• Wie 21 maart VVD Dronten stemt, kiest voor doen!

  De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan. Een grote groep kandidaten, bestuursleden en vrijwilligers is beschikbaar om onze boodschap uit te dragen: we stropen de mouwen op voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen! Wie op 21 maart VVD stemt, kiest voor doen! In de afgelopen jaren heeft de VVD een duidelijk, consistent en lokaal beleid uitgevoerd. En Dronten door een tijd van crisis geloodst en onze bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Lees verder

 • Welkom

  VVD Dronten is een actieve afdeling. Op deze site vindt u onze nieuwsberichten, bijdragen en standpunten. Ook de contactgegevens van onze fractieleden, wethouder en het bestuur kunt u hier vinden. Er zijn volop mogelijkheden om mee te denken en te reageren. Heeft u vragen/suggesties of wilt u een keer aanschuiven tijdens onze fractievergadering, neem dan contact met ons op via secretariaat@vvddronten.nl. Graag tot ziens! Lees verder

 • Klimaatbeleidsplan

  31 januari − In de gemeenteraadsvergadering van 25 januari is het Klimaatbeleidsplan vastgesteld. De VVD heeft met de steun van enkele andere partijen voor diverse verbeteringen van het concept plan gepleit, die vervolgens door de gemeenteraad zijn overgenomen. Lees verder

 • Lelystad Airport: wat we doen, doen we goed en zorgvuldig

  03 januari − Door VVD Dronten - Nog even een terugblik op de nieuwjaarsspeech van onze commissaris van de Koning (CdK). De VVD Dronten werd door dé bestuurder van alle Flevolanders onaangenaam verrast. In zijn nieuwjaarsspeech zei Verbeek: “In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening - in april 2019 - van het vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies, zullen dit naar mijn mening niet uitstellen." Van de Flevolandse commissaris van de Koning mag je toch een meer passende terughoudendheid verwachten. Zeker in relatie tot de MER-informatie waarbij discussie over de juistheid van de kengetallen bestaat. Ook VVD-minister van Nieuwenhuizen toonde deze terughoudendheid juist met haar besluit eind vorig jaar om het proces meer tijd te geven. „Ik blijf onverminderd streven naar 1 april 2019 en zet alles op alles. Natuurlijk moet nog blijken of het gaat lukken, want het moet wel zorgvuldig gebeuren. Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo. Iedereen moet een plek krijgen in dit proces. Ik ga heel zorgvuldig alle belangen uit alle hoeken en windstreken meenemen. Daarna kan iedereen tot een eigen afweging komen", zei Van Nieuwenhuizen. Lees verder

 • Hele gemeenteraad stemt in met plannen Havenkade

  22 december − Gisteravond stemde de hele gemeenteraad in met het plan om de nieuwe wijk Havenkade mogelijk te maken. Met dit plan wordt wel een belangrijke en beeldbepalende plek binnen het Hanzekwartier ingevuld. Wat de VVD betreft gaat het om een bestemmingsplan en niet om een betuttelingsplan. De VVD wil terughoudend zijn met het bepalen hoe iemands huis er precies uit moet zien en wat er op welke plek in deze gemeente precies wel en niet mag worden gebouwd – en hoe. Wij willen het mogelijk maken dat ondernemers en inwoners hun dromen realiseren en we willen dat de gemeente er voor hen is en niet andersom. De VVD vind het positief dat de markt de handschoen heeft opgepakt en wij haar de ruimte kunnen geven om te ondernemen. Het is vervolgens aan het ondernemerschap van de ontwikkelaar om een aanbod te scheppen dat bij de vraag past. De VVD wil de markt niet dwingen te bouwen voor de leegstand. Lees verder

 • Verbreding N50 eerder van start

  20 december − Goed nieuws voor inwoners in de gemeente Dronten die dagelijks voor hun werk over de N50 bij Kampen rijden. De verbreding van de N50 bij Kampen wordt sneller aangepakt. Daar is de VVD Dronten blij mee. Na een stevige lobby en motie in de Kamer start minister Cora van Nieuwenhuizen de procedure voor verbreding N50 bij Kampen. De VVD Dronten is heel erg blij met de aangenomen motie voor snellere verbreding van de levensgevaarlijke N50! Dit is hard nodig. Lees verder

 • Passage N307 eindelijk open!

