Een veteraan is een oude, grijze man met een stok!

Wees eerlijk? Is dat niet waar heel veel van ons aan denken wanneer we het over een veteraan hebben? Sinds deze fractievergadering weten we het zeker. Dat beeld klopt niet. Een veteraan is een (ex)-militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. Dat kunnen dus ook nog heel jonge, actieve militairen zijn!

De Stichting Veteranen gemeente Dronten heeft ons deze avond meegenomen in hun werk. Wat doet de club? Wat zijn hun doelstellingen? We lezen en horen wel eens iets over deze mensen, maar waar houden zij zich nu exact mee bezig?

De doelstellingen:
- bevorderen van saamhorigheid onder veteranen onderling en hun gezinsleden;|
- bevorderen van maatschappelijke erkenning, herkenning en het creëeren van
  waardering bij de samenleving voor haar veteranen;
- verlenen van nazorg aan hen die dit behoeven.

We stonden met name bij de tweede doelstelling wat langer stil. Hieraan geeft de stichting heel concreet vorm, denk bijvoorbeeld aan een "Veteraan in de klas". 
De Veteranen zijn speciaal opgeleid om gastlessen te geven en op aansprekende wijze een persoonlijk verhaal te delen  met de leerlingen. Een verhaal van een Veteraan zet de leerlingen aan het denken. Hoe belangrijk is het om te weten wat zij hebben meegemaakt, welke keuzes zij hebben moeten maken, en vooral herkenning en respect voor hen die voor onze veiligheid aan het werk zijn/waren. Jammer dat nog niet alle Dronter scholen hier gebruik van maken.

Veteranen hebben vaak met gevaar voor eigen leven de Nederlandse belangen verdedigd en sommigen van hen betalen daarvoor een hoge prijs. Zij verdienen stuk voor stuk erkenning, waardering en respect voor wat zij hebben gedaan.
Wat zou het mooi zijn wanneer we met elkaar daar toch eens vaker bij stil staan! Bijvoorbeeld tijdens het hijsen van de vlag op Koningsdag of op 4 of 5 mei wanneer zij toch ook weer een duidelijke rol vervullen?

De avond werd afgesloten met een wens, de wens om een lokale Veteranendag te organiseren. Er zijn in onze gemeente en in de directe omgeving veel Veteranen die graag naar de Nationale