Dag van de leerplicht

Op 16 maart was het de landelijke dag van de leerplicht. Aanleiding voor onze fractie om eens nader kennis te maken met onze leerplichtambtenaren. Het is geweldig om te zien en te merken dat deze afdeling, met veelal dames, zoveel passie voor hun werk hebben. Had de leerplichtambtenaar vroeger een stoffig imago, deze afdeling heeft daar dubbel en dwars mee afgerekend. 

Eén van de speerpunten van deze afdeling is het ongeoorloofd verzuim terug te dringen. De manier waarop dat gedaan wordt spreekt zeer aan. De samenwerking tussen gemeente, scholen maar ook de gidsen in onze gemeente is goed en adequaat. De preventieve aanpak die door deze partijen is afgesproken werpt wel degelijk hun vruchten af. Veel spijbelen is nooit een opzichzelfstaand probleem, 9 van de 10 keren spelen er op de achtergrond andere problemen mee. Vroeg signaleren is dan enorm belangrijk!

Vroegtijdige schoolverlaters is een ander onderwerp. Hier speelt de leeftijd van de leerlingen een grotere rol dan bij het primair onderwijs. Immers; de leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn niet altijd te traceren. Terwijl de ouders denken dat zoon- of dochterlief braaf op school zit kan dit weleens heel anders zijn in de werkelijkheid. De leerplichtambtenaren zetten zich enorm in om te voorkomen dat er veel jeugd zonder startkwalificatie de school verlaten.

Enfin, dat de Dronter Koers hier goed werkt, dat doet de VVD fractie goed!