Werkbezoek VVD

Het duurt nog even (maart 2017) maar er wordt nu al gewerkt aan input voor het verkiezingsprogramma. Hoewel de VVD elke dag uit het hele land berichten krijgt, werkt het soms het beste om het op locatie te horen en te zien.

Het is niet vreemd dat de gemeente Dronten de gastheer voor een werkbezoek van de partijcommissie landbouw was. Dit naar aanleiding van een vraag van Tweede Kamerlid Helma Lodders (landbouw en pensioenen). Op het programma stond het beozke aan twee landbouwbedrijven: De famlie Oordt en de familie Vermeulen.

De familie Oordt heeft een gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf. Gerben en Ronald zijn druk bezig het over te nemen en te investeren voor de toekomst. De koffielocatie was dan ook in de gloednieuwe stal. Gerben Oordt nam ons mee in de problematiek waar je als melkveehouder tegenaan loopt. Dit heeft vooral te maken met onduidelijkheid rondom fosfaatrechten. Ook de aanwezige lokale en provinciale bestuurders waren hiervan onder de indruk en de aanwezigen van de partijcommissie schreven driftig mee. Bij een rondleiding door de nieuwbouw kwamen ook de hoeveelheid benodigde onderzoeken voordat de bouw van start ging aan bod. Hier werd ook door de lokale en provinciale bestuurders over meegesproken.

Bij de familie Vermeulen kwamen wij bij een bedrijf dat hun eigen fruit vermarkt. Hier kwamen andere onderwerpen aan bod dan bij de familie Oordt. Als leverancier aan de retail en het werken in een internationale omgeving kwam hierin vooral de rol van Europa naar voren. Hoe kan het dat wij nog steeds geen gelijk speelveld hebben? Dat er voor gewasbeschermingsmiddelen niet een Europese typegoedkeuring is, waardoor producten verschillend geprijsd zijn?

Op de Europese problemen kunnen wij als VVD Dronten minder invloed uitoefenen. WIj blijven overigens ook daar onze contacten aanspreken. Natuurlijk was iedereen wel vol trots op dit Hollandse product. Wij danken de firma Vermeulen dat wij aanwezig mochten zijn en met name dat zij ’s avonds voor onze gastsprekers een aantal manden met lokale producten beschikbaar stelden.

’s Avonds waren beide families ook bij het evenement met Mark Rutte die nogmaals benadrukte dat wij in Nederland trots moeten zijn op de landbouw. Iets wat wij in Dronten allang weten!