Plein De Rede - Aan de slag

In de raadsvergadering van 28 januari is het voorstel om het plein de Rede her in te richten aangenomen,  CDA, VVD, Leefbaar Dronten en de PVDA stemden in met het voorstel.


Bijna acht jaar heeft het de politieke arena beheerst. Toen we als VVD met een motie niet aan de orde van de dag de aandacht vroegen om van het kale plein een uitnodigend plein te maken kwam er een levendige discussie los onder de bevolking. De eerste kleine update kwam er in 2009 onder de notitie “ de Rede Bruist”. Een initiatiefvoorstel uit 2012 van de VVD, PVDA en Groenlinks onderstreepten dat het onderdeel het Plein de Rede in het Dronter centrum  een grote update moest krijgen om het zo voor de bevolking en bezoekers aantrekkelijker te maken.


De discussie hoe de herinrichting gestalte moest krijgen zorgde ervoor dat er vorig jaar een enquête is gehouden om een beeld te krijgen wat de meningen van de burgers waren en dit mee te nemen in een plan. Meer groen, bankjes en een speels waterelement werden vele malen genoemd, en zal nu een leidraad worden voor een mooi en aantrekkelijk plein waar horeca, winkeliers en natuurlijk onze inwoners maar ook bezoekers van kunnen gaan genieten.


In november van dit jaar gaan we aan de slag en gaat dan eindelijk de schop de grond in. In de raadsvergadering heeft de VVD nog eens duidelijk aangegeven dat - indien mogelijk - de lokale ondernemers de voorkeur krijgen om dit plan te realiseren. Ook heeft de VVD aangegeven of de naam Plein de Rede  nog wel de juiste benaming is. Redeplein en Meerpaalplein zouden goede opties zijn. 


Jaap Kodde