verder

 • VVD zegt het met bloemen

  © Kees Bakker / KBcommunicatie

  26 januari − VVD Dronten wist OVDD voorzitter Hester Vroegop vrijdag 22 januari te verrassen met een prachtige bos bloemen. Dit ter gelegenheid van de tiende verjaardag van OndernemersVereniging de Driehoek (OVDD) Lees verder

 • U hebt iets gemist als u niet bij “veilig wonen met domotica” bent geweest.

  25 januari − Door Tiny Winter - U hebt iets gemist als u niet bij “veilig wonen met domotica” bent geweest. Op deze foto ziet u de biodynamische verlichting in een woonkamer van Laarhof. Lees verder

 • Woordenlijst Vluchtelingenopvang

  25 januari − door Trudy Stoker - Een paar maanden geleden is door de gemeenteraad van Dronten een motie van de Partij van de Arbeid is behandeld. Hier wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of het mogelijk is om in onze gemeente extra vluchtelingen op te vangen. Deze motie is destijds aangenomen. De VVD heeft tegen deze motie gestemd, maar vanzelfsprekend respecteren we het democratisch besluit. In de wandelgangen worden wij als fractie wel eens aangesproken over ons standpunt, en wat opvalt is dat er vaak begrippen, afkortingen en definities door elkaar gehaald worden. Hieronder een korte “verklarende woordenlijst” van veel voorkomende terminologie. Lees verder

 • Roggebotsluis

  © maartenheijenk.nl

  24 januari − Door Jaap Kodde - Een bericht in de media dat een bouwfase in de aanleg van de bypass bij Kampen tien miljoen Euro goedkoper uitvalt dan begroot was, is voor mij een aanleiding geweest om via Twitter hierop te reageren en dit geld te reserveren voor daadwerkelijke goede oeververbinding. Lees verder