Onderhoud Biddingringweg

Dinsdag 13 juni j.l. vond er in de Voorhof een voorlichtingsbijeenkomst plaats inzake het onderhoud aan de Biddingringweg. Dat dit project heel wat voeten in aarde heeft moge duidelijk zijn.Het gaat namelijk om het stuk weg vanaf de Larserweg tot en met de kruising op “De Bult”. En laat nu “De Bult” het belangrijkste stukje weg zijn waardoor mensen Biddinghuizen in kunnen rijden en ook weer verlaten. Enfin, er is een helder plan gemaakt. En ja, we zullen enige verkeershinder ervaren! Deze “overlast” (en heel bewust tussen haakjes) zal circa 4 weken in beslag nemen. De omleidingsroutes zullen duidelijk en tijdig kenbaar worden gemaakt! De werkzaamheden op “De Bult” zelf zullen in de nachtelijke uren plaatsvinden, dan zal het verkeer tussen Dronten en Biddinghuizen helemaal om moeten rijden. We krijgen echter een mooi stuk nieuwe weg voorzien van rammelstroken en glasbollen. Op die manier voldoet de weg weer aan de provinciale normen. 

Tijdens de voorlichtingsavond werd ook duidelijk dat er goed naar bedrijven uit Biddinghuizen is geluisterd. Zo zal het vak met de verkeerslichten dusdanig worden aangepast dat bijvoorbeeld GEMA Apparatenbouw (www.gemaapparatenbouw.nl) nu ook met zijn bijzonder lang vervoer relatief normaal de weg op kan draaien. 

Goed dit soort bijeenkomsten bij te wonen. Fijn om te zien dat de communicatie rond dit soort ingrijpende projecten zo uitgebreid wordt opgepakt!