• Welkom

  20 mei − VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouder en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • Eindelijk gaat de schop in het Meerpaalplein

  © BPD.Khandekar

  14 oktober − Door Jaap Kodde - Begin januari volgend jaar zal de zolang gekoesterde wens van in ieder geval de VVD de schop in het Meerpaalplein gaan, voorheen het Redeplein of genoemde Plein de Rede. Lees verder

 • De omgevingswet in het kort

  10 oktober − Door Irene Korting - Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Omgevingswet 26 bestaande wetten op het gebied van de leefomgeving. VVD-Kamerlid Hayke Veldman verwoordde het tijdens de plenaire behandeling van de wet als volgt: “Het huidige omgevingsrecht is te ingewikkeld, kent stroperige processen en past niet meer bij de flexibiliteit waar de maatschappij juist wel om vraagt. Lees verder

 • Uitnodiging thema avond 25 oktober:'Zijn senioren welkom in de digitale wereld?'

  03 oktober − Door Irene Korting - Op 25 oktober 2016 van 19:00 tot 22:00 uur organiseert het VVD Seniorennetwerk Flevoland een thema-avond met als onderwerp “Zijn senioren welkom in de digitale wereld?”. De thema-avond vindt plaats in de Rietkerkzaal van het Provinciehuis van Flevoland. Deze avond is ook toegankelijk voor senioren die geen lid zijn van de VVD. U bent van harte welkom! Lees verder

 • Hulpverleners bedankt!

  02 oktober − Door Irene Korting - Ze staan 24 uur per dag voor ons klaar. De hulpverleners van de politie, brandweer en ambulance in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Daarom zet VVD Dronten ze graag in het zonnetje met een heerlijke taart op Nationale Hulpverlenersdag 2016. Lees verder

 • Blowverbod alleen bij overlast

  30 september − Door Irene Korting - Gisteravond stond de algemene plaatselijke verordening (APV) op de raadsagenda. Hierin staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij de nieuwe APV is ingezet op deregulering, lastenvermindering voor inwoners en bedrijven en veiligheid. Omdat de APV iedereen raakt, had het college aan inwoners gevraagd mee te denken en ideeën en adviezen aan te dragen. Een opvallend nieuw artikel in de APV was het voorstel om een blowverbod in de totale openbare ruimte op te nemen. Lees verder

 • Hoe wilt u oud worden in Dronten?

  26 september − Door Irene Korting - In opdracht van de provincie Flevoland organiseerde stichting TopAaz een middag met inwoners uit de gemeente Dronten om te spreken over de zelfstandigheid van kwetsbare ouderen in Flevoland. Het was een inspirerend tafelgesprek met als centrale vraag: ‘Hoe wilt u oud worden in Dronten?’ Lees verder

 • Afscheid van adjunct griffier Corrie Visser

  25 september − Door Trudy Stoker - Donderdag 22 september vond het afscheid plaats van “onze” Corrie. Mooie woorden, leuke anekdotes, prachtige cadeau’s, lekkere hapjes en drankjes vormden als het ware samen alle ingrediënten voor een prachtig warm afscheid van deze charmante dame. Lees verder

 • Ondernemersacademie in De Meerpaal

  15 september − Door Trudy Stoker - Gisteravond was het een drukte van jewelste in de Meerpaal. Een heuse “Ladies-Night” ter gelegenheid van een film première op ’t Plein en in de bioscoop. Lees verder

 • "Bakkie doen?"

  16 augustus − Door Guido de Leeuw - Afgelopen zaterdag waren we met de "Bakkie doen" truck in het centrum van Dronten. Tijdens de Meerpaaldagen werd er aan de bezoekers gratis koffie verstrekt. En om het nuttige met het aangename te verenigen, kon men tijdens het bakkie meepraten over Nederland (en niet te vergeten Dronten). Lees verder

 • VVD Dronten feliciteert Alice Naber met deelname aan Olympische Spelen!

  17 juli − Door Barry Hoogezand - De VVD Dronten feliciteert Biddinghuizenaar Alice Naber met haar deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro! Lees verder

 • Algemene beschouwingen Kadernota 2017

  © Irene Korting

  24 juni − Door Irene Korting - Met genoegen heeft de VVD kennis genomen van de kadernota 2017. Zelfs nadat we een tegenvallende meicirculaire hebben ontvangen is het mogelijk gebleken dat er een sluitende meerjarenbegroting wordt gepresenteerd zonder bezuinigingsmaatregelen. Sterker nog er is nog steeds ruimte voor nieuw beleid. Lees verder

 • Terugblik raadsdebat gemeentelijke inzet 30 sociale huurwoningen MFG Swifterbant

