• Welkom

  VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouder en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • Meer welzijn betekent minder zorg

  22 september − Door Irene Korting - Op 21 september was het Wereld Alzheimersdag. Een goede gelegenheid om deze week een bezoek te brengen aan dagcentrum Het Pluspunt van Coloriet in Swifterbant. Het Pluspunt biedt activiteiten aan thuiswonende ouderen met een zorgbehoefte. Lees verder

 • Hoera de Meerpaal 50 jaar!

  15 september − Door Irene Korting - En dan merk je dat de tijd vliegt. De Meerpaal is alweer 50 jaar. En een groot deel van die tijd heb ik persoonlijk meegemaakt. Tijd om even terug in de tijd te gaan. Ik weet het nog goed. Samen met mijn oma naar de markt in De Meerpaal. Ik was niet ouder dan een jaar of 7. Daar liepen we dan samen over het plein waar toen ook nog het busstation was. Lees verder

 • MFC Swifterbant

  15 september − Door Irene Korting - De VVD vindt het belangrijk dat we nu echt aan de slag gaan met de realisatie van de MFG Swifterbant. Er is in Swifterbant een grote behoefte aan een woonservicegebied met zorgmogelijkheden. De signalen van mensen die al jaren in Swifterbant wonen en daar ook graag oud willen worden, ook als ze zorgbehoevend worden, vraagt er om dat we nu doorpakken en zorgen voor levensloopgeschikte woningen in Swiferbant waar ook zorg geleverd kan worden. Voor ons is het belangrijk dat mensen in Swifterbant die zorg nodig hebben goed en comfortabel kunnen wonen. Daarnaast zien wij de bouw van het MFG als een belangrijke pijler voor een vitaal Swifterbant. Bij het vertrouwen op de eigen kracht en bereidwilligheid van onze inwoners hoort ook een goede omgeving waar in dat mogelijk is. Lees verder

 • Blijverslening

  © @ Google

  14 september − Door Irene Korting - Senioren in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen, moeten die vrije keuze kunnen maken. Met kleine aanpassingen in huis is dat vaak mogelijk. Het vergroot de zelfredzaamheid en dat is ook een uitgangspunt van het Wmo-beleid. Lees verder

 • Ton van Amerongen lijsttrekker VVD Dronten

  06 juli − Wethouder Ton van Amerongen is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de lijsttrekker van VVD Dronten. Van Amerongen voert tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de VVD-lijst aan. De leden van de VVD Dronten kozen hem unaniem als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD Dronten

  30 juni − Door Irene Korting - De koers van deze Kadernota is helder. Het college gaat verder op de ‘goede’ ingeslagen weg. En deze nota past bij de waarden van de VVD. Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor alle mensen. Dat is waar wij voor staan! De conclusie is dat de gemeente er sterker voor staat en dat we een financieel gezonde gemeente zijn. Er wordt niet meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt. En het jaar 2018 laat een overschot zien. De jaren daarna tonen tevens een positief saldo. Lees verder

 • Onderhoud Biddingringweg

  16 juni − Door Trudy Stoker - Dinsdag 13 juni j.l. vond er in de Voorhof een voorlichtingsbijeenkomst plaats inzake het onderhoud aan de Biddingringweg. Dat dit project heel wat voeten in aarde heeft moge duidelijk zijn. Lees verder

 • De nieuwe sociaal economische visie

  15 juni − Door Jaap Kodde - Deze nieuwe versie van de sociaal economische visie is een mooi groeidocument geworden. De VVD Dronten zich de afgelopen maanden ingezet om samen met ondernemers de eerste versie verder te ontwikkelen. De economie draait in vele sectoren op volle toeren en zal hopelijk de komende jaren er voor zorgen dat het bijsturen hiervan ook in Dronten nodig is. Lees verder

 • Tegenprestatie nu ook in Dronten

  31 mei − Door Irene Korting - De invoering van de tegenprestatie is wat de VVD betreft een noodzakelijke voorwaarde om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Van alle 388 gemeenten in NL hebben al 359 gemeenten de tegenprestatie ingevoerd. En vaak met veel succes. Lees verder

