Een BLIKSEM-bezoek

Een mail van de griffie maakte mij nieuwsgierig; er was gelegenheid voor een aantal raadsleden om mee te lopen met een handhavingsproject.
Vorig jaar hebben wij in onze fractie gesproken over dit project. Er was een dergelijk bezoek gebracht aan een boerderij waarbij de bewoonster in kwestie erg vervelend bejegend was. Er is destijds geen klacht ingediend, later is door de gemeente Dronten excuses aangeboden. Toch blijft dat ergens “hangen”. Wij vinden dat onze inwoners te allen tijde respectvol benaderd moeten worden! 

Mijn agenda liet het toe en ik heb mij aangemeld om mee te lopen. Om 8 uur werd ik ontvangen in de brandweerkazerne. Samen met nog 2 raadsleden kregen we een heldere toelichting over het projectplan “Bliksem Najaar 2017”. Ik heb al die tijd gedacht dat Bliksem stond voor de snelheid van een dergelijk bezoekje, nu is dat ook wel zo, maar er zijn ook kernwoorden aan toegekend:

Bedrijfsmatig - Leren van elkaar – Integraal – Kordaat - Snel – Efficiënt -Meerwaarde 

We maakten kennis met de participanten van dit project, te weten medewerkers van de gemeente Dronten (RO), de brandweer, de politie, Omgevingsdienst en van het Waterschap. Na de koffie gingen we op pad. Het betreft hier onaangekondigde controles, dus ik kon me het gevoel van ondernemers om “overvallen” te worden wel enigszins voorstellen. Niets was minder waar, de teamleider ging zelf eerst het bedrijf binnen, overlegde met eigenaar of aanwezige werknemers wat en hoe en vervolgens volgde de rest van het team. 

Wij, de raadsleden, kregen uitleg, liepen mee tijdens de rondleidingen en werden vooral veel verrast. Verrast door de bijzondere bedrijven die we bezochten, verrast door de uitleg van de mensen van het team en vooral verrast door de enorme professionele houding van deze kanjers! 

Er werd gelet op een heel aantal zaken. Denk hierbij aan het inzicht krijgen in de aanwezige bedrijven, het bevorderen van de naleving van regels, maar ook het signaal afgeven dat de overheid toezicht houdt! Dit soort projecten helpen ook heel goed mee om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren. 

Vanzelfsprekend ga ik hier geen namen van bezochte bedrijven noemen, maar het was heel divers en indrukwekkend. Wat mij bijzonder opviel was de trots van de ondernemers, ze laten met veel enthousiasme hun bedrijf zien. Daarnaast wordt er veel samengewerkt door Dronter bedrijven. Goed om op te merken dat men elkaar kent en weet te vinden! 

De nare smaak van het eerdergenoemde bezoek van vorig jaar is voor mij nu verdwenen. Ik ga ervan uit dat het een vervelende samenloop van omstandigheden is geweest. Wat ik hier gezien heb is uiterst correct en voorkomend. Heel respectvol! 

En, wanneer ik weer eens stukken moet doorakkeren over veiligheid, Omgevingsdienst of preventieve acties, dan denk ik zeker terug aan deze ochtend.

Ik zal voor een volgende keer mijn collega raadsleden van harte aanbevelen om eens een ochtend mee te lopen wanneer ze de mogelijkheid krijgen.