Passage N307 eindelijk open!

Donderdag 7 december, ondanks de regen en de kou waren Jaap Kodde en Trudy Stoker aanwezig bij de officiële opening van de Passage. Een feestelijk moment wat een flinke aanloop heeft gekend! Deze nieuwe weg ligt naast de Dronterringweg en moet zorgen voor een vlotte verkeerdoorstroming in het traject van A(lkmaar) tot Z(wolle).

Een mooie mijlpaal, maar tevens ook een dringend beroep op de gemeente Dronten! De gemeente moet nu echt alle zeilen bijzetten om Dronten goed op de kaart te zetten en zo voorkomen dat iedereen Dronten nu (nog) vlotter voorbij kan rijden. Goede borden aan de A6, de rotondes en op de N307 zelf moeten de automobilisten verleiden om zeker ook een kijkje IN Dronten te komen nemen.

Wij zijn in ieder geval blij dat dit gedeelte nu afgerond is en blijven ons inzetten voor het laatste knelpunt te weten Roggebot!