• Welkom

  VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouder en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • Verklaring geen sprake van bestuurscrisis in Dronten

  17 november − De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze mensen zich daarvoor via de bestaande procedures bij de instanties moeten melden. Aantijgingen van anonieme bronnen in de media zijn voor rekening van de bron zelf. Wij kunnen daar zonder melding niets mee. Wel erkennen wij dat deze berichtgeving beschadigend is voor personen en daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand. De vraag om een onderzoek naar de bestuurscultuur te doen komt voort uit het plotselinge vertrek van de twee CDA-wethouders op 18 oktober 2017. Het CDA dient in de raadsvergadering 19 oktober een motie in voor een onderzoek, die door een meerderheid van de raad wordt verworpen. Lees verder

 • Begroting laat gezonde financiële huishouding zien

  © VVD

  11 november − Deze week stond de begroting op de raadsagenda. Het meerjarig financieel perspectief voor Dronten is goed te noemen, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dronten heeft een gezonde financiële huishouding. Waardering is er voor het college en speciaal voor onze VVD-wethouder van financiën. Aan het eind van de raadsvergadering keurde de hele gemeenteraad deze laatste begroting van deze raadsperiode goed. Ook alledrie onze drie moties over de detailhandelsvisie, technotop en begrijpelijke taal werden met een meerderheid aangenomen. Lees verder

 • Onze motie 'Begrijpelijke taal' wordt uitgevoerd

  10 november − Door Irene Korting - De VVD ontvangt vaak signalen van inwoners en ondernemers dat de teksten in brieven en andere communicatie-uitingen van de gemeente niet altijd even helder zijn. Het is niet altijd even duidelijk wat er van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten van de gemeente. Voor de VVD is het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers weten waar zij aan toe zijn. Daarom hebben we bij de raadsvergadering gisteravond een initiatief genomen voor een motie begrijpelijke taal. De motie vraagt aan het college om alle brieven, wijkberichten, artikelen op de website en informatieformulieren in begrijpelijke taal te schrijven. Voor begrijpelijke taal is landelijk een taalniveau afgesproken dat 80% van de mensen begrijpt. Lees verder

 • VVD draagt mantelzorger warm hart toe

  © @Google

  10 november − Door Irene Korting - Vandaag is de dag van de Mantelzorg. VVD Dronten waardeert de bijdrage die mantelzorgers leveren aan onze samenleving en waardeert de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. Vandaag werd het mantelzorgcompliment aan vele mantelzorgers uitgereikt. En bij de raadsvergadering gisteravond heeft de raad ingestemd met een onderzoek naar de daadwerkelijke behoeften aan respijtzorg en te kijken hoe we de respijtzorg voor mantelzorgers in de gemeente Dronten kunnen organiseren. Respijtzorg houdt in dat de mantelzorger de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Op deze manier wordt de mantelzorger ontlast in zijn taken en kan hij zijn belangrijke maar intensieve rol als mantelzorger blijven vervullen. Lees verder

 • Gezamenlijke reactie fracties bestuurscultuur

  07 november − We vinden de berichtgeving van Omroep Flevoland, die zich alleen baseert op anonieme bronnen, om allerlei redenen zeer verontrustend. We begrijpen de reactie van de burgemeester, maar kunnen ons voorstellen dat de anonieme bronnen geen gebruik zullen maken van zijn uitnodiging. Immers, zij hebben zich niet voor niets anoniem tot de media gewend. Wij nemen de signalen ernstig, maar om onze controlerende taak goed te kunnen uitoefenen is het belangrijk de meldingen uit de anonimiteit te halen. Lees verder

 • Een BLIKSEM-bezoek

  30 oktober − - Door Trudy Stoker - Een mail van de griffie maakte mij nieuwsgierig; er was gelegenheid voor een aantal raadsleden om mee te lopen met een handhavingsproject. Lees verder

 • Een avond en nacht mee met Politie Dronten

  © Irene Korting

  28 oktober − Door Irene Korting - Vrijdagavond. Politiebureau Dronten. Ik meld mij bij de intercom. Tot in de vroege ochtend mag ik met politieagenten Suzanne en Mike mee tijdens hun avond- en nachtdienst. Suzanne en Mike zijn ware politie-professionals. Twee agenten die de slogan van de politie 'waakzaam en dienstbaar' bij alles wat ze doen waarmaken. Lees verder

 • Terugblik spoeddebat ontstane politieke situatie in de gemeente Dronten

  © Gemeente Dronten

  20 oktober − Donderdagavond 19 oktober stond het spoeddebat als gevolg van het vertrek van de wethouders Vis en Verlaan van CDA Dronten op de raadsagenda. In dit bericht een terugblik over het verloop van de avond. Lees verder

