• Wie 21 maart VVD Dronten stemt, kiest voor doen!

  De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan. Een grote groep kandidaten, bestuursleden en vrijwilligers is beschikbaar om onze boodschap uit te dragen: we stropen de mouwen op voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen! Wie op 21 maart VVD stemt, kiest voor doen! In de afgelopen jaren heeft de VVD een duidelijk, consistent en lokaal beleid uitgevoerd. En Dronten door een tijd van crisis geloodst en onze bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Lees verder

 • Welkom

  VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouder en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • ‘Dus deze installatie uit Biddinghuizen wordt ook door FC Barcelona gebruikt?’

  19 maart − Kamerleden Helma Lodders en Bente Becker waren 16 maart jl. op werkbezoek in Dronten. Beiden zijn erg bekend in Dronten, Helma Lodders was vorige week nog op werkbezoek en Bente Becker is opgegroeid in Dronten. Toch waren ze nog verrast over wat Dronten te bieden heeft. Lees verder

 • Irene Korting voor Beste Raadslid van Nederland bij Goedemorgen Nederland

  16 maart − In het kader van de verkiezing Beste Raadslid van Nederland, was onze fractievoorzitter Irene Korting  te zien in de ochtendshow Goedemorgen Nederland bij Omroep WNL. Bekijk hier de video en lees wat WNL over haar schrijft. Irene haar motto is: "Ouderenzorg is liefde, aandacht en ook Rummikub." Op www.irenekorting.nl kun je teruglezen wat Irene als gemeenteraadslid de afgelopen twee raadsperiodes voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen heeft gedaan. Zij zet zich zich graag weer 4 jaar in voor een fijne en veilige leefomgeving in onze mooie dorpen! Lees verder

 • Werkbezoek VVD Kamerlid Helma Lodders aan Dronten en Swifterbant

  11 maart − Op 9 maart jl. heeft Tweede Kamerlid Helma Lodders (portefeuille Landbouw en Belastingen) in aanwezigheid van lijsttrekker Ton van Amerongen en kandidaat raadsleden Barry Hoogezand en Saskia Veldman een werkbezoek gebracht aan J-H Automatisering in Dronten en Primofin in Swifterbant. Een mooie kans om bij te praten over de mogelijkheden rondom stabiel snel internet in het buitengebied en het aanboren van nieuwe markten voor (Flevolandse) agrarische producten. Lees verder

 • Irene Korting behoort tot de 12 beste raadsleden van Nederland

  09 maart − De jury heeft de laatste 50 kandidaten voor de verkiezing van Beste Raadslid van Nederland beoordeeld. En dankzij alle stemmen en een goed juryrapport behoort onze fractievoorzitter Irene Korting tot de 12 beste raadsleden van Nederland. Dat betekent dat je vanaf nu tot 18 maart 9:00 uur ‘s ochtends (opnieuw) op haar kunt stemmen. Lees verder

 • Huizenbezitter in Dronten veilig bij de VVD

  04 maart − Deze week valt de jaarlijkse aanslag met de gemeentelijke belastingen weer op de deurmat. Dit is inclusief een verhoging met inflatie. Daar is niets meer aan te veranderen. Voor komende jaren is de inzet van de VVD Dronten duidelijk: geen stijging van de lokale lasten. Dat betekent dus ook dat wat betreft de VVD de huizenbelasting in de gemeente Dronten de komende jaren niet stijgt. Huizenbezitters mogen nu ook merken dat de economie aantrekt. Lees verder

 • Brug Roggebotsluis minder vaak open

  03 maart − Door Jaap Kodde - Op 6 juli 2017 heeft raadslid Jaap Kodde met een motie het college van B&W gevraagd om samen met de provincie te onderzoeken of een beperkte openstelling van de brug bij Roggebot tijdens de spits mogelijk is. Dit vanwege de files die vooral tijdens de ochtend en avondspits bij de Roggebotsluis explosief toenemen. En omdat de nieuwe hogere brug pas gepland staat in 2020/2021. Inmiddels heeft de VVD Dronten begrepen dat Rijkswaterstaat en de provincies Flevoland en Overijssel hebben besloten dat de brug bij Roggebotsluis voortaan minder vaak open gaat. De VVD is blij met het resultaat van de motie. Lees verder