 • Samenloop voor Hoop

  28 mei − Door Guido de Leeuw - Op zaterdag 20 en zondag 21 mei vond in Dronten de Samenloop voor Hoop plaats. Op het prachtige vernieuwde Meerpaalplein liepen enkele honderden mensen met elkaar 24 uur een uitgezet parcours. Lees verder

 • Annemarie van Gaal bezoekt Business Breakfast Club

  11 mei − Door Trudy Stoker – Vanmorgen om 6:30 uur vond de “grote” bijeenkomst van de BBC Dronten (Business Breakfast Club) plaats in de Meerpaal. Lees verder

 • Dronten niet verantwoordelijk brandweerzorg vliegveld Lelystad

  22 april − Door Irene Korting - De Veiligheidsregio vraagt aan de Flevolandse gemeenten of zij willen bijdragen aan de brandweer van vliegveld Lelystad. De VVD is het eens met het college dat wij als gemeente niet mede-verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg op vliegveld Lelystad. Afgelopen donderdag besloot de gemeenteraad de lijn van het college te volgen. Lees verder

 • Duidelijk signaal richting Swifterbant

  21 april − Door Irene Korting - Recent werd duidelijk dat nieuwbouw voor het MFG Swifterbant door de partners en de gemeente niet mogelijk is. En dat men onderzoek wil doen naar renovatiemogelijkheden. Dat nieuws heeft de VVD nogal verrast en daarom hebben we tijdens de raadsvergadering gevraagd waarom het college niet aan de raad een voorstel heeft aangeboden. Want dat was de afspraak van vorig jaar. Als de openbare aanbesteding duurder uitpakte zou het college met een kredietvoorstel naar de raad terugkomen. Lees verder

 • Week van het geld

  31 maart − Door Barry Hoogezand - Heeft u het gezien? De week van het geld (https://www.weekvanhetgeld.nl), van 27 t/m 31 maart. In deze week was er extra aandacht voor de betekenis van en het omgaan met geld. Waar beter te beginnen dan bij basisschoolkinderen? Lees verder

 • Het college zet stappen voor onze privacy in het sociaal domein

  30 maart − Door Irene Korting - Vorig jaar juni heeft de VVD met een motie voorgesteld dat de gemeente gaat werken met een privacy-protocol voor het sociaal domein. Het doel van zo’n privacy-protocol is om medewerkers van de gemeente Dronten handvatten te bieden om op een juiste en veilige manier gevoelige en persoonlijke (zorg)gegevens te verwerken. De motie werd vorig jaar door de hele raad ondersteunt. Lees verder

 • Supplement cultuurvisie

  30 maart − Vandaag heeft de gemeenteraad het supplement bij de cultuurvisie van 2015 vastgesteld. Dit supplement is er mede op verzoek van de VVD gekomen en legt samen met de cultuurvisie zelf een stevig fundament onder de cultuur van onze gemeente, in de ruimste zin des woords. Lees verder

 • Dag van de leerplicht

  19 maart − Op 16 maart was het de landelijke dag van de leerplicht. Aanleiding voor onze fractie om eens nader kennis te maken met onze leerplichtambtenaren. Het is geweldig om te zien en te merken dat deze afdeling, met veelal dames, zoveel passie voor hun werk hebben. Had de leerplichtambtenaar vroeger een stoffig imago, deze afdeling heeft daar dubbel en dwars mee afgerekend. Lees verder

 • Stem onze Irene Korting in de Kamer

  28 februari − Op woensdag 15 maart 2017 gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Alle kiezers samen bepalen welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. Weet jij al op wie je gaat stemmen? Namens de VVD staat "onze" Irene Korting als Flevolandse kandidaat op de landelijke kieslijst: VVD-lijst nr 57. Lees hier meer over haar en haar drijfveren. Lees verder

 • Partijen ‘kruisen de degens’ op 2 maart tijdens Politiek Café in De Meerpaal

  © De Drontenaar

  20 februari − Politieke partijen uit de gemeente Dronten houden op donderdag 2 maart een gezamenlijk Politiek Café. Vanaf 19.30 uur wordt er in De Meerpaal gediscussieerd over actuele thema’s. De partijen hopen op een breed publiek bij deze gratis avond. Lees verder