• Welkom

  20 mei − VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouder en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • PERSBERICHT - Vertrek fractievoorzitter Bernd Rosing

  01 december − 1 december 2016, In verband met gezondheidsproblemen heb ik op 30 november bij burgemeester A.B.L. de Jonge mijn ontslag ingediend als lid van de gemeenteraad van Dronten. Mijn beslissing om de raadstermijn niet uit te dienen tot maart 2018 heb ik in goed overleg met de raadsfractie van de VVD genomen. Lees verder

 • Een nieuw compact zwembad

  01 december − Door Irene Korting - Al jaren is het zwembad een aandachtspunt. Het zwembad Overboord is verouderd. En het voorstel van het college voor een nieuw compact zwembad spreekt de VVD erg aan. Bovendien is het zo dat wanneer de nieuwbouw wordt uitgesteld dit leidt tot hogere kosten voor het langer openhouden van het bestaande zwembad. Lees verder

 • Raadslid Irene Korting kandidaat voor de Tweede Kamer

  15 november − Ons gemeenteraadslid Irene Korting (36) staat op de (concept)kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op vrijdag 11 november jl. presenteerde de VVD haar conceptkandidatenlijst met Irene Korting op de 57e plek. Irene woont in Swifterbant, is bestuurskundige en is sinds 2010 raadslid bij VVD Dronten en in deze periode vice-fractievoorzitter. Irene is een actief en betrokken raadslid voor de VVD Dronten op het gebied van zorg, werk en inkomen, participatie en jeugd. Naast haar politieke activiteiten is zij adviseur op het gebied van bestuur en communicatie. Lees verder

 • VVD Dronten blij met gezonde financiële huishouding gemeente

  05 november − Afgelopen week is de Programmabegroting voor 2017 behandeld in de gemeenteraad. Lees hier het betoog van onze fractievoorzitter Bernd Rosing. Lees verder

 • Flevolandse ondernemers gezocht

  01 november − Door Trudy Stoker - Vrijdag 28 oktober vond er op Lelystad Airport een bijzondere bijeenkomst plaats. In een grote hangar waar ook een hele grote flight simulator stond kwamen een kleine 300 ondernemers bijeen. Bedrijfskring Lelystad organiseerde deze “meet and greet”. Aanleiding was de grote aanbesteding, voor uitbreiding Lelystad Airport, die inmiddels heeft plaatsgevonden. Lees verder

 • VVD Zuiderzee een feit

  30 oktober − Onder luid applaus van vele VVD-leden uit Flevoland is vrijdagavond 28 oktober het VVD-netwerk Zuiderzee opgericht. De VVD-afdelingen Dronten, Lelystad, Noordoostpolder/Urk en Zeewolde zijn gestopt in hun huidige vorm en gaan samen verder als het VVD-netwerk Zuiderzee. Wat is er gebeurd? Lees verder

 • Eindelijk gaat de schop in het Meerpaalplein

  © BPD.Khandekar

  14 oktober − Door Jaap Kodde - Begin januari volgend jaar zal de zolang gekoesterde wens van in ieder geval de VVD de schop in het Meerpaalplein gaan, voorheen het Redeplein of genoemde Plein de Rede. Lees verder

 • De omgevingswet in het kort

  10 oktober − Door Irene Korting - Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Omgevingswet 26 bestaande wetten op het gebied van de leefomgeving. VVD-Kamerlid Hayke Veldman verwoordde het tijdens de plenaire behandeling van de wet als volgt: “Het huidige omgevingsrecht is te ingewikkeld, kent stroperige processen en past niet meer bij de flexibiliteit waar de maatschappij juist wel om vraagt. Lees verder

 • Uitnodiging thema avond 25 oktober:'Zijn senioren welkom in de digitale wereld?'

  03 oktober − Door Irene Korting - Op 25 oktober 2016 van 19:00 tot 22:00 uur organiseert het VVD Seniorennetwerk Flevoland een thema-avond met als onderwerp “Zijn senioren welkom in de digitale wereld?”. De thema-avond vindt plaats in de Rietkerkzaal van het Provinciehuis van Flevoland. Deze avond is ook toegankelijk voor senioren die geen lid zijn van de VVD. U bent van harte welkom! Lees verder

 • Hulpverleners bedankt!

