Week van het geld

Heeft u het gezien? De week van het geld (https://www.weekvanhetgeld.nl), van 27 t/m 31 maart. In deze week was er extra aandacht voor de betekenis van en het omgaan met geld. Waar beter te beginnen dan bij basisschoolkinderen?

Vanuit mijn werk kreeg ik de mogelijkheid om een gastles op een Drontense basisschool te geven. Als oud-leerling van Het Wilgerijs in Dronten, was dit de uitgelezen kans om weer bij mijn oude meester in de klas te komen. Spannend, omdat spreken over geld voor groep 6 mij vooraf niet makkelijk leek. 

Wat was het leuk! Discussies over sparen, over het lenen van geld (van/aan vriendjes bijvoorbeeld) en hoe zie je dat geld echt is? Voor dat laatste: https://www.dnb.nl/echtofvals/nl/portal/ Veel leerlingen waren al bewust met geld bezig, maar meer aandacht voor sparen was nodig. Ook de verschillende manieren hoe ouders met hun kinderen (niet) over geld spreken is bijzonder om te horen. 

Hoewel de ochtend nadrukkelijk niet over politiek ging, wil ik toch in deze nieuwsbrief aandacht vragen voor dit initiatief. VVD'ers hebben een goede reputatie als het om geld gaat, individuele uitzonderingen daargelaten. Wij willen dat de financien lokaal en landelijk goed op orde zijn en hechten daarmee waarden aan robuuste reserves (woorden die ik niet in de klas heb gebruikt) zodat bij tegenslag niet direct problemen ontstaan. De Drontense financienwethouders is hiervan een goed voorbeeld!

Hierin zie ik echter een schone taak voor ons als partij! Meer deze kernwaarden uitdragen, niet alleen rondom de week van het geld. Iedereen is gelukkig vrij om zelf te bepalen wat wel en niet met kinderen wordt besproken dus wil uiteraard niets opleggen. Toch zou ik graag een algemene oproep willen doen om onze VVD-waarden actiever uit te dragen, met name aan de jongere generatie. Dit artikel is hiertoe een eerste oproep. 

Zo leggen wij de basis voor zelfredzaamheid al op jonge leeftijd en is dit direct een investering in de toekomst!