 • Hondenbelasting structureel afschaffen vanaf 2019

  23 februari − VVD Dronten wil structureel af van de hondenbelasting en vindt deze heffing op de viervoeter niet meer van deze tijd. Al 147 gemeenten hebben de hondenbelasting inmiddels afgeschaft. Het blijft een vreemde belasting. Want wie heeft er ooit van een katten- of paardenbelasting gehoord. En wat te denken van de honden in het buitengebied die doorgaans gewoon op het eigen erf lopen. Ook die hondenbezitters betalen hondenbelasting. Bovendien gaat de opbrengst van de hondenbelasting naar de algemene middelen en wordt deze niet eens specifiek ingezet voor hondenbeleid. In ons verkiezingsprogramma staat dat daar waar de begroting het financieel toelaat de VVD pleit voor verlaging van belastingen, dan wel afschaffing van belastingen. Door het financieel gezonde beleid van de VVD-wethouder van financiën is er voldoende financiële ruimte om de hondenbelasting vanaf 2019 volledig af te schaffen. De belasting levert bijna drie ton per jaar op. Lees verder

 • Sportnota krijgt gouden medaille

  23 februari − Door Irene Korting - De VVD is enthousiast over het nieuwe sportbeleidsplan van onze sportwethouder dat ons sportief verder in beweging brengt en stevig investeert in breedtesport. Alle sportverenigingen, vrijwilligers, gemeentelijke organisatie en het college hebben met elkaar echt een topprestatie neergezet. En dit plan is voor iedereen. Voor de gepassioneerde sportliefhebber tot de sportliefhebber die langs de lijn staat. De VVD vindt dat we naast de stevige inzet op breedtesport ook een goed topsportklimaat belangrijke kansen biedt. Zoals de ontwikkeling van talenten en de jeugd, voor citymarketing en met inspirerende voorbeelden als onze topsporters uit Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Lees verder

 • Klimaatbeleidsplan

  31 januari − In de gemeenteraadsvergadering van 25 januari is het Klimaatbeleidsplan vastgesteld. De VVD heeft met de steun van enkele andere partijen voor diverse verbeteringen van het concept plan gepleit, die vervolgens door de gemeenteraad zijn overgenomen. Lees verder

 • Lelystad Airport: wat we doen, doen we goed en zorgvuldig

  03 januari − Door VVD Dronten - Nog even een terugblik op de nieuwjaarsspeech van onze commissaris van de Koning (CdK). De VVD Dronten werd door dé bestuurder van alle Flevolanders onaangenaam verrast. In zijn nieuwjaarsspeech zei Verbeek: “In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies, zullen dit naar mijn mening niet uitstellen." Van de Flevolandse commissaris van de Koning mag je toch een meer passende terughoudendheid verwachten. Zeker in relatie tot de MER-informatie waarbij discussie over de juistheid van de kengetallen bestaat. Ook VVD-minister van Nieuwenhuizen toonde deze terughoudendheid juist met haar besluit eind vorig jaar om het proces meer tijd te geven. „Ik blijf onverminderd streven naar 1 april 2019 en zet alles op alles. Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo. Iedereen moet een plek krijgen in dit proces. Ik ga heel zorgvuldig alle belangen uit alle hoeken en windstreken meenemen. Daarna kan iedereen tot een eigen afweging komen", zei Van Nieuwenhuizen. Lees verder

 • Hele gemeenteraad stemt in met plannen Havenkade

  22 december − Gisteravond stemde de hele gemeenteraad in met het plan om de nieuwe wijk Havenkade mogelijk te maken. Met dit plan wordt wel een belangrijke en beeldbepalende plek binnen het Hanzekwartier ingevuld. Wat de VVD betreft gaat het om een bestemmingsplan en niet om een betuttelingsplan. De VVD wil terughoudend zijn met het bepalen hoe iemands huis er precies uit moet zien en wat er op welke plek in deze gemeente precies wel en niet mag worden gebouwd – en hoe. Wij willen het mogelijk maken dat ondernemers en inwoners hun dromen realiseren en we willen dat de gemeente er voor hen is en niet andersom. De VVD vind het positief dat de markt de handschoen heeft opgepakt en wij haar de ruimte kunnen geven om te ondernemen. Het is vervolgens aan het ondernemerschap van de ontwikkelaar om een aanbod te scheppen dat bij de vraag past. De VVD wil de markt niet dwingen te bouwen voor de leegstand. Lees verder