  02 oktober − Door Irene Korting - Ze staan 24 uur per dag voor ons klaar. De hulpverleners van de politie, brandweer en ambulance in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Daarom zet VVD Dronten ze graag in het zonnetje met een heerlijke taart op Nationale Hulpverlenersdag 2016. Lees verder

 • Blowverbod alleen bij overlast

  30 september − Door Irene Korting - Gisteravond stond de algemene plaatselijke verordening (APV) op de raadsagenda. Hierin staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bij de nieuwe APV is ingezet op deregulering, lastenvermindering voor inwoners en bedrijven en veiligheid. Omdat de APV iedereen raakt, had het college aan inwoners gevraagd mee te denken en ideeën en adviezen aan te dragen. Een opvallend nieuw artikel in de APV was het voorstel om een blowverbod in de totale openbare ruimte op te nemen. Lees verder

 • Hoe wilt u oud worden in Dronten?

  26 september − Door Irene Korting - In opdracht van de provincie Flevoland organiseerde stichting TopAaz een middag met inwoners uit de gemeente Dronten om te spreken over de zelfstandigheid van kwetsbare ouderen in Flevoland. Het was een inspirerend tafelgesprek met als centrale vraag: ‘Hoe wilt u oud worden in Dronten?’ Lees verder

 • Afscheid van adjunct griffier Corrie Visser

  25 september − Door Trudy Stoker - Donderdag 22 september vond het afscheid plaats van “onze” Corrie. Mooie woorden, leuke anekdotes, prachtige cadeau’s, lekkere hapjes en drankjes vormden als het ware samen alle ingrediënten voor een prachtig warm afscheid van deze charmante dame. Lees verder

 • Ondernemersacademie in De Meerpaal

  15 september − Door Trudy Stoker - Gisteravond was het een drukte van jewelste in de Meerpaal. Een heuse “Ladies-Night” ter gelegenheid van een film première op ’t Plein en in de bioscoop. Lees verder

 • "Bakkie doen?"

  16 augustus − Door Guido de Leeuw - Afgelopen zaterdag waren we met de "Bakkie doen" truck in het centrum van Dronten. Tijdens de Meerpaaldagen werd er aan de bezoekers gratis koffie verstrekt. En om het nuttige met het aangename te verenigen, kon men tijdens het bakkie meepraten over Nederland (en niet te vergeten Dronten). Lees verder

 • VVD Dronten feliciteert Alice Naber met deelname aan Olympische Spelen!

  17 juli − Door Barry Hoogezand - De VVD Dronten feliciteert Biddinghuizenaar Alice Naber met haar deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro! Lees verder

 • Algemene beschouwingen Kadernota 2017

  © Irene Korting

  24 juni − Door Irene Korting - Met genoegen heeft de VVD kennis genomen van de kadernota 2017. Zelfs nadat we een tegenvallende meicirculaire hebben ontvangen is het mogelijk gebleken dat er een sluitende meerjarenbegroting wordt gepresenteerd zonder bezuinigingsmaatregelen. Sterker nog er is nog steeds ruimte voor nieuw beleid. Lees verder

 • Terugblik raadsdebat gemeentelijke inzet 30 sociale huurwoningen MFG Swifterbant

  © Omroep Flevoland

  27 mei − Door Irene Korting - Gisteravond was een belangrijke avond voor Swifterbant. Veel inwoners uit Swifterbant waren aanwezig om zo hun betrokkenheid bij dit project te laten zien. De VVD is overtuigd van de noodzaak voor de ontwikkeling van de 30 sociale huurwoningen met zorg. Maar het was geen eenvoudig besluit. De moeilijkheid zat in het feit dat de bouw en financiering door de gemeente zelf werd opgepakt als gevolg van het feit dat woningbouwcorporatie OFW zich heeft teruggetrokken. De VVD ziet het bouwen van sociale huurwoningen niet als taak van de gemeente. Lees verder

 • VVD blij met flinke daling Dronten op AD-misdaadmeter

  © Algemeen Dagblad

  26 mei − Door Irene Korting - Tijdens raadsvergadering heeft de VVD vanavond vragen aan het college gesteld over de landelijke AD misdaadmeter. Dronten doet het goed in het overzicht van het AD. De gemeente is gedaald van de 186ste naar de 228ste plaats van de in totaal 421 onderzochte gemeenten. Uit de landelijke monitor blijkt dat Dronten op veel aspecten veiliger is geworden in 2015 ten opzichte van 2014. En dat vindt de VVD goed om te zien. Echter viel het de VVD op dat de diefstal uit auto/motor met bijna 42% gestegen is. Daarom heeft de VVD om een toelichting van het college gevraagd. Lees verder