Buurtsportcoaches zoeken de verbinding

De gemeente Dronten biedt in het kader van het programma “Sport en bewegen”  een heel breed programma aan. Een programma wat in de 3 kernen aangeboden wordt.
Dat de sportcoaches niet alleen heel sportief zijn moge blijken uit het feit dat André Warners de verbinding heeft opgezocht. Samen met stichting Geschiedschrijving Dronten heeft hij als eerste in Dronten een “Excursie in de buurt” uitgewerkt. Onder leiding van Dr. Frits Schmidt konden Drontenaren al wandelend een les geschiedenis volgen. De Meerpaal, het koopcentrum, de (verdwenen) bibliotheek, de verschillende stijlen van woningbouw, van alles kwam aan de orde. Een dergelijke wandeling duurt al snel zo’n anderhalf uur. En dat is, gezien vanuit het perspectief van de buurtsportcoach, weer pure winst.

De eerste reacties zijn zo enthousiast dat men nu ook voor Biddinghuizen en Swifterbant dergelijke excursies gaat uitwerken. Leren en lopen, dat werkt!