Ontwikkeling N307 Roggebotsluis

In de ontwikkeling van de N307 tussen Dronten en Kampen wordt de verkeerssituatie bij de Roggebotsluis gewijzigd. De provincie Flevoland en Overijssel hebben onlangs hun “plan in hoofdlijnen” gepresenteerd.

http://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/wegenprojecten/alle-wegenprojecten/n307-roggebot-kampen/

In dit plan is te lezen dat de beide provincies streven naar een nieuwe brugverbinding. Een brug met een vaarhoogte van 7 meter, 2 rijstroken voor snelverkeer, 1 rijstrook voor langzaam verkeer en een fietspad. De aansluiting met de N306 (Vossemeerdijk) wordt omgezet in een ongelijkvloerse kruising. Volgens het plan is deze oplossing afdoende om de te verwachten verkeersintensiteit de komende 10 jaar te kunnen verwerken. Het beperkte budget voor dit project (M€86,9 van het rijk en M€33 van beide provincies) staat andere opties in de weg, zoals een hogere brug, meer rijstroken of een aquaduct. 

Het belang van deze verbinding is juist voor inwoners en bedrijven uit Dronten belangrijk. De VVD vindt dan ook dat zienswijzen uit de gemeente met nadruk aandacht verdienen. Graag horen wij hoe u denkt over deze ontwikkelingen en roepen u op uw mening in onze enquête op Facebook te uiten.

http://www.facebook.com/vvddronten