Agrarisch Dronten

De agrarische sector is voor Dronten van groot belang. Veel inwoners van Dronten zijn voor hun inkomen afhankelijk van de werkgelegenheid die deze sector biedt. De VVD is trots op de resultaten die de agrarische sector in Flevoland en meer in het bijzonder in Dronten heeft bereikt. De agrarische ondernemers dragen zorg voor de productie van voedsel en siergewassen. Daarnaast zorgen agrariƫrs voor onderhoud van het landschap en de natuur. In het buitengebied van Dronten is er naast agrarische bedrijvigheid ook ruimte voor agrarisch gerelateerde ondernemingen.

Schaalvergroting
Door schaalvergroting zijn de agrarische ondernemers in Flevoland in staat een florerende bedrijfstak in stand te houden. De VVD vindt dat de gemeente schaalvergroting zo veel mogelijk moet faciliteren waarbij de belangen van andere gebruikers van het buitengebied niet uit het oog mogen worden verloren. 

Erven
Voor een efficiƫnte en effectieve bedrijfsvoering moeten erven voldoende groot zijn. De VVD vindt dat het bestemmingsplan buitengebied voldoende flexibel moet zijn om uitbreiding van bestaande ondernemingen, die de landschappelijke kenmerken van het landschap niet aantasten, mogelijk te maken. Hierbij worden geen aanvullende eisen gesteld, bovenop de beperkingen uit het provinciaal omgevingsplan.

Wegen
De economische activiteit in het buitengebied zorgt voor steeds grotere  en zwaardere landbouwmachines. Ook het transport met zware  vrachtwagens op de wegen in het buitengebied is de laatste jaren toegenomen. De wegen in het buitengebied zijn niet in alle gevallen berekend op dergelijk gebruik. Daarom pleit de VVD er voor om de verbreding van de wegen in het buitengebied planmatig aan te pakken. Te beginnen met het aanleggen van bijvoorbeeld betonstroken langs die wegen waar de problemen het zwaarst zijn. 

Onderwijs
Een aantal agrarische onderwijsinstellingen zoals de Warmonderhof en de Christelijk Agrarische Hogeschool hebben een vooraanstaande positie verworven in Europa en daarbuiten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in de agrarische sector. De scholen zetten samen met andere agrarische instellingen Dronten op de kaart als agrarisch kenniscentrum. De waarde van deze scholen voor Dronten is groot en daarom moet de gemeente nauwe contacten me de scholen onderhouden om de ontwikkelingen die deze scholen door willen maken binnen de grenzen van de gemeente Dronten te kunnen faciliteren.
De VVD wil in de komende raadsperiode bewerkstelligen dat ook op VMBO-niveau in Dronten een agrarische studierichting wordt aangeboden (VMBO-groen). 

Intensieve veehouderij
Intensieve veehouderij kenmerkt zich door het feit dat de veehouderij niet-grondgebonden is. De VVD wil het huidige beleid, waarin het staloppervlak is gemaximeerd tot 3.500 m2, handhaven.