  © Omroep Flevoland

  27 mei − Door Irene Korting - Gisteravond was een belangrijke avond voor Swifterbant. Veel inwoners uit Swifterbant waren aanwezig om zo hun betrokkenheid bij dit project te laten zien. De VVD is overtuigd van de noodzaak voor de ontwikkeling van de 30 sociale huurwoningen met zorg. Maar het was geen eenvoudig besluit. De moeilijkheid zat in het feit dat de bouw en financiering door de gemeente zelf werd opgepakt als gevolg van het feit dat woningbouwcorporatie OFW zich heeft teruggetrokken. De VVD ziet het bouwen van sociale huurwoningen niet als taak van de gemeente. Lees verder

 • VVD blij met flinke daling Dronten op AD-misdaadmeter

  © Algemeen Dagblad

  26 mei − Door Irene Korting - Tijdens raadsvergadering heeft de VVD vanavond vragen aan het college gesteld over de landelijke AD misdaadmeter. Dronten doet het goed in het overzicht van het AD. De gemeente is gedaald van de 186ste naar de 228ste plaats van de in totaal 421 onderzochte gemeenten. Uit de landelijke monitor blijkt dat Dronten op veel aspecten veiliger is geworden in 2015 ten opzichte van 2014. En dat vindt de VVD goed om te zien. Echter viel het de VVD op dat de diefstal uit auto/motor met bijna 42% gestegen is. Daarom heeft de VVD om een toelichting van het college gevraagd. Lees verder

 • VVD raadslid Irene Korting wint Lagerhuisdebat

  © Flevopost

  20 mei − Door VVD Dronten - Tijdens het politiek café in Dronten waar alle politieke partijen aan deelnamen werd VVD-raadslid Irene Korting de winnaar van het Lagerhuisdebat. Gedeputeerde Michiel Rijsberman vond haar de beste debater. ‘Zij kan gewoon ontzettend goed kort en kernachtig formuleren.’ Lees verder

 • Buurtsportcoaches zoeken de verbinding

  16 mei − Door VVD Dronten - De gemeente Dronten biedt in het kader van het programma “Sport en bewegen” een heel breed programma aan. Een programma wat in de 3 kernen aangeboden wordt. Lees verder

 • Gemeentelijke inzet 30 sociale huurwoningen Swifterbant

  13 mei − Door Irene Korting - Op de commissieagenda stond afgelopen donderdag de bouw van 30 sociale huurwoningen met zorg in Swifterbant. Een project dat al ruim 10 jaar speelt. Voor de VVD Dronten brengt dit raadsvoorstel diverse dilemma’s met zich mee. De VVD is overtuigd dat de bouw van de 30 huurwoningen met zorg noodzakelijk is voor inwoners van Swifterbant. Het college stelt dat de bouw van sociale huurwoningen maatschappelijk gewenst en verantwoord is en dat de woningen in principe kostendekkend zijn te exploiteren. Daarom stelt zij bij uitzondering voor zelf de sociale huurwoningen te bouwen, nu woningbouwcorporatie OFW is afgehaakt. Lees verder

 • Dronten heeft een ondernemers.(punt)

  12 mei − Door VVD Dronten - Woensdag 11 mei was het zover, de officiële opening van het Ondernemers.(punt) Wethouder Dirk Minne Vis stond samen met alle genodigden in de schijnwerpers op het podium van de Meerpaal. Want iedere ondernemer verdient een podium, aldus de wethouder. Lees verder

 • Uitnodiging: Politiek Café op 19 mei in de Meerpaal

  © Irene Korting

  09 mei − Door Irene Korting - Op 19 mei organiseren de politieke partijen van Dronten een Politiek Café in de Meerpaal. Op initiatief van het afdelingsbestuur van D66 doen (burger)raadsleden van alle politieke partijen in Dronten mee aan het politiek debat. Ook de VVD Dronten. Maar liefst twee gedeputeerden van de provincie Flevoland hebben hun medewerking toegezegd aan het Politiek Café; Jaap Lodders en Michiel Rijsberman zullen kort pitchen over onderwerpen uit hun portefeuille die voor Dronten van belang zijn. Daarnaast zullen zij de deskundige jury vormen bij de debatten tijdens deze avond. Lees verder

 • Vrijheid geef je door

  04 mei − Door Irene Korting - Vanavond zijn we om acht uur twee minuten stil. We herdenken de mensen die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We zijn stil omdat deze mensen hun leven gaven voor onze vrijheid. De discussie van afgelopen week over wie we precies herdenken tijdens dodenherdenking, maakt mij bewust. Bewust van onze vrijheid om in stilte te vragen, te wensen of te eren. Tegelijkertijd voelt de discussie tegenstrijdig. Het voelt niet goed om een strijd te voeren over de vrijheid van herdenken. Lees verder