• Welkom

  20 mei − VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u de laatste nieuwsberichten, contactgegevens van onze fractieleden, wethouder, het bestuur en onze standpunten. Tevens zijn er volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren op onderwerpen die op dit moment actueel zijn. Heeft u vragen/suggesties, neem dan contact met ons op via: secretariaat@vvddronten.nl of de fractieleden. Graag tot ziens! Lees verder

 • Raadsbezoek Fresh Care Convenience van de Staay Food Group

  © Irene Korting

  20 november − door Irene Korting - Gisteren vond het raadsbezoek aan Fresh Care Convenience van de Staay Food Group plaats. Dit moderne Drontense bedrijf is gespecialiseerd in het bewerken van verse groenten, fruit en andere natuurlijke ingrediënten tot kant en klaar eenheden zoals bijvoorbeeld salades. Het bedrijf timmert niet alleen hard aan de weg, maar is zich ook zeer bewust. Bewust van gezonde voeding, duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen. En dat doen ze en wel te verstaan in Dronten. Tijdens het raadsbezoek kwam de uitbreiding van het bedrijf door de nieuwe fabriek duidelijk naar voren. Het bedrijf heeft hoognodig meer ruimte nodig en opent over enige tijd een nieuwe fabriek in Dronten. Een interessante vraag is waarom kiest Fresh Care juist voor Dronten? Lees verder

 • Cultuurvisie 2015

  © Kunstwacht Dronten

  13 november − door Irene Korting - De VVD is blij met deze cultuurvisie, het betreft een goed gefundeerd stuk met de integrale aanpak. Cultuur draagt bij aan de levendigheid van onze gemeente en aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die hiermee in aanraking komt. Lees verder

 • Vragen voortgang zoektocht ontwikkelaar woningbouw MFC Swifterbant

  © WPlatform

  13 november − door Irene Korting - Tijdens de raadscommissie van 12 november heeft de VVD-fractie vragen gesteld over de voortgang van de zoektocht naar een partner voor de woningbouw bij het MFC Swifterbant. De VVD-fractie ontving signalen dat partijen buiten Dronten interesse hebben, maar dat voor partijen afkomstig buiten Dronten deelname niet mogelijk is vanwege het verbod op nieuwbouw buiten de kernregio, zoals opgenomen in de herziene Woningwet. Lees verder

 • Programmabegroting 2016

  05 november − door Bernd Rosing - De VVD heeft het afgelopen jaar tijdens de behandeling van diverse financiële stukken stukken het college gecomplimenteerd met de financiële beheersing van de gemeente Dronten. Een speciaal compliment geldt wat dat betreft voor de wethouder financiën (Ton van Amerongen). Ik realiseer mij dat dit uit verdachte hoek komt omdat de wethouder financiën een partijgenoot van ons is maar ook als hij dat niet zou zijn geweest had hij die complimenten van de VVD fractie ruimhartig gekregen. Ook voor 2016 ligt er weer een gezonde begroting die uitvoering geeft aan het collegeprogramma waarin we duidelijk de inbreng van de VVD terugvinden. Lees verder

 • Aandacht voor processtappen onderzoek extra vluchtelingenopvang

  © Google

  30 oktober − door Irene Korting - De opvang van vluchtelingen is een zaak die de inwoners van onze gemeente raakt. De motie van 3 september die het college verzocht om onderzoek te doen naar extra opvangplaatsen voor vluchtelingen in de gemeente Dronten, is met meerderheid door de raad aangenomen. De VVD stemde weliswaar tegen, maar accepteert uiteraard dat het onderzoek naar de mogelijke opvang plaatsvindt. Lees verder

 • Vluchtelingen

  © Google

  27 oktober − Op 3 september is in de gemeenteraad van Dronten een motie van de Partij van de Arbeid behandeld waarin het college wordt opgeroepen om te onderzoeken of er in de gemeente Dronten locaties zijn die het mogelijk maken om, naast de bestaande vluchtelingenopvang in het AZC, extra vluchtelingen op te vangen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft voor de motie gestemd waardoor het college van burgemeester en wethouders het verzoek hebben gekregen de motie uit te voeren. De VVD heeft tegen de betreffende motie gestemd. Alhoewel we evenals andere partijen van mening zijn dat we mensen die voor oorlogsgeweld op de vlucht zijn niet in de kou kunnen laten staan, vinden we dat Dronten z'n verantwoordelijkheid voldoende heeft genomen in dit probleem. Lees verder

 • Vragen over nieuwe woningbouwlocaties Swifterbant

  © Irene Korting

  15 oktober − door Irene Korting - Naar aanleiding van verontrustende signalen van inwoners uit Swifterbant, stelde VVD Dronten tijdens de commissievergadering van 15 oktober twee vragen aan het college over het inwonersparticipatie-project dat gaat over nieuwe woningbouwlocaties in Swifterbant. Lees verder