  08 december − Donderdag 7 december, ondanks de regen en de kou waren Jaap Kodde en Trudy Stoker aanwezig bij de officiële opening van de Passage. Een feestelijk moment wat een flinke aanloop heeft gekend! Deze nieuwe weg ligt naast de Dronterringweg en moet zorgen voor een vlotte verkeerdoorstroming in het traject van A(lkmaar) tot Z(wolle). Lees verder

 • Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018

  29 november − Op woensdag 29 november hebben de leden de definitieve kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees verder

 • Verklaring geen sprake van bestuurscrisis in Dronten

  17 november − De fractievoorzitters van VVD, LD, D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA constateren dat er geen sprake is van een bestuurscrisis in de gemeente Dronten en er evenmin een aanleiding bestaat voor een extern onderzoek of enquête. We herhalen de oproep aan anonieme bronnen dat als men écht iets wil doen deze mensen zich daarvoor via de bestaande procedures bij de instanties moeten melden. Aantijgingen van anonieme bronnen in de media zijn voor rekening van de bron zelf. Wij kunnen daar zonder melding niets mee. Wel erkennen wij dat deze berichtgeving beschadigend is voor personen en daarvan nemen wij nadrukkelijk afstand. De vraag om een onderzoek naar de bestuurscultuur te doen komt voort uit het plotselinge vertrek van de twee CDA-wethouders op 18 oktober 2017. Het CDA dient in de raadsvergadering 19 oktober een motie in voor een onderzoek, die door een meerderheid van de raad wordt verworpen. Lees verder

 • Begroting laat gezonde financiële huishouding zien

  © VVD

  11 november − Deze week stond de begroting op de raadsagenda. Het meerjarig financieel perspectief voor Dronten is goed te noemen, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dronten heeft een gezonde financiële huishouding. Waardering is er voor het college en speciaal voor onze VVD-wethouder van financiën. Aan het eind van de raadsvergadering keurde de hele gemeenteraad deze laatste begroting van deze raadsperiode goed. Ook alledrie onze drie moties over de detailhandelsvisie, technotop en begrijpelijke taal werden met een meerderheid aangenomen. Lees verder

 • Onze motie 'Begrijpelijke taal' wordt uitgevoerd

  10 november − Door Irene Korting - De VVD ontvangt vaak signalen van inwoners en ondernemers dat de teksten in brieven en andere communicatie-uitingen van de gemeente niet altijd even helder zijn. Het is niet altijd even duidelijk wat er van hen wordt verwacht en wat zij kunnen verwachten van de gemeente. Voor de VVD is het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers weten waar zij aan toe zijn. Daarom hebben we bij de raadsvergadering gisteravond een initiatief genomen voor een motie begrijpelijke taal. De motie vraagt aan het college om alle brieven, wijkberichten, artikelen op de website en informatieformulieren in begrijpelijke taal te schrijven. Voor begrijpelijke taal is landelijk een taalniveau afgesproken dat 80% van de mensen begrijpt. Lees verder

 • VVD draagt mantelzorger warm hart toe

  © @Google

  10 november − Door Irene Korting - Vandaag is de dag van de Mantelzorg. VVD Dronten waardeert de bijdrage die mantelzorgers leveren aan onze samenleving en waardeert de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. Vandaag werd het mantelzorgcompliment aan vele mantelzorgers uitgereikt. En bij de raadsvergadering gisteravond heeft de raad ingestemd met een onderzoek naar de daadwerkelijke behoeften aan respijtzorg en te kijken hoe we de respijtzorg voor mantelzorgers in de gemeente Dronten kunnen organiseren. Respijtzorg houdt in dat de mantelzorger de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Op deze manier wordt de mantelzorger ontlast in zijn taken en kan hij zijn belangrijke maar intensieve rol als mantelzorger blijven vervullen. Lees verder

