• Update en visie (in)formatieproces

  VVD Dronten vindt een transparant informatie- en formatieproces belangrijk. Daarom is afgelopen week het informatieproces snel en adequaat doorlopen. Er is gekozen voor een vernieuwende open aanpak. Voor het eerst is er in de Drontense politiek gewerkt met een onafhankelijke informateur en zijn alle gespreksverslagen van alle politieke partijen openbaar gemaakt. Daarnaast wordt de samenleving gevraagd mee te denken met het Raadsprogramma. Als VVD vinden wij dat de informateur op een transparante en gedegen wijze heeft aangegeven waarom hij vindt dat de voorgestelde coalitie de meeste kans van slagen heeft. Het doet recht aan de verkiezingsuitslag en aan de ontstane politiek bestuurlijke situatie. De VVD kan zich daarom vinden in de voorgestelde coalitie van VVD, CU en Leefbaar Dronten. Wij willen nu voortvarend met deze partijen het formatieproces ingaan. Voor het formatieproces is de onafhankelijke informateur (Drs. H.J.M (Harry) ter Braak) voorgesteld. De VVD is ook op zoek gegaan naar een formateur die namens de VVD aan de slag gaat. De burgemeester van de gemeente De Bilt (Mr. S.C.C.M. (Sjoerd) Potters) is bereid om het formatieproces op te pakken. Met beiden formateurs heeft de raad ingestemd. Lees verder

 • Informatieproces coalitievorming in volle gang

  © Irene Korting

  In overeenstemming met alle partijen is de heer Harry ter Braak aangesteld als partij-neutrale informateur. De heer Ter Braak heeft afgelopen week (van dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april) met vertegenwoordigers van alle acht politieke partijen (die in de gemeenteraad zijn gekozen) gesproken om de mogelijkheden voor coalitievorming te verkennen. De informateur heeft als opdracht een advies op te leveren met de meest kansrijke coalitievorm en eventuele alternatieven. De informateur schrijft dit weekend zijn advies. Het advies wordt maandagmiddag 9 april gepubliceerd op www.dronten.nl. Ook de gespreksverslagen van de gesprekken tussen de informateur en de vertegenwoordigers van alle partijen worden dan openbaar gemaakt via www.dronten.nl. De VVD hecht als grootste partij waarde aan een open en transparant informatie- en formatieproces voor de gemeente Dronten en haar inwoners. Dinsdagavond 10 april vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis, waar alle partijen kunnen reageren op het advies van de informateur. Inwoners en de pers zijn van harte welkom. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees verder

 • Welkom

  VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouder en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • Bezoek VVD Dronten aan chillpoint Dronten-West

  13 mei − Bij het jeugddebat in Nirwana, in aanloop naar de verkiezingen waren in het publiek uiteraard jongeren aanwezig. Een van de onderwerpen die vanuit het publiek kwam was ‘hangjongeren’. Naar aanleiding van het debat werd de VVD uitgenodigd om eens bij jongeren langs te komen. Lees verder

 • VVD van 4 naar 7 zetels

  22 maart − Afgelopen woensdag heeft de Drontense kiezer ons naar een fantastisch resultaat geholpen. De VVD stijgt van 4 naar 7 zetels en mag zich sinds 20 jaar weer de grootste partij van Dronten noemen! Lees verder

 • Irene Korting gast van Mark Rutte bij Goedemorgen Nederland

  © WNL

  20 maart − Vandaag was onze fractievoorzitter Irene Korting de gast van onze minister-president Mark rutte bij het programma Goedemorgen Nederland van WNL. Hier kun je de uitzending terugkijken. Lees verder

 • ‘Dus deze installatie uit Biddinghuizen wordt ook door FC Barcelona gebruikt?’

  19 maart − Kamerleden Helma Lodders en Bente Becker waren 16 maart jl. op werkbezoek in Dronten. Beiden zijn erg bekend in Dronten, Helma Lodders was vorige week nog op werkbezoek en Bente Becker is opgegroeid in Dronten. Toch waren ze nog verrast over wat Dronten te bieden heeft. Lees verder

