VVD Dronten trots op solide financieel beleid

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad van Dronten de jaarrekening van 2014 en de kadernota voor 2016 behandeld. Uit de financiële terugblik heeft de VVD de conclusie getrokken dat de gemeente Dronten haar huishoudboekje goed op orde heeft.

“De VVD levert al vijf jaar op rij de wethouder van financiën en dankzij deze wethouder en de rest van het college is de gemeente Dronten op een uitstekende manier door de crisisjaren heen geloodst. Een solide financieel beleid waardoor we al meerdere jaren een sluitende begroting hebben kunnen presenteren.” Aldus fractievoorzitter Bernd Rosing van VVD Dronten.


“Dronten geeft je de ruimte!  Deze leus past bij Dronten en past bij de VVD. De VVD wil dat ieder mens de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien op de manier zoals hij of zij dat wenst waarbij rekening wordt gehouden met anderen en de omgeving. Om dat te realiseren hebben we een  lokale overheid nodig die de randvoorwaarden daarvoor creëert en zich voor het overige terughoudend opstelt. Dat wat ‘de markt’ beter en goedkoper kan dan de overheid moeten we niet zelf willen doen maar moeten we overlaten aan ‘de markt’. De gemeente voert bij die onderwerpen echter wel de regie. Met deze uitgangspunten kijkt de VVD naar de financiële jaarrekening en de kadernota van de gemeente Dronten. Waarbij we te allen tijde een gezond financieel beleid nastreven met zo laag mogelijke lasten voor burgers en bedrijven.”

 

Rosing geeft aan erg blij te zijn met de cijfers van Vereniging van Eigen Huis, die laten zien dat de woonlasten in 2015 als enige Flevolandse gemeente zijn gedaald.