 • Gezamenlijke reactie fracties bestuurscultuur

  07 november − We vinden de berichtgeving van Omroep Flevoland, die zich alleen baseert op anonieme bronnen, om allerlei redenen zeer verontrustend. We begrijpen de reactie van de burgemeester, maar kunnen ons voorstellen dat de anonieme bronnen geen gebruik zullen maken van zijn uitnodiging. Immers, zij hebben zich niet voor niets anoniem tot de media gewend. Wij nemen de signalen ernstig, maar om onze controlerende taak goed te kunnen uitoefenen is het belangrijk de meldingen uit de anonimiteit te halen. Lees verder

 • Een BLIKSEM-bezoek

  30 oktober − - Door Trudy Stoker - Een mail van de griffie maakte mij nieuwsgierig; er was gelegenheid voor een aantal raadsleden om mee te lopen met een handhavingsproject. Lees verder

 • Een avond en nacht mee met Politie Dronten

  © Irene Korting

  28 oktober − Door Irene Korting - Vrijdagavond. Politiebureau Dronten. Ik meld mij bij de intercom. Tot in de vroege ochtend mag ik met politieagenten Suzanne en Mike mee tijdens hun avond- en nachtdienst. Suzanne en Mike zijn ware politie-professionals. Twee agenten die de slogan van de politie 'waakzaam en dienstbaar' bij alles wat ze doen waarmaken. Lees verder

 • Terugblik spoeddebat ontstane politieke situatie in de gemeente Dronten

  © Gemeente Dronten

  20 oktober − Donderdagavond 19 oktober stond het spoeddebat als gevolg van het vertrek van de wethouders Vis en Verlaan van CDA Dronten op de raadsagenda. In dit bericht een terugblik over het verloop van de avond. Lees verder

 • VVD Dronten neemt het initiatief voor een dementievriendelijke samenleving

  26 september − De VVD Dronten neemt het initiatief om een voorstel te ontwikkelen voor een dementievriendelijke samenleving. Afgelopen donderdag werd hiervoor een motie ingediend die uiteindelijk die door de hele raad werd ondersteund. Lees verder

 • Meer welzijn betekent minder zorg

  22 september − Door Irene Korting - Op 21 september was het Wereld Alzheimersdag. Een goede gelegenheid om deze week een bezoek te brengen aan dagcentrum Het Pluspunt van Coloriet in Swifterbant. Het Pluspunt biedt activiteiten aan thuiswonende ouderen met een zorgbehoefte. Lees verder

 • Hoera de Meerpaal 50 jaar!

  15 september − Door Irene Korting - En dan merk je dat de tijd vliegt. De Meerpaal is alweer 50 jaar. En een groot deel van die tijd heb ik persoonlijk meegemaakt. Tijd om even terug in de tijd te gaan. Ik weet het nog goed. Samen met mijn oma naar de markt in De Meerpaal. Ik was niet ouder dan een jaar of 7. Daar liepen we dan samen over het plein waar toen ook nog het busstation was. Lees verder

 • MFC Swifterbant

  15 september − Door Irene Korting - De VVD vindt het belangrijk dat we nu echt aan de slag gaan met de realisatie van de MFG Swifterbant. Er is in Swifterbant een grote behoefte aan een woonservicegebied met zorgmogelijkheden. De signalen van mensen die al jaren in Swifterbant wonen en daar ook graag oud willen worden, ook als ze zorgbehoevend worden, vraagt er om dat we nu doorpakken en zorgen voor levensloopgeschikte woningen in Swiferbant waar ook zorg geleverd kan worden. Voor ons is het belangrijk dat mensen in Swifterbant die zorg nodig hebben goed en comfortabel kunnen wonen. Daarnaast zien wij de bouw van het MFG als een belangrijke pijler voor een vitaal Swifterbant. Bij het vertrouwen op de eigen kracht en bereidwilligheid van onze inwoners hoort ook een goede omgeving waar in dat mogelijk is. Lees verder