Standpunten

 • Financiën

  Huishoudboekje op orde

  De VVD vindt dat de gemeente betaalbaar moet zijn en blijven,

  Lees meer
 • Dorpsontwikkeling

  Leefbare kernen

  Basisvoorzieningen en woningbouw in de dorpen Biddinghuizen en Swifterbant.

  Lees meer
 • Ruimtelijke ordening

  Infrastructuur

  De VVD wil blijven investeren in een goede infrastructuur

  Lees meer
 • Agrarische sector

  Agrarisch Dronten

  De VVD vindt het belang van de agrarische sector voor Dronten bijzonder groot.

  Lees meer
 • Organisatie

  Efficiënte gemeente

  De VVD streeft naar een gemeente met zo laag mogelijke apparaat kosten en een optimale service verlening.

  Lees meer
 • Sociaal Domein

  Sociaal Domein

  De VVD vindt dat ieder mens moet mee kunnen doen in de samenleving.

  Lees meer
 • Ruimtelijke ordening

  Ruimtelijke Ordening

  De VVD vindt een samenhangende visie inzake de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting belangrijk.

  Lees meer
 • Volksgezondheid

  Volksgezondheid

  De VVD vindt dat jongeren, ouderen en zorg behoevenden onze blijvende aandacht en hulp nodig hebben.

  Lees meer
 • Milieu en duurzaamheid

  Milieu en duurzaamheid

  De VVD vindt dat het milieu- en duurzaamheidbeleid een goede en evenwichtige mix moet zijn van idealisme en realisme.

  Lees meer
 • Cultuur, sport, natuur en groen

  Cultuur, sport, natuur ...

  De VVD wil investeren in cultuur, sport, natuur en groen en zo Dronten een aantrekkelijker vestigingsplaats maken.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Onderwijs

  De VVD vindt dat een divers en flexibel onderwijsaanbod gewaarborgd en waar mogelijk uitgebouwd moet worden.

  Lees meer
 • Economische zaken

  Economische Zaken

  De VVD vindt dat werkende mensen en ondernemers de motor van onze economie zijn.

  Lees meer
 • Verkeer en vervoer

  Verkeer en vervoer

  De VVD wil blijven investeren in een goede infrastructuur waarbij we ook nadrukkelijk kijken naar het buitengebied van de gemeente

  Lees meer
 • Openbare orde en veiligheid

  Veiligheid

  De VVD wil op dit terrein een krachtig en zichtbaar bestuur.

  Lees meer
 • Algemeen bestuur

  Algemeen bestuur

  De VVD gaat uit van een gemeentelijke overheid, die zich richt op de wettelijk verplichte taken.

  Lees meer