 • Verbreding N50 eerder van start

  20 december − Goed nieuws voor inwoners in de gemeente Dronten die dagelijks voor hun werk over de N50 bij Kampen rijden. De verbreding van de N50 bij Kampen wordt sneller aangepakt. Daar is de VVD Dronten blij mee. Na een stevige lobby en motie in de Kamer start minister Cora van Nieuwenhuizen de procedure voor verbreding N50 bij Kampen. De VVD Dronten is heel erg blij met de aangenomen motie voor snellere verbreding van de levensgevaarlijke N50! Dit is hard nodig. Lees verder

 • Passage N307 eindelijk open!

  08 december − Donderdag 7 december, ondanks de regen en de kou waren Jaap Kodde en Trudy Stoker aanwezig bij de officiële opening van de Passage. Een feestelijk moment wat een flinke aanloop heeft gekend! Deze nieuwe weg ligt naast de Dronterringweg en moet zorgen voor een vlotte verkeerdoorstroming in het traject van A(lkmaar) tot Z(wolle). Lees verder

 • Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018

  29 november − Op woensdag 29 november hebben de leden de definitieve kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • Verklaring geen sprake van bestuurscrisis in Dronten

  17 november − De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze mensen zich daarvoor via de bestaande procedures bij de instanties moeten melden. Aantijgingen van anonieme bronnen in de media zijn voor rekening van de bron zelf. Wij kunnen daar zonder melding niets mee. Wel erkennen wij dat deze berichtgeving beschadigend is voor personen en daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand. De vraag om een onderzoek naar de bestuurscultuur te doen komt voort uit het plotselinge vertrek van de twee CDA-wethouders op 18 oktober 2017. Het CDA dient in de raadsvergadering 19 oktober een motie in voor een onderzoek, die door een meerderheid van de raad wordt verworpen. Lees verder

 • Begroting laat gezonde financiële huishouding zien

  © VVD

  11 november − Deze week stond de begroting op de raadsagenda. Het meerjarig financieel perspectief voor Dronten is goed te noemen, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dronten heeft een gezonde financiële huishouding. Waardering is er voor het college en speciaal voor onze VVD-wethouder van financiën. Aan het eind van de raadsvergadering keurde de hele gemeenteraad deze laatste begroting van deze raadsperiode goed. Ook alledrie onze drie moties over de detailhandelsvisie, technotop en begrijpelijke taal werden met een meerderheid aangenomen. Lees verder

 • Onze motie 'Begrijpelijke taal' wordt uitgevoerd

  10 november − Door Irene Korting - De VVD ontvangt vaak signalen van inwoners en ondernemers dat de teksten in brieven en andere communicatie-uitingen van de gemeente niet altijd even helder zijn. Het is niet altijd even duidelijk wat er van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten van de gemeente. Voor de VVD is het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers weten waar zij aan toe zijn. Daarom hebben we bij de raadsvergadering gisteravond een initiatief genomen voor een motie begrijpelijke taal. De motie vraagt aan het college om alle brieven, wijkberichten, artikelen op de website en informatieformulieren in begrijpelijke taal te schrijven. Voor begrijpelijke taal is landelijk een taalniveau afgesproken dat 80% van de mensen begrijpt. Lees verder

 • VVD draagt mantelzorger warm hart toe

  © @Google

  10 november − Door Irene Korting - Vandaag is de dag van de Mantelzorg. VVD Dronten waardeert de bijdrage die mantelzorgers leveren aan onze samenleving en waardeert de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. Vandaag werd het mantelzorgcompliment aan vele mantelzorgers uitgereikt. En bij de raadsvergadering gisteravond heeft de raad ingestemd met een onderzoek naar de daadwerkelijke behoeften aan respijtzorg en te kijken hoe we de respijtzorg voor mantelzorgers in de gemeente Dronten kunnen organiseren. Respijtzorg houdt in dat de mantelzorger de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Op deze manier wordt de mantelzorger ontlast in zijn taken en kan hij zijn belangrijke maar intensieve rol als mantelzorger blijven vervullen. Lees verder