Afscheid van adjunct griffier Corrie Visser

Donderdag 22 september vond het afscheid plaats van “onze” Corrie. Mooie woorden, leuke anekdotes, prachtige cadeau’s, lekkere hapjes en drankjes vormden als het ware samen alle ingrediënten voor een prachtig warm afscheid van deze charmante dame.

Namens de gemeenteraad sprak Bernd Rosing waardering uit voor de jarenlange accurate inzet en haar oprechte belangstelling voor iedereen.

De griffier, Djimmer Petrusma, benoemde vooral haar kwaliteiten en haar inzet voor de burgers van onze gemeente. Het correct toepassen van de gemeentewet is geen sinecure, maar werd door Corrie nauwgezet uitgevoerd.

Corrie zelf zei in haar slotwoord;
“Wees voorzichtig op de gemeente Dronten, zij is het meer dan waard”. 

Daar sluiten wij ons graag bij aan!