Remco de Maaijer

Remco de Maaijer

Hunzingo 6

8251 VZ Dronten

0321-380613

 

Fractievoorzitter en  lid Presidium.

 

Portefeuille

Armoedebeleid, bestuurlijke en juridische zaken, dienstverlening (inclusief publiekszaken en KCC), ICT, informatiseringsbeleid, verwervingssubsidies (o.a. Leader, ESF) en openbare orde en veiligheid.

 

Remco de Maaijer (1969) is raadslid sinds 2017. Hij heeft meer dan een kwart eeuw ervaring in de volkshuisvesting, daarnaast vele jaren in de wetenschap, de zorg en het lokale bestuur. Momenteel is hij directeur van de Utrechtse koepels van woningcorporaties RWU en STUW, en voorzitter van atletiekvereniging Flevo Delta.