Milieu en duurzaamheid

Het milieu- en duurzaamheidbeleid moet een goede en evenwichtige mix zijn van idealisme en realisme. Alle initiatieven op dat gebeid dienen daaraan getoetst te worden. De gemeente toont daarbij duurzaam leiderschap, gericht op samenwerking met de samenleving. Om het bedrijfsleven te stimuleren betrokkenheid te tonen bij thema’s als milieu, duurzaamheid en fair trade, wordt door de gemeente een prijs voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ingesteld .

Duurzaamheid
De nota Duurzaam Dronten is leidend voor de door de gemeente Dronten te behalen doelstellingen op het gebeid van duurzaamheid. Deze nota dient tweejaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd te worden.

Milieu
Gemeentelijke milieuregelgeving moet aansluiten op de landelijke regelgeving.  Alleen daar waar we door verdergaande regelgeving specifieke kwaliteiten van Flevoland voor Dronten kunnen behouden, is dat bespreekbaar.

Vervuiling
De VVD vindt dat gebruikers van openbare ruimte en beheerders van terreinen aangesproken dienen te worden op hun eigen verantwoordelijkheid. De VVD gaat hierbij uit van een “zero tolerance” beleid, waarbij het basisprincipe is dat de vervuiler betaalt.