Roggebotsluis

Een bericht in de media dat een bouwfase in de aanleg van de bypass bij Kampen tien miljoen Euro goedkoper uitvalt dan begroot was, is voor mij een aanleiding geweest om via Twitter hierop te reageren en dit geld te reserveren voor daadwerkelijke goede oeververbinding.

© Roggebotsluis.nl

Al snel kwamen positieve reacties op mijn tweet. De provincies Flevoland en Overijssel willen een zeven meter hoge brug. Tijdens een informatiebijeenkomst op 3 september vorig jaar hebben meerdere politici sceptische uitlatingen gedaan over deze plannen. Het verhogen van een brug van vijf naar zeven meter zal er voor zorgen dat de brug een obstakel blijft in deze oeververbinding. Het snel toenemende verkeer in dit gedeelte van het realiseren van een goede en snellere verbinding van Alkmaar naar Zwolle is een belangrijk gegeven.

Nu de aanleg van de Bypass in de IJsseldelta van start is gegaan moet binnen afzienbare tijd duidelijkheid komen over de herinrichting van het knelpunt Roggebot. “ Doe het nu in één keer goed” is de kreet die je steeds vaker hoort. De aanleg van een Aquaduct is een duurdere oplossing, maar is duurzaam. Landschappelijk past het beter dan een hogere brug.

De VVD Dronten zal de komende tijd de ontwikkelingen in deze goed volgen.

Jaap Kodde