Standpunt VVD verbouwing gemeentehuis: vraag en antwoord

Er leven veel vragen in de samenleving rond de aangekondigde verbouwing van het gemeentehuis van Dronten. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat ons standpunt hierover helder is en geeft daarom hierbij antwoord op de meeste gestelde vragen.

Waarom moet er wat gebeuren aan het gemeentehuis?

Het is verouderd, voldoet niet meer aan de ARBO-normen en de indeling past niet bij een moderne werkwijze.

Welke opties zijn er?

Nieuwbouw op een andere locatie, nieuwbouw op dezelfde locatie en verbouwing.

Wat zijn de kosten van die opties?

Respectievelijk € 30,5 miljoen, € 31,5 miljoen en € 24,9 miljoen.

Kloppen deze bedragen wel?

Ze zijn onder de verantwoordelijkheid van het college opgesteld door de ambtelijke organisatie, ondersteund door twee externe partijen. Wij gaan uit van de juistheid daarvan. Het gaat voor de duidelijkheid om ramingen, want het project moet nog worden aanbesteed.

Waar kiest de VVD voor?

Verbouwing.

Waarom kiest de VVD hiervoor?

Met name omdat het de goedkoopste oplossing is, maar ook omdat het de duurzaamste en meest circulair oplossing is, we het huidige pand een van de laatste iconen van de geschiedenis van onze gemeente vinden en omdat we het gemeentehuis in het centrum willen houden.

Is de goedkoopste oplossing toch niet al erg duur?

Ja, het gaat om veel geld. Wij willen dan ook dat er niet téveel geld aan wordt uitgegeven en daarom is er aan het college gevraagd om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Hierover wordt op 28 februari een besluit genomen.

Moeten de inwoners dit allemaal gaan betalen?

Ja, want het wordt met gemeenschapsgeld gefinancierd. Wel is het zo dat de lasten voor de inwoners niet worden verhoogd omdat er langjarig voor deze ingreep is gespaard en omdat het gebouw energieneutraal wordt gemaakt waardoor de jaarlijkse energielasten verdwijnen. Financieel merken inwoners er dus niets van.

Zijn er voor de VVD nog andere belangrijke aandachtspunten?

Ja, zo is er in de plannen nu nog sprake van een restaurant, werkcafé en vergaderruimte die open staan voor derden. Wij willen niet dat er oneerlijke concurrentie ontstaat met wat er op dit gebied al wordt aangeboden in het centrum van Dronten en komen met een amendement om marktverstoring tegen te gaan.

Ook vinden we dat de samenleving in de plannen nog niet ver genoeg betrokken wordt bij de verbouwing. We hebben al een toezegging gekregen van het college dat dit zal worden verbeterd; daarnaast komen we ook met een amendement om inwoners inspraak te geven in diverse budgetten.

Is de VVD van standpunt veranderd?

In ons verkiezingsprogramma staat niets over dit onderwerp, maar op de stelling “Het gemeentehuis in Dronten is toe aan een ingrijpende verbouwing” van De Drontenaar tijdens de verkiezingscampagne 2018 reageerde de VVD als volgt:

“De gemeente heeft betrokken ambtenaren nodig, die goed werk leveren. Die ook kunnen en willen meedenken met vragen vanuit inwoners en bedrijven. Zij verdienen een goede werkplek. Dit moet geregeld worden, maar ingrijpend verbouwen is geen doel.”

Hiermee gaven we aan dat verbouwing van het gemeentehuis geen doel op zich moet zijn, maar een meerwaarde moet hebben. Na de verkiezingen hebben we onderhandeld over een te vormen coalitie en daarbij hebben we om te komen tot samenwerking op diverse punten ons standpunt gecombineerd met dat van de coalitiepartners. Het coalitieakkoord heeft vervolgens de volgende inhoud gekregen:

“Werken met duidelijke  regels betekent creëren van ruimte. Ruimte voor nieuwe ambities en een nieuwe manier van werken. Het moderniseren van het gemeentehuis sluit aan bij deze nieuwe  manier van werken.  […]  Een wendbare organisatie, waar inwoners en ondernemers welkom zijn en meedoen, vraagt om een gemeentehuis dat meebeweegt. Een ‘gemeentehuis’ dat naar buiten treedt en waar de deur open staat. Waar muren transparant of doorbroken zijn, waar onze ambtenaren flexibel kunnen omgaan met hun werkomgeving. Binnen en buiten het fysieke gemeentehuis. Waar zij een goed uitgeruste ICT beschikbaar hebben (informatie en communicatietechniek). Een gemeente die het goede voorbeeld geeft met het toekomstbestendige beeld dat we van Dronten willen uitstralen: klimaatbewust en met een gezonde levenshouding. We inventariseren wat nodig is en komen met een voorstel.”

Met deze nadere uitwerking van ons standpunt kunnen we goed leven en we staan voor onze handtekening onder het akkoord.

Hoe zit het met de petitie?

Deze is ondertekend door degenen die van mening zijn “… dat er eerst een gedegen onderzoek moet komen waarin alle opties berekend en afgewogen worden.” Voor de VVD zijn er vier opties en zijn deze al duidelijk in beeld: [1] niets doen; [2] nieuwbouw op dezelfde locatie; [3] nieuwbouw op een andere locatie; [4] verbouwing. Optie #1 betekent voortzetting van het schenden van ARBO-normen en zorgt voor problemen wanneer de komende jaren o.a. de technische installaties het begeven – wij zijn hier geen voorstander van. De overige opties zijn in het bovenstaande besproken. Voor ons zijn deze wel degelijk gedegen onderzocht en afgewogen de afgelopen driekwart jaar: een afvaardiging van de raad heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het verbouwings-PvE, een afvaardiging van de raad heeft meegewerkt aan de opstelling van scenario’s met financiële gevolgen, er zijn een tafeltjesavond en een informatiebijeenkomst geweest, er zijn een raadsvergadering en twee commissievergaderingen geweest en er is rond deze vijf momenten uitgebreid mondeling en schriftelijk geantwoord op vragen vanuit de raad.

Welke referentieprojecten zijn o.a. gehanteerd?

·         Gemeentehuis Zevenaar

·         Gemeentehuis Harderwijk

·         Kantoor en bedrijfsruimten DSP in Delft

·         Kantoor en bedrijfsruimten Metaaltechniek in Amersfoort

·         Gemeentehuis Zuidplas in Nieuwerkerk a/d IJssel

·         Stadhuis IJsselstein

·         Hockeyclub IJsselstein

·         Zwembad Hendrik Ido Ambacht

·         Renovatie kantoor de huiskoper in Amsterdam

·         Renovatie de Schinkel Amsterdam, nieuwe hoofdkantoor van CBRE

·         Gemeentehuis Deventer

·         Gemeentehuis Weert

·         Gemeentehuis Assen

·         Gemeentehuis Hoogeveen

 

Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op.