• Welkom

  20 mei − VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u de laatste nieuwsberichten, contactgegevens van onze fractieleden, wethouder, het bestuur en onze standpunten. Tevens zijn er volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren op onderwerpen die op dit moment actueel zijn. Heeft u vragen/suggesties, neem dan contact met ons op via: secretariaat@vvddronten.nl of de fractieleden. Graag tot ziens! Lees verder

 • Afscheid van adjunct griffier Corrie Visser

  25 september − Donderdag 22 september vond het afscheid plaats van “onze” Corrie. Mooie woorden, leuke anekdotes, prachtige cadeau’s, lekkere hapjes en drankjes vormden als het ware samen alle ingrediënten voor een prachtig warm afscheid van deze charmante dame. Lees verder

 • Ondernemersacademie in De Meerpaal

  15 september − Gisteravond was het een drukte van jewelste in de Meerpaal. Een heuse “Ladies-Night” ter gelegenheid van een film première op ’t Plein en in de bioscoop. Lees verder

 • "Bakkie doen?"

  16 augustus − Afgelopen zaterdag waren we met de "Bakkie doen" truck in het centrum van Dronten. Tijdens de Meerpaaldagen werd er aan de bezoekers gratis koffie verstrekt. En om het nuttige met het aangename te verenigen, kon men tijdens het bakkie meepraten over Nederland (en niet te vergeten Dronten). Lees verder

 • VVD Dronten feliciteert Alice Naber met deelname aan Olympische Spelen!

  17 juli − De VVD Dronten feliciteert Biddinghuizenaar Alice Naber met haar deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro! Lees verder

 • Algemene beschouwingen Kadernota 2017

  24 juni − Met genoegen heeft de VVD kennis genomen van de kadernota 2017. Zelfs nadat we een tegenvallende meicirculaire hebben ontvangen is het mogelijk gebleken dat er een sluitende meerjarenbegroting wordt gepresenteerd zonder bezuinigingsmaatregelen. Sterker nog er is nog steeds ruimte voor nieuw beleid. Lees verder

 • Terugblik raadsdebat gemeentelijke inzet 30 sociale huurwoningen MFG Swifterbant

  © Omroep Flevoland

  27 mei − Door Irene Korting - Gisteravond was een belangrijke avond voor Swifterbant. Veel inwoners uit Swifterbant waren aanwezig om zo hun betrokkenheid bij dit project te laten zien. De VVD is overtuigd van de noodzaak voor de ontwikkeling van de 30 sociale huurwoningen met zorg. Maar het was geen eenvoudig besluit. De moeilijkheid zat in het feit dat de bouw en financiering door de gemeente zelf werd opgepakt als gevolg van het feit dat woningbouwcorporatie OFW zich heeft teruggetrokken. De VVD ziet het bouwen van sociale huurwoningen niet als taak van de gemeente. Lees verder

 • VVD blij met flinke daling Dronten op AD-misdaadmeter

  © Algemeen Dagblad

  26 mei − Door Irene Korting - Tijdens raadsvergadering heeft de VVD vanavond vragen aan het college gesteld over de landelijke AD misdaadmeter. Dronten doet het goed in het overzicht van het AD. De gemeente is gedaald van de 186ste naar de 228ste plaats van de in totaal 421 onderzochte gemeenten. Uit de landelijke monitor blijkt dat Dronten op veel aspecten veiliger is geworden in 2015 ten opzichte van 2014. En dat vindt de VVD goed om te zien. Echter viel het de VVD op dat de diefstal uit auto/motor met bijna 42% gestegen is. Daarom heeft de VVD om een toelichting van het college gevraagd. Lees verder

 • Buurtsportcoaches zoeken de verbinding

  16 mei − De gemeente Dronten biedt in het kader van het programma “Sport en bewegen” een heel breed programma aan. Een programma wat in de 3 kernen aangeboden wordt. Lees verder

 • Gemeentelijke inzet 30 sociale huurwoningen Swifterbant

  13 mei − Door Irene Korting - Op de commissieagenda stond afgelopen donderdag de bouw van 30 sociale huurwoningen met zorg in Swifterbant. Een project dat al ruim 10 jaar speelt. Voor de VVD Dronten brengt dit raadsvoorstel diverse dilemma’s met zich mee. De VVD is overtuigd dat de bouw van de 30 huurwoningen met zorg noodzakelijk is voor inwoners van Swifterbant. Het college stelt dat de bouw van sociale huurwoningen maatschappelijk gewenst en verantwoord is en dat de woningen in principe kostendekkend zijn te exploiteren. Daarom stelt zij bij uitzondering voor zelf de sociale huurwoningen te bouwen, nu woningbouwcorporatie OFW is afgehaakt. Lees verder

 • Dronten heeft een ondernemers.(punt)

  12 mei − Woensdag 11 mei was het zover, de officiële opening van het Ondernemers.(punt) Wethouder Dirk Minne Vis stond samen met alle genodigden in de schijnwerpers op het podium van de Meerpaal. Want iedere ondernemer verdient een podium, aldus de wethouder. Lees verder

