Gezamenlijke reactie fracties bestuurscultuur

Hieronder de reactie van zes fractievoorzitters over de situatie rondom de bestuurscultuur:

We vinden de berichtgeving van Omroep Flevoland, die zich alleen baseert op anonieme bronnen, om allerlei redenen zeer verontrustend.

We begrijpen de reactie van de burgemeester, maar kunnen ons voorstellen dat de anonieme bronnen geen gebruik zullen maken van zijn uitnodiging. Immers, zij hebben zich niet voor niets anoniem tot de media gewend.

Wij nemen de signalen ernstig, maar om onze controlerende taak goed te kunnen uitoefenen is het belangrijk de meldingen uit de anonimiteit te halen.

Daarom willen we graag voor 1 december aanstaande dat de personen in kwestie uit de anonimiteit stappen en de betreffende informatie bij de raad kenbaar maken of zich wenden tot een onafhankelijke autoriteit of persoon. 

Verder gaan wij in gesprek met de burgemeester, de gemeentesecretaris en de ondernemingsraad. Wij zullen hen in deze gesprekken kritisch bevragen over de organisatiecultuur.

Irene Korting, VVD (0680096847)

Lazise Hillebregt, D66

Suzanne Stoop, PvdA

Jaap Oosterveld, ChristenUnie

Jan Ammerlaan, Leefbaar Dronten

Paul Vermast, GroenLinks