Saskia Haarhuis-Veldman

Portefeuille

  • Inwonersparticipatie
  • Milieu en duurzaamheid
  • Vergunningverlening en handhaving
  • Volksgezondheid
  • Wijkgericht werken
  • Wonen en volkshuisvesting


Saskia Haarhuis-Veldman (1991) is sinds maart 2018 raadslid in Dronten. Opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in Zeewolde is ze in 2016 in Dronten komen wonen, in de buurt van familie en vrienden. Ze is werkzaam als projectleider bij een onafhankelijk agrarisch adviesbureau waar ze met name kennis- en innovatieprojecten in de melkveehouderij begeleid. De onderwerpen in haar portefeuille hebben raakvlakken met haar opleiding Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Utrecht. Samen inzetten voor een nog mooier Dronten en tegelijkertijd veel leren over bestuurlijke en politieke verhoudingen maakt dat ze wekelijks plezier heeft in het raadslidmaatschap.