• Welkom

  VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouders en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering? Neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • Modernisering gemeentehuis

  30 November − Modernisering gemeentehuis Lees verder

 • Programmabegroting 2019 vastgesteld

  09 November − Programmabegroting 2019 vastgesteld Lees verder

 • VVD stemt voor Voorkeursalternatief Windplan Groen

  28 September − Gisteravond heeft de VVD voor het Voorkeursalternatief Windplan Groen gestemd. Lees verder

 • "onze" Jaap krijgt de Thorbeckepenning

  © Eigen foto

  11 September − Zaterdag 8 september: "onze" Jaap Kodde krijgt de Thorbeckepenning Lees verder

 • Hondenbelasting exit

  07 July − Vanaf volgend jaar worden hondenbezitters in de gemeente Dronten niet meer apart belast. Lees verder

 • Kadernota 2019

  07 July − Kadernota 2019 Lees verder

 • Floriade Almere 2022, kansen voor Dronten

  © Foto: André Prins

  28 June − Woensdag 28 juni, Symposium "2022 Flevoland internationaal podium" Floriade presenteert groene wereldsteden Lees verder

 • Het moment waarvan je wist dat het zou komen….. (donderdag 21 juni 2018)

  © Eigen foto

  22 June − Tijdens een informele, maar besloten, bijeenkomst met raadsleden en directie maakte burgemeester Aat de Jonge bekend zijn ontslag te hebben ingediend. Lees verder

 • Naar nieuwe verbindingen

  14 June − In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei verdedigde de VVD samen met coalitiegenoten Leefbaar Dronten en Christenunie het coalitieakkoord ‘Naar nieuwe verbindingen’. Lees verder

 • College van B&W benoemd

  © VVD Dronten

  03 June − Ton van Amerongen en Irene Korting zijn afgelopen week door de gemeenteraad als wethouder benoemd. Dat gebeurde tijdens de raadsvergadering van 31 mei. Paul Zuurendonk en Theo Vulink volgen hun op als raadslid. Rients-Auke Rienstra is benoemd als burgerraadslid. Nu samen aan de slag! Lees verder

 • VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord

  25 May − Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is de VVD Dronten als grootste partij samen met Leefbaar Dronten en de ChristenUnie de formatie ingegaan. Afgelopen weken hebben deze partijen een coalitieakkoord gesloten. In het akkoord met de titel “Naar nieuwe verbindingen” zijn ambities geformuleerd voor de komende vier bestuursjaren. De coalitie heeft nadrukkelijk aangegeven de gemeenteraad en de samenleving te betrekken bij het realiseren van deze ambities. De ambities zijn breed geformuleerd, zodat er ruimte is voor concrete invulling en uitwerking met de gemeenteraad, inwoners en andere betrokken partijen. Lees verder

 • Bezoek VVD Dronten aan chillpoint Dronten-West

  13 May − Bij het jeugddebat in Nirwana, in aanloop naar de verkiezingen waren in het publiek uiteraard jongeren aanwezig. Een van de onderwerpen die vanuit het publiek kwam was ‘hangjongeren’. Naar aanleiding van het debat werd de VVD uitgenodigd om eens bij jongeren langs te komen. Lees verder

 • Update en visie (in)formatieproces

  11 April − VVD Dronten vindt een transparant informatie- en formatieproces belangrijk. Daarom is afgelopen week het informatieproces snel en adequaat doorlopen. Er is gekozen voor een vernieuwende open aanpak. Voor het eerst is er in de Drontense politiek gewerkt met een onafhankelijke informateur en zijn alle gespreksverslagen van alle politieke partijen openbaar gemaakt. Daarnaast wordt de samenleving gevraagd mee te denken met het Raadsprogramma. Als VVD vinden wij dat de informateur op een transparante en gedegen wijze heeft aangegeven waarom hij vindt dat de voorgestelde coalitie de meeste kans van slagen heeft. Het doet recht aan de verkiezingsuitslag en aan de ontstane politiek bestuurlijke situatie. De VVD kan zich daarom vinden in de voorgestelde coalitie van VVD, CU en Leefbaar Dronten. Wij willen nu voortvarend met deze partijen het formatieproces ingaan. Voor het formatieproces is de onafhankelijke informateur (Drs. H.J.M (Harry) ter Braak) voorgesteld. De VVD is ook op zoek gegaan naar een formateur die namens de VVD aan de slag gaat. De burgemeester van de gemeente De Bilt (Mr. S.C.C.M. (Sjoerd) Potters) is bereid om het formatieproces op te pakken. Met beiden formateurs heeft de raad ingestemd. Lees verder

