Tegenprestatie nu ook in Dronten

De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft. 

Het is belangrijk dat onze samenleving dat vangnet biedt. Wij willen wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan. Met de tegenprestatie doe je concreet iets terug voor de uitkering die je ontvangt. Tegelijkertijd blijf je onderdeel van de samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt regelmaat in je leven. Daarmee vergroot je ook je eigen kansen om door te stromen naar een echte baan. 

Brede invulling van de tegenprestatie

Werk is veel meer dan alleen geld verdienen het geeft voldoening, trots en eigenwaarde. Deze verordening sluit aan bij onze huidige werkwijze met de gidsen. Belangrijk is dat mensen goed worden ge├»nformeerd over de werkwijze, rechten en plichten. De tegenprestatie mag toeleiding naar de arbeidsmarkt of het verkrijgen van betaald werk niet in de weg staan. Daarom zijn we blij met deze bredere invulling van de tegenprestatie.