Irene Korting

Functies

Fractievoorzitter en raadslid

Portefeuilles

  • Sociale Zaken
  • Volksgezondheid
  • Transities (AWBZ/Wmo)
  • Jeugdzorg
  • Werk (Participatiewet) 
  • Sociaal wijk- en buurtbeheer 
  • Dorpsbelangen
  • Publiekszaken & dienstverlening

Politieke boodschap

Voorstander van een liberaal sociaal domein. Zorg op maat, ruimte voor werk en betaalbare jeugdzorg. Betrokkenheid in plaats van betutteling. Samen zelfredzaam, minder regels en meer resultaat. Aandacht voor de dorpskernen van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.

Info over Irene

Irene woont sinds 1992 in Dronten. In 2005 verhuisde zij naar Swifterbant. Irene is 38 jaar, sinds 2010 raadslid voor de VVD Dronten en inmiddels ook fractievoorzitter van de partij. Zij studeerde communicatie en bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en is in het dagelijks leven gezondheidsadviseur en bestuursadviseur binnen de overheid. Irene zoekt altijd naar verbindingen en verbeteringen voor de publieke en politieke zaak.

Namens de landelijke VVD staat Irene op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. 

Irene heeft ook een persoonlijke website. Op www.irenekorting.nl zijn o.a. haar bijdragen in de gemeenteraad van Dronten terug te vinden.

www.twitter.com/irenekorting

www.linkedin.com/in/irenekorting

www.facebook.com/irenevvd

www.instagram.com/irenekorting

Irene is mobiel bereikbaar op 0680096847 (ook voor Whatsapp)