De nieuwe sociaal economische visie

Deze nieuwe versie van de SEV is een mooi groeidocument geworden. De VVD Dronten zich de afgelopen maanden ingezet om samen met ondernemers de eerste versie verder te ontwikkelen. De economie draait in vele sectoren op  volle toeren en zal hopelijk de komende jaren er voor zorgen dat het bijsturen hiervan ook in Dronten nodig is.

Samen met ondernemers
Tijdens de drie sessies in april  met ondernemers uit onze gemeente waren zeer zinvol en heeft geleid dat deze versie als aanzet een goede basis is.

Economische motor
De economische motor is de landbouw, zakelijke dienstverlening en sectoren zoals recreatie en toerisme, groot en detailhandel. Zeker moeten we hierin ook onderwijs benoemen, denk daarbij aan de Aeresgroep in de landbouwsector.

Meer banen
Groeiende economie vraagt om meer banen. In deze visie een doelstelling tot 2025 een groei van 500 tot 700 banen. De VVD heeft aan het college gevraagd om een jaarlijks overzicht voor ondernemers en Raad de stand van zaken.  En wat de stand van zaken is of van de doelstellingen in de diverse sectoren?

SEA groepen
De SEA groepen worden steeds meer een belangrijk element in onze lokale economie, betere communicatie naar de Raad over de voortgang in deze groepen kan juist die economische versterken. Denk hierbij aan periodieke rapportage. Uitbreiding van de SEA groep in de sector van recreatie en toerisme zal een goed aanwinst zijn.

Acquisitie
Op het punt van acquisitie is de VVD helder, onze gemeente heeft een sterke acquisitie nodig, vooral nu de economie groeit. In de visie wordt in tijdpad het eerste kwartaal 2018 genoemd. De VVD is voorstander om dit onderdeel in het derde kwartaal op te starten.

Bereikbaarheid
De VVD vraagt in deze SEV meer aandacht voor de bereikbaarheid van onze Gemeente, economische groei betekent betere bereikbaarheid. De verkeersintensiteit op de N307 groeit schrikbarend. De situatie op de Hanzeweg laat zien dat files vooral in spits orde van de dag zijn.

Roggebotsluis
Roggebotsluis is het grote knelpunt, de provincies Flevoland en Overijssel hebben met minister Schultz december 2016 een overeenkomst getekend voor een versnelde aanpak van een update van dit knelpunt. Het voorstel is voor een zeve    n meter hoge brug. De VVD is benieuwd of dat voldoende is. Momenteel zijn er gesprekken van beide provincies met Rijkswaterstaat om de openstelling voor de pleziervaart in de spits zoveel mogelijk te beperken.De VVD vraagt aan het College om dit bij de provincies mede te benadrukken bij Rijkswaterstaat dat de huidige situatie mede de verkeersveiligheid op dit traject in onze gemeente in gevaar brengt.

Walibi en evenemententerrein
Ook speciale aandacht van de infrastructuur bij Walibi en het evenemententerrein,  evenementen zorgen ervoor dat de randmeren slecht bereikbaar zijn.