 • Uitnodiging: Politiek Café op 19 mei in de Meerpaal

  09 mei − Door Irene Korting - Op 19 mei organiseren de politieke partijen van Dronten een Politiek Café in de Meerpaal. Op initiatief van het afdelingsbestuur van D66 doen (burger)raadsleden van alle politieke partijen in Dronten mee aan het politiek debat. Ook de VVD Dronten. Maar liefst twee gedeputeerden van de provincie Flevoland hebben hun medewerking toegezegd aan het Politiek Café; Jaap Lodders en Michiel Rijsberman zullen kort pitchen over onderwerpen uit hun portefeuille die voor Dronten van belang zijn. Daarnaast zullen zij de deskundige jury vormen bij de debatten tijdens deze avond. Lees verder

 • Vrijheid geef je door

  04 mei − Door Irene Korting - Vanavond zijn we om acht uur twee minuten stil. We herdenken de mensen die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. We zijn stil omdat deze mensen hun leven gaven voor onze vrijheid. De discussie van afgelopen week over wie we precies herdenken tijdens dodenherdenking, maakt mij bewust. Bewust van onze vrijheid om in stilte te vragen, te wensen of te eren. Tegelijkertijd voelt de discussie tegenstrijdig. Het voelt niet goed om een strijd te voeren over de vrijheid van herdenken. Lees verder

 • Privacy in het sociaal domein

  © WDDS

  19 april − Door Irene Korting - Het sociaal domein is sterk in beweging. Bestaande werkwijzen op de terreinen jeugd, zorg en werk veranderen ingrijpend: integraal werken is de nieuwe norm en van meer inwoners wordt meer privacygevoelige informatie binnen de gemeente verwerkt. Omdat privacy steeds belangrijker wordt hebben we in een klein comité van enkele raadsleden samen met ambtenaren gesproken over het waarborgen van de privacy van inwoners in Dronten. De kernvragen zijn: is de privacy wel goed beschermd? Hoe loopt dat proces, of heel concreet, hoe is nu de routing door het gemeentehuis, wie moeten er allemaal in gekend worden en wat gebeurt er als gegevens met andere organisaties worden gedeeld? Lees verder

 • Vertrek wethouder Engelvaart

  18 april − De fractie van de VVD Dronten heeft, tot haar spijt, kennis genomen van het besluit van wethouder Hans Engelvaart (CDA) om zijn ontslag in te dienen. Zijn gezondheid liet hem al geruime tijd in de steek. Wij betreuren het enorm, maar hebben tegelijkertijd erg veel respect voor een dergelijke moeilijke keuze. Het was overduidelijk dat hij heel graag “zijn klus” had willen afmaken. Lees verder

 • Landelijk VVD Ondernemersevent: naar een flexibele arbeidsmarkt

  © Irene Korting

  16 april − Door Irene Korting - Op 11 april was ik aanwezig bij het landelijke ondernemersevent van de VVD in Oegstgeest. Op het programma stond de flexibele arbeidsmarkt: van een vaste banen economie naar een economie gebaseerd op flexibele arbeidscontracten. Halbe Zijlstra benoemde de grote uitdagingen voor de veranderende arbeidsmarkt. Het sociale pakket voor de arbeidsmarktwetgeving is zo'n 70 jaar geleden ontwikkeld en sluit niet goed aan bij de huidige arbeidsmarkt. Ook is het pakket niet maatgevend voor de toekomst. Op de vraag of we het hele arbeidsmarktstelsel voor zelfstandigen en iedereen in loondienst moeten herzien is het antwoord van de VVD een duidelijke ja! Lees verder

 • Raadsbezoek aan De Meerpaal

  © Irene Korting

  13 april − Door Irene Korting - Gisteravond stond het raadsbezoek aan De Meerpaal op het programma. Een bijzonder bezoek met volop aandacht voor de ontwikkelingen die bij De Meerpaal spelen. De aftrap werd gegeven door een bijdrage van het speciaal muziekonderwijs. Daarmee was de muzikale toon van de avond gezet. Lees verder

 • Update sociaal domein

  © Gemeente Dronten

  10 april − Door Irene Korting - Tijdens de commissievergadering donderdagavond stonden de vervolgstappen voor het sociaal domein op de agenda. We zien dat de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg, werk en jeugdzorg over het algemeen goed verlopen. Bij zo’n grote verandering is het spannend hoe dit in de praktijk uitpakt, maar gelukkig zijn ernstige gevallen in Dronten uitgebleven. De conclusie van de VVD is dat de aanpak van Dronten, ook wel de Dronterkoers genoemd, stevig is neergezet en past bij Dronten. Lees verder

 • Opening Mimar Sinan Moskee Biddinghuizen

  06 april − Door Trudy Stoker - Alle raadsleden hadden een uitnodiging ontvangen voor de opening van deze moskee. Namens onze fractie was ik hierbij aanwezig, iets wat ik niet snel zal vergeten. De gezamenlijke openingshandeling was aan de vertegenwoordigers van Islamitische Stichting Nederland en het Turkse consulaat, burgemeester Aat de Jonge en wethouder Nico Verlaan. Lees verder

 • VVD feliciteert vrijwilligers Biddinghuizen met het verkrijgen van de Lelyprijs

  © Omroep Flevoland

  01 april − Door Trudy Stoker - Donderdag 31 maart kwam de Commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek, naar Biddinghuizen. Hij kwam met een prachtige waardering voor de vele borduursters en andere betrokkenen bij de Flevowand. De commissaris kwam namelijk de Lelyprijs overhandigen. Lees verder