Naar nieuwe verbindingen

In de gemeenteraadsvergadering van 31 mei verdedigde de VVD samen met coalitiegenoten Leefbaar Dronten en Christenunie het coalitieakkoord ‘Naar nieuwe verbindingen’.


Naar nieuwe verbindingen


De titel doelt op een nieuwe manier van verbinden. We willen namelijk het ontwikkelen van beleid graag samen doen met de volledige gemeenteraad, ondernemers en inwoners. Ook wordt er gedoeld op verbindingen die er nu nog niet zijn tussen raadsleden, burgemeester, wethouders, ambtenaren, ondernemers en inwoners. Verbinden willen wij als leidraad voor ons handelen nemen.

“Coalitie” is niet zomaar een ander woord voor “wij”, in contrast met “zij”. Het is ook geen aanduiding voor een machtsverbond gericht op het doordrukken van plannen zonder draagvlak. Integendeel. Het woord gaat namelijk terug op het Latijnse werkwoord coalēscere, dat ‘samengroeien’ betekent. De nieuwe coalitie is niet opeens op één dag beklonken, maar onze fracties zijn in anderhalve maand sámengegroeid tot het punt waar we nu aangekomen zijn. Daarnaast willen we ook samen gróeien en we denken dat het beste te kunnen doen door met alle betrokkenen samen verder te groeien.

De VVD staat pal voor deze aanpak en de gekozen hoofdlijnen, zoals daar zijn vitale dorpskernen, klimaatverbetering, veilig opgroeien, liefdevolle zorg, een sterke economie, bereikbaarheid, ruimte voor goed onderwijs, aandacht voor groei en ruimtelijke ontwikkeling, opknappen van bedrijventerreinen, introductie van een Jeugdraad en inwonerparticipatie.

Het is zeker bij een nieuwe aanpak dan van groot belang dat wat er aan beleid geformuleerd wordt, goed uitgevoerd wordt. Wij zijn daarom blij dat er een fantastisch team van burgemeester en wethouders is gestart, met daarin twee VVD-wethouders, Ton van Amerongen en Irene Korting, die de afgelopen jaren hebben laten zien dat zij vaardig en deskundig zijn en hun verantwoordelijkheid nemen op de momenten waarop het erom gaat.