Informatieproces coalitievorming in volle gang

Op vrijdagochtend 23 maart is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart bekendgemaakt.

Partij-neutrale informateur

In overeenstemming met alle partijen is de heer Harry ter Braak aangesteld als partij-neutrale informateur. De heer Ter Braak heeft afgelopen week (van dinsdag 3 april t/m vrijdag 6 april) met vertegenwoordigers van alle acht politieke partijen (die in de gemeenteraad zijn gekozen) gesproken om de mogelijkheden voor coalitievorming te verkennen.

Gesprekken

Op basis van de volgorde op de Drontense kieslijst zijn gesprekken gevoerd met CDA (dinsdag), VVD (dinsdag), D66 (woensdag), ChristenUnie (woensdag), LeefbaarDronten (woensdag), SP (donderdag) GroenLinks (donderdag) en PvdA (vrijdag).

Opdracht informateur  

De informateur heeft als opdracht een advies op te leveren met de meest kansrijke coalitievorm en eventuele alternatieven.

Advies maandagmiddag beschikbaar

De informateur schrijft dit weekend zijn advies. Het advies wordt maandagmiddag 9 april gepubliceerd op www.dronten.nl. Ook worden de gespreksverslagen van de gesprekken tussen de informateur en de vertegenwoordigers van alle partijen dan openbaar gemaakt via www.dronten.nl. De VVD hecht als grootste partij waarde aan een open en transparant informatie- en formatieproces voor de gemeente Dronten en haar inwoners.

Openbare raadsvergadering

Dinsdagavond 10 april vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis, waar alle partijen kunnen reageren op het advies van de informateur. Inwoners en de pers zijn van harte welkom. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De raadsagenda vind je hier