Update en visie (in)formatieproces

VVD Dronten vindt een transparant informatie- en formatieproces belangrijk. Daarom is de afgelopen week het informatieproces snel en adequaat doorlopen. Er is gekozen voor een vernieuwende en open aanpak.

Vernieuwende aanpak
Voor het eerst in de Drontense politiek is er gewerkt met een onafhankelijke informateur en zijn alle gespreksverslagen met alle politieke partijen openbaar gemaakt. 
De verslagen van de gesprekken met alle fracties en het advies van de informateur kun je hier lezen. 

Daarnaast wordt de samenleving gevraagd om mee te denken met het raadsprogramma. Dat nieuw is voor de gemeente Dronten. Ook is er naast de VVD formateur een onafhankelijke (door de raad gedragen) formateur benoemd. 


Aan de slag met een onafhankelijke informateur

Voor het eerst was er een door de raad benoemde onafhankelijk informateur, de heer Ter Braak. In anderhalve week heeft deze onafhankelijke informateur ons een voorstel aangeleverd dat het resultaat is van wat hij in de gesprekken met alle fracties heeft opgehaald.

Advies informateur
Als VVD vinden wij dat de informateur op een transparante en gedegen wijze heeft aangegeven waarom hij vindt dat de voorgestelde coalitie de meeste kans van slagen heeft, recht doet aan de verkiezingsuitslag en recht doet aan de politiek bestuurlijke situatie. Wij kunnen ons daarom vinden in de voorgestelde coalitie van VVD, CU en Leefbaar Dronten. De VVD wil nu voortvarend met deze partijen het formatieproces ingaan.

Een onafhankelijke formateur en een VVD formateur
Voor het formatieproces is de onafhankelijke informateur Drs. H.J.M (Harry) ter Braak. De VVD is op zoek gegaan naar een formateur die namens de VVD aan de slag gaat. De burgemeester van de gemeente De Bilt (Mr. S.C.C.M. (Sjoerd) Potters) is bereid om samen met de onafhankelijke formateur aan de slag te gaan. Beiden zijn gisteravond benoemd door een meerderheid van de gemeenteraad. 

Politiek is niet alleen van de politiek
De VVD vindt het belangrijk dat we de politiek niet alleen aan de politiek overlaten. De politiek is van ons allemaal. Daarom gaan we graag het gesprek aan met de samenleving. Want als je dat gesprek aangaat dan ben je uiteindelijk beter in staat om zaken te vertalen naar iets wat werkt, speelt of nodig is. Het samenwerken met inwoners, ondernemers en verenigingen wil de VVD dan ook steviger agenderen. Daarom is het goed dat we ook in deze fase een stap verder gaan. En inwoners betrekken bij het raadsprogramma. Door hen uit te nodigen mee te denken. Ook daar kan het coalitieakkoord zijn voordeel mee doen.

Een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat niet teveel dichtgetimmerd is
De VVD gelooft in een verruimende politiek. Daar vraagt de samenleving steeds meer om. Open, transparant, goed uit te leggen en samen met elkaar.  Waarbij aandacht is voor zowel politieke effectiviteit, legitimiteit en representativiteit. Een coalitieakkoord is in de ogen van de VVD dan ook vooral een akkoord op hoofdlijnen en dat niet teveel dichtgetimmerd is. De VVD vindt dat partijen ook de mogelijkheid moeten hebben om af en toe ook eens tegen te stemmen. Dat betekent dat je gaat besturen over de grenzen van de coalitie en oppositie heen en waarmee wisselende meerderheden ontstaan.
Dat je elkaar ook de ruimte geeft en accepteert dat er soms ook voor een coalitiepartij onwelgevallige besluiten zijn. Alhoewel dat niet alleen als een verlies kan worden gezien.

Winst bestaat uit een open bestuursstijl
Als politiek moeten wij
 mensen de ruimte geven om eigen ideeën uit te proberen, met een nieuwsgierige, ondernemende, creatieve, empathische en naar buitengerichte blik. Die houding maakt ons wendbaar voor de grote veranderingen van deze tijd. De VVD ziet de opdracht voor de gemeente van de toekomst om het verbindingspunt te vinden: iedere scheidslijn kan een verbindingspunt worden. 
Stap in de wereld van samenleving... en ontdek dat niet alleen het ‘ik’ van belang is, maar óók het ‘wij’. 

De gemeente kan binnen de toekomstige netwerksamenleving, met zijn cirkels van vertrouwen, de kracht in het midden zijn. Een tikkeltje regulerend, soms initiërend en als het nodig is optredend.