 • Waarom VVD Dronten voor arbeidsmarktregio Flevoland kiest

  © Barry Hoogezand

  28 september − door Irene Korting - Iedere slimme ondernemer zoekt naar de grootste afzetmarkt. Dat doet men doorgaans niet op basis van veronderstellingen maar op basis van verdienmodellen. Om die reden heeft de VVD fractie niet kunnen instemmen met het voornemen van het college toe te treden tot de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek en daarmee uit de arbeidsmarktregio van Flevoland te stappen. Lees verder

 • Willem Alexander claimt de derde dinsdag, Dronten de vierde dinsdag van september

  © Maurice de Hond

  28 september − door Trudy Stoker - Dinsdag 22 september vond traditiegetrouw de “vierde dinsdag van september” plaats in Dronten. Een informatiebijeenkomst die georganiseerd wordt door OndernemersVereniging de Driehoek. Dit keer was de locatie het Serviceplein in de Meerpaal/Flevomeerbibliotheek. Lees verder

 • Ontwikkelingen infrastructuur Dronten

  © WikiWegen

  24 september − door Jaap Kodde - Een goede infrastructuur is van groot belang voor de economische kracht van onze gemeente. Juist daarom heeft onze VVD afdeling dit onderwerp ook hoog op de agenda staan. We praten je daarom ook graag bij over de laatste ontwikkelingen binnen onze gemeente. Lees verder

 • Ondernemersevenement M2O rode draad “Lokaal aanbesteden”

  © Fotostudio Wierd

  29 augustus − door Trudy Stoker - Vorig jaar nam bedrijfskring Lelystad het initiatief om met een aantal bedrijfskringen een informatie en netwerkevenement te organiseren rondom de uitbreiding van Lelystad Airport. De naam was Runway 2 opportunities. Dit jaar nam de Dronter ondernemersvereniging het stokje over. Het evenement kreeg dit jaar de naam Maintenance 2 opportunities mee. Als extraatje kreeg de Floriade 2022 ook een plaats in het evenement. Lees verder

 • VVD Dronten trots op solide financieel beleid

  © Vereniging Eigen Huis

  19 juni − door Bernd Rosing - Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Dronten de jaarrekening van 2014 en de kadernota voor 2016 behandeld. Uit de financiële terugblik heeft de VVD de conclusie getrokken dat de gemeente Dronten haar huishoudboekje goed op orde heeft. Lees verder

 • Staay Food Group komt naar Poort van Dronten

  © Aat de Jonge

  17 juni − We zijn blij met het bericht dat de Staay Food Group zich gaat vestigen op De Poort van Dronten. Behalve dat de komst wellicht een aanzuigende werking zal hebben op andere bedrijven, betekent de uitbeiding van de Staay Goup ook een toename van hun activiteiten in Dronten. De verwachting is dat er 150 extra arbeidsplaatsen zullen komen. Hier zijn we erg blij mee en bovendien betekent dit dat we binnen de gemeentegrenzen weer uitbreiding hebben van hoogwaardige Agro-industrie. Een bedrijfstak die we graag in onze gemeente verder zien groeien. We wensen de Staay Food Group dan ook veel succes met de uitvoering van hun plannen. Lees verder

 • Flexibiliteit in het buitengebied

  © Google Maps

  07 juni − door Remco de Maaijer - Onlangs heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied vastgesteld. Dit plan heeft enkele jaren voorbereiding gevergd - de kaders ervan werden voor het eerst in 2011 gesteld - en heeft nog niet alles kunnen regelen wat de bedoeling was. Omdat namelijk de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof onzeker blijft, is de veehouderij buiten deze herziening gehouden, maar deze zal later nog ingepast moeten worden. Ook zullen de ontwikkelingen rond windenergie nog aanpassingen vergen. Lees verder

 • Luchthaven Lelystad biedt nieuwe perspectieven

  © Lelystad Airport

  01 juni − door Theo Vullink - De luchthaven als banenmotor én Flevoland de groene provincie geeft biologische land- en tuinbouw de ruimte, dat vereist het kritisch volgen van de ontwikkelingen in de komende jaren. Lees verder

 • VVD wil meer aandacht voor ZZP'ers binnen armoedebeleid

  © Google

  29 mei − door Irene Korting - De VVD heeft het initiatief genomen een onderzoek te starten naar mogelijke instrumenten binnen het armoedebeleid voor zelfstandigen zonder personeel. Lees verder

 • We will remember them

  © Google

  10 mei − door Trudy Stoker - Ik ben geboren en getogen in Dronten en daarom bekend met de “dodenherdenking” in Dronten, maar dan wel “slechts als bezoeker” het monument op het plein is dan ook voor mij onlosmakelijk met Dronten verbonden. Lees verder

 • Petje af en diepe buiging

  © Brandweer Dronten

  25 april − door Trudy Stoker - Vrijwillig is niet vrijblijvend, dat geldt overal, maar als brandweerman, of brandweervrouw extra. Lees verder

 • Forse uitbreiding biologische landbouw

  © Dronterland

  09 april − door Jaap Kodde - In onze gemeente zal de biologische landbouw dit jaar een forse uitbreiding ondergaan, momenteel telt Dronten 58 biologische bedrijven, ongeveer 29 bedrijven starten dit jaar met de overschakeling van gangbare teelt naar de biologische teelt, een uitbreiding van 50 procent! Lees verder