Forse uitbreiding biologische landbouw

In onze gemeente zal de biologische landbouw dit jaar een forse uitbreiding ondergaan, momenteel telt Dronten 58 biologische bedrijven, ongeveer 29 bedrijven starten dit jaar met de overschakeling van gangbare teelt naar de biologische teelt, een uitbreiding van 50 procent!

De huidige markt in de gangbare teelten hebben veel last van een grillig vraag en aanbod situatie waardoor de prijzen sterk schommelen.

Economisch gezien is er zeker toekomst om biologisch te gaan telen, in het begin van deze teelten was er geregeld spanning bij de boeren met de gangbare teelten, ziekteverspreiding bij gewassen als uien en aardappelen zorgden voor stevige discussies onder de boeren.

Bepaalde verordeningen in handelingen bij de bio telers hebben geleid dat er in de Drontense landbouw respect voor elkaars teelten zijn wat we als politiek moeten toejuichen.

Dronten kan zich profileren als een moderne gemeente waarbij deze twee teeltmethoden goed samengaan, de landbouw is voor onze gemeente altijd nog de grootste bron van inkomsten.

In het hoofdstuk dynamiek in de landbouw van onze sociaal economische agenda is dit ook door de betreffende deelnemers duidelijk onderstreept.

De VVD wil dat dit hoofdstuk een snel vervolg krijgt, onze landbouw heeft het nodig.

De handel in landbouwproducten zal de komende jaren sterk aan verandering onderhevig zijn, het melkquotum verdwijnt en dit zal van de veehouders meer ondernemersgeest vragen, de problematiek met de planmatige aanpak stikstof is ingewikkeld.

De VVD wil dat de AgrariĆ«rs in goed overleg de ruimte krijgen die men nodig heeft om te ondernemen.