 • VVD Dronten neemt het initiatief voor een dementievriendelijke samenleving

  26 september − De VVD Dronten neemt het initiatief om een voorstel te ontwikkelen voor een dementievriendelijke samenleving. Afgelopen donderdag werd hiervoor een motie ingediend die uiteindelijk die door de hele raad werd ondersteund. Lees verder

 • Meer welzijn betekent minder zorg

  22 september − Door Irene Korting - Op 21 september was het Wereld Alzheimersdag. Een goede gelegenheid om deze week een bezoek te brengen aan dagcentrum Het Pluspunt van Coloriet in Swifterbant. Het Pluspunt biedt activiteiten aan thuiswonende ouderen met een zorgbehoefte. Lees verder

 • Hoera de Meerpaal 50 jaar!

  15 september − Door Irene Korting - En dan merk je dat de tijd vliegt. De Meerpaal is alweer 50 jaar. En een groot deel van die tijd heb ik persoonlijk meegemaakt. Tijd om even terug in de tijd te gaan. Ik weet het nog goed. Samen met mijn oma naar de markt in De Meerpaal. Ik was niet ouder dan een jaar of 7. Daar liepen we dan samen over het plein waar toen ook nog het busstation was. Lees verder

 • MFC Swifterbant

  15 september − Door Irene Korting - De VVD vindt het belangrijk dat we nu echt aan de slag gaan met de realisatie van de MFG Swifterbant. Er is in Swifterbant een grote behoefte aan een woonservicegebied met zorgmogelijkheden. De signalen van mensen die al jaren in Swifterbant wonen en daar ook graag oud willen worden, ook als ze zorgbehoevend worden, vraagt er om dat we nu doorpakken en zorgen voor levensloopgeschikte woningen in Swiferbant waar ook zorg geleverd kan worden. Voor ons is het belangrijk dat mensen in Swifterbant die zorg nodig hebben goed en comfortabel kunnen wonen. Daarnaast zien wij de bouw van het MFG als een belangrijke pijler voor een vitaal Swifterbant. Bij het vertrouwen op de eigen kracht en bereidwilligheid van onze inwoners hoort ook een goede omgeving waar in dat mogelijk is. Lees verder

 • Blijverslening

  © @ Google

  14 september − Door Irene Korting - Senioren in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen, moeten die vrije keuze kunnen maken. Met kleine aanpassingen in huis is dat vaak mogelijk. Het vergroot de zelfredzaamheid en dat is ook een uitgangspunt van het Wmo-beleid. Lees verder

 • Ton van Amerongen lijsttrekker VVD Dronten

  06 juli − Wethouder Ton van Amerongen is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de lijsttrekker van VVD Dronten. Van Amerongen voert tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de VVD-lijst aan. De leden van de VVD Dronten kozen hem unaniem als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD Dronten

  30 juni − Door Irene Korting - De koers van deze Kadernota is helder. Het college gaat verder op de ‘goede’ ingeslagen weg. En deze nota past bij de waarden van de VVD. Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor alle mensen. Dat is waar wij voor staan! De conclusie is dat de gemeente er sterker voor staat en dat we een financieel gezonde gemeente zijn. Er wordt niet meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt. En het jaar 2018 laat een overschot zien. De jaren daarna tonen tevens een positief saldo. Lees verder

 • Onderhoud Biddingringweg

  16 juni − Door Trudy Stoker - Dinsdag 13 juni j.l. vond er in de Voorhof een voorlichtingsbijeenkomst plaats inzake het onderhoud aan de Biddingringweg. Dat dit project heel wat voeten in aarde heeft moge duidelijk zijn. Lees verder

 • De nieuwe sociaal economische visie

  15 juni − Door Jaap Kodde - Deze nieuwe versie van de sociaal economische visie is een mooi groeidocument geworden. De VVD Dronten zich de afgelopen maanden ingezet om samen met ondernemers de eerste versie verder te ontwikkelen. De economie draait in vele sectoren op volle toeren en zal hopelijk de komende jaren er voor zorgen dat het bijsturen hiervan ook in Dronten nodig is. Lees verder

 • Tegenprestatie nu ook in Dronten

  31 mei − Door Irene Korting - De invoering van de tegenprestatie is wat de VVD betreft een noodzakelijke voorwaarde om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Van alle 388 gemeenten in NL hebben al 359 gemeenten de tegenprestatie ingevoerd. En vaak met veel succes. Lees verder

 • Samenloop voor Hoop

  28 mei − Door Guido de Leeuw - Op zaterdag 20 en zondag 21 mei vond in Dronten de Samenloop voor Hoop plaats. Op het prachtige vernieuwde Meerpaalplein liepen enkele honderden mensen met elkaar 24 uur een uitgezet parcours. Lees verder