 • Informatieproces coalitievorming in volle gang

  © Irene Korting

  07 April − In overeenstemming met alle partijen is de heer Harry ter Braak aangesteld als partij-neutrale informateur. De heer Ter Braak heeft afgelopen week (van dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april) met vertegenwoordigers van alle acht politieke partijen (die in de gemeenteraad zijn gekozen) gesproken om de mogelijkheden voor coalitievorming te verkennen. De informateur heeft als opdracht een advies op te leveren met de meest kansrijke coalitievorm en eventuele alternatieven. De informateur schrijft dit weekend zijn advies. Het advies wordt maandagmiddag 9 april gepubliceerd op www.dronten.nl. Ook de gespreksverslagen van de gesprekken tussen de informateur en de vertegenwoordigers van alle partijen worden dan openbaar gemaakt via www.dronten.nl. De VVD hecht als grootste partij waarde aan een open en transparant informatie- en formatieproces voor de gemeente Dronten en haar inwoners. Dinsdagavond 10 april vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis, waar alle partijen kunnen reageren op het advies van de informateur. Inwoners en de pers zijn van harte welkom. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees verder

 • VVD van 4 naar 7 zetels

  22 March − Afgelopen woensdag heeft de Drontense kiezer ons naar een fantastisch resultaat geholpen. De VVD stijgt van 4 naar 7 zetels en mag zich sinds 20 jaar weer de grootste partij van Dronten noemen! Lees verder

 • Irene Korting gast van Mark Rutte bij Goedemorgen Nederland

  © WNL

  20 March − Vandaag was onze fractievoorzitter Irene Korting de gast van onze minister-president Mark rutte bij het programma Goedemorgen Nederland van WNL. Hier kun je de uitzending terugkijken. Lees verder

 • ‘Dus deze installatie uit Biddinghuizen wordt ook door FC Barcelona gebruikt?’

  19 March − Kamerleden Helma Lodders en Bente Becker waren 16 maart jl. op werkbezoek in Dronten. Beiden zijn erg bekend in Dronten, Helma Lodders was vorige week nog op werkbezoek en Bente Becker is opgegroeid in Dronten. Toch waren ze nog verrast over wat Dronten te bieden heeft. Lees verder

 • Irene Korting voor Beste Raadslid van Nederland bij Goedemorgen Nederland

  © WNL

  16 March − In het kader van de verkiezing Beste Raadslid van Nederland, was onze fractievoorzitter Irene Korting  te zien in de ochtendshow Goedemorgen Nederland bij Omroep WNL. Bekijk hier de video en lees wat WNL over haar schrijft. Irene haar motto is: "Ouderenzorg is liefde, aandacht en ook Rummikub." Op www.irenekorting.nl kun je teruglezen wat Irene als gemeenteraadslid de afgelopen twee raadsperiodes voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen heeft gedaan. Zij zet zich zich graag weer 4 jaar in voor een fijne en veilige leefomgeving in onze mooie dorpen! Lees verder

 • Werkbezoek VVD Kamerlid Helma Lodders aan Dronten en Swifterbant

  11 March − Op 9 maart jl. heeft Tweede Kamerlid Helma Lodders (portefeuille Landbouw en Belastingen) in aanwezigheid van lijsttrekker Ton van Amerongen en kandidaat raadsleden Barry Hoogezand en Saskia Veldman een werkbezoek gebracht aan J-H Automatisering in Dronten en Primofin in Swifterbant. Een mooie kans om bij te praten over de mogelijkheden rondom stabiel snel internet in het buitengebied en het aanboren van nieuwe markten voor (Flevolandse) agrarische producten. Lees verder