VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is VVD Dronten als grootste partij uit de stembus gekomen. Samen met Leefbaar Dronten en de ChristenUnie zijn we de formatie ingegaan. Onder leiding van de formateurs Harry ter Braak (onafhankelijk) en Sjoerd Potters (VVD). 

Naar nieuwe verbindingen

Afgelopen weken hebben de partijen een coalitieakkoord gesloten. In het akkoord met de titel “Naar nieuwe verbindingen” zijn ambities geformuleerd voor de komende vier bestuursjaren. De coalitie heeft nadrukkelijk aangegeven de gemeenteraad en de samenleving te betrekken bij het realiseren van deze ambities. De ambities zijn breed geformuleerd, zodat er ruimte is voor concrete invulling en uitwerking met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen. 

Benieuwd naar onze plannen? Het nieuwe coalitieakkoord kun je hier lezen. 


Wethouders

Ton van Amerongen en Irene Korting zijn de twee kandidaat wethouders namens VVD Dronten. Daarnaast zijn Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) en Jaap Oosterveld van de ChristenUnie beoogde wethouders in het nieuwe college van B&W. 

Remco de Maaijer wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. 

Installatie

De installatie van de nieuwe wethouders vindt, na instemming van de gemeenteraad, plaats tijdens de raadsvergadering op donderdag 31 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering wordt ook het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad.

Portefeuilleverdeling

Ton van Amerongen krijgt onder andere de financiële portefeuille. Irene Korting neemt economische zaken voor haar rekening.