Het college zet stappen voor onze privacy in het sociaal domein

Vorig jaar juni heeft de VVD met een motie voorgesteld dat de gemeente gaat werken met een privacy-protocol voor het sociaal domein. Het doel van zo’n privacy-protocol is om medewerkers van de gemeente Dronten handvatten te bieden om op een juiste en veilige manier gevoelige en persoonlijke (zorg)gegevens te verwerken. De motie werd vorig jaar door de hele raad ondersteunt. 

Een update 
Deze maand schreef het college een brief aan de raad over stappen die zijn gezet. De brief laat zien dat het college de motie goed heeft uitgevoerd. Niet alleen in de eigen organisatie wordt gewerkt met afspraken om de privacy te waarborgen. Ook de zorgleveranciers zijn betrokken.  

Ook de externe zorgleveranciers gaan werken met een privacy-protocol
De VVD is blij met deze aanpak van het college. De verplichting voor zorgleveranciers om een privacy-protocol aan te leveren bij de inkoopdocumenten is een slimme combinatie. 

Medewerkers krijgen training hoe ze kunnen werken met privacy-protocol 
Ook worden de medewerkers van de gemeente Dronten en hulpverleners van externe partijen getraind. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van het privacy-protocol en worden inwoners die zorg krijgen geïnformeerd over de privacy met een brochure.

Communiceer breder over onze privacy-aanpak 
De VVD heeft, na het lezen van de brief,  de wethouder gevraagd om onze privacy-aanpak ook breder naar buiten te communiceren. Zodat inwoners ook weten dat de gemeente Dronten zorgvuldig omgaat met hun privacy en gevoelige informatie. 

Vertrouwelijk maakt verschil 
Zelf heb ik tijd terug een fictieve brief door de organisatie gevolgd. Puur om te kijken hoeveel mensen zo’n brief onder ogen krijgen. Toen ontdekte ik dat als je het woord ‘vertrouwelijk’ op de envelop schrijft, dat het document dan door minder mensen in de organisatie gelezen wordt. Er valt dus iets te kiezen. Het college gaf aan dat ze hier nog naar gaan kijken.