 • Irene Korting voor Beste Raadslid van Nederland bij Goedemorgen Nederland

  16 maart − In het kader van de verkiezing Beste Raadslid van Nederland, was onze fractievoorzitter Irene Korting  te zien in de ochtendshow Goedemorgen Nederland bij Omroep WNL. Bekijk hier de video en lees wat WNL over haar schrijft. Irene haar motto is: "Ouderenzorg is liefde, aandacht en ook Rummikub." Op www.irenekorting.nl kun je teruglezen wat Irene als gemeenteraadslid de afgelopen twee raadsperiodes voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen heeft gedaan. Zij zet zich zich graag weer 4 jaar in voor een fijne en veilige leefomgeving in onze mooie dorpen! Lees verder

 • Werkbezoek VVD Kamerlid Helma Lodders aan Dronten en Swifterbant

  11 maart − Op 9 maart jl. heeft Tweede Kamerlid Helma Lodders (portefeuille Landbouw en Belastingen) in aanwezigheid van lijsttrekker Ton van Amerongen en kandidaat raadsleden Barry Hoogezand en Saskia Veldman een werkbezoek gebracht aan J-H Automatisering in Dronten en Primofin in Swifterbant. Een mooie kans om bij te praten over de mogelijkheden rondom stabiel snel internet in het buitengebied en het aanboren van nieuwe markten voor (Flevolandse) agrarische producten. Lees verder

 • Irene Korting behoort tot de 12 beste raadsleden van Nederland

  09 maart − De jury heeft de laatste 50 kandidaten voor de verkiezing van Beste Raadslid van Nederland beoordeeld. En dankzij alle stemmen en een goed juryrapport behoort onze fractievoorzitter Irene Korting tot de 12 beste raadsleden van Nederland. Dat betekent dat je vanaf nu tot 18 maart 9:00 uur ‘s ochtends (opnieuw) op haar kunt stemmen. Lees verder

 • Huizenbezitter in Dronten veilig bij de VVD

  04 maart − Deze week valt de jaarlijkse aanslag met de gemeentelijke belastingen weer op de deurmat. Dit is inclusief een verhoging met inflatie. Daar is niets meer aan te veranderen. Voor komende jaren is de inzet van de VVD Dronten duidelijk: geen stijging van de lokale lasten. Dat betekent dus ook dat wat betreft de VVD de huizenbelasting in de gemeente Dronten de komende jaren niet stijgt. Huizenbezitters mogen nu ook merken dat de economie aantrekt. Lees verder

 • Brug Roggebotsluis minder vaak open

  03 maart − Door Jaap Kodde - Op 6 juli 2017 heeft raadslid Jaap Kodde met een motie het college van B&W gevraagd om samen met de provincie te onderzoeken of een beperkte openstelling van de brug bij Roggebot tijdens de spits mogelijk is. Dit vanwege de files die vooral tijdens de ochtend en avondspits bij de Roggebotsluis explosief toenemen. En omdat de nieuwe hogere brug pas gepland staat in 2020/2021. Inmiddels heeft de VVD Dronten begrepen dat Rijkswaterstaat en de provincies Flevoland en Overijssel hebben besloten dat de brug bij Roggebotsluis voortaan minder vaak open gaat. De VVD is blij met het resultaat van de motie. Lees verder

 • Hondenbelasting structureel afschaffen vanaf 2019

  23 februari − VVD Dronten wil structureel af van de hondenbelasting en vindt deze heffing op de viervoeter niet meer van deze tijd. Al 147 gemeenten hebben de hondenbelasting inmiddels afgeschaft. Het blijft een vreemde belasting. Want wie heeft er ooit van een katten- of paardenbelasting gehoord. En wat te denken van de honden in het buitengebied die doorgaans gewoon op het eigen erf lopen. Ook die hondenbezitters betalen hondenbelasting. Bovendien gaat de opbrengst van de hondenbelasting naar de algemene middelen en wordt deze niet eens specifiek ingezet voor hondenbeleid. In ons verkiezingsprogramma staat dat daar waar de begroting het financieel toelaat de VVD pleit voor verlaging van belastingen, dan wel afschaffing van belastingen. Door het financieel gezonde beleid van de VVD-wethouder van financiën is er voldoende financiële ruimte om de hondenbelasting vanaf 2019 volledig af te schaffen. De belasting levert bijna drie ton per jaar op. Lees verder

 • Sportnota krijgt gouden medaille

  23 februari − Door Irene Korting - De VVD is enthousiast over het nieuwe sportbeleidsplan van onze sportwethouder dat ons sportief verder in beweging brengt en stevig investeert in breedtesport. Alle sportverenigingen, vrijwilligers, gemeentelijke organisatie en het college hebben met elkaar echt een topprestatie neergezet. En dit plan is voor iedereen. Voor de gepassioneerde sportliefhebber tot de sportliefhebber die langs de lijn staat. De VVD vindt dat we naast de stevige inzet op breedtesport ook een goed topsportklimaat belangrijke kansen biedt. Zoals de ontwikkeling van talenten en de jeugd, voor citymarketing en met inspirerende voorbeelden als onze topsporters uit Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Lees verder

 • Klimaatbeleidsplan

  31 januari − In de gemeenteraadsvergadering van 25 januari is het Klimaatbeleidsplan vastgesteld. De VVD heeft met de steun van enkele andere partijen voor diverse verbeteringen van het concept plan gepleit, die vervolgens door de gemeenteraad zijn overgenomen. Lees verder

 • Wie 21 maart VVD Dronten stemt, kiest voor doen!

  12 januari − De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan. Een grote groep kandidaten, bestuursleden en vrijwilligers is beschikbaar om onze boodschap uit te dragen: we stropen de mouwen op voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen! Wie op 21 maart VVD stemt, kiest voor doen! In de afgelopen jaren heeft de VVD een duidelijk, consistent en lokaal beleid uitgevoerd. En Dronten door een tijd van crisis geloodst en onze bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Lees verder

 • Lelystad Airport: wat we doen, doen we goed en zorgvuldig

  03 januari − Door VVD Dronten - Nog even een terugblik op de nieuwjaarsspeech van onze commissaris van de Koning (CdK). De VVD Dronten werd door dé bestuurder van alle Flevolanders onaangenaam verrast. In zijn nieuwjaarsspeech zei Verbeek: “In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies, zullen dit naar mijn mening niet uitstellen." Van de Flevolandse commissaris van de Koning mag je toch een meer passende terughoudendheid verwachten. Zeker in relatie tot de MER-informatie waarbij discussie over de juistheid van de kengetallen bestaat. Ook VVD-minister van Nieuwenhuizen toonde deze terughoudendheid juist met haar besluit eind vorig jaar om het proces meer tijd te geven. „Ik blijf onverminderd streven naar 1 april 2019 en zet alles op alles. Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo. Iedereen moet een plek krijgen in dit proces. Ik ga heel zorgvuldig alle belangen uit alle hoeken en windstreken meenemen. Daarna kan iedereen tot een eigen afweging komen", zei Van Nieuwenhuizen. Lees verder

 • Hele gemeenteraad stemt in met plannen Havenkade

  22 december − Gisteravond stemde de hele gemeenteraad in met het plan om de nieuwe wijk Havenkade mogelijk te maken. Met dit plan wordt wel een belangrijke en beeldbepalende plek binnen het Hanzekwartier ingevuld. Wat de VVD betreft gaat het om een bestemmingsplan en niet om een betuttelingsplan. De VVD wil terughoudend zijn met het bepalen hoe iemands huis er precies uit moet zien en wat er op welke plek in deze gemeente precies wel en niet mag worden gebouwd – en hoe. Wij willen het mogelijk maken dat ondernemers en inwoners hun dromen realiseren en we willen dat de gemeente er voor hen is en niet andersom. De VVD vind het positief dat de markt de handschoen heeft opgepakt en wij haar de ruimte kunnen geven om te ondernemen. Het is vervolgens aan het ondernemerschap van de ontwikkelaar om een aanbod te scheppen dat bij de vraag past. De VVD wil de markt niet dwingen te bouwen voor de leegstand. Lees verder

 • Verbreding N50 eerder van start

  20 december − Goed nieuws voor inwoners in de gemeente Dronten die dagelijks voor hun werk over de N50 bij Kampen rijden. De verbreding van de N50 bij Kampen wordt sneller aangepakt. Daar is de VVD Dronten blij mee. Na een stevige lobby en motie in de Kamer start minister Cora van Nieuwenhuizen de procedure voor verbreding N50 bij Kampen. De VVD Dronten is heel erg blij met de aangenomen motie voor snellere verbreding van de levensgevaarlijke N50! Dit is hard nodig. Lees verder

 • Passage N307 eindelijk open!

  08 december − Donderdag 7 december, ondanks de regen en de kou waren Jaap Kodde en Trudy Stoker aanwezig bij de officiële opening van de Passage. Een feestelijk moment wat een flinke aanloop heeft gekend! Deze nieuwe weg ligt naast de Dronterringweg en moet zorgen voor een vlotte verkeerdoorstroming in het traject van A(lkmaar) tot Z(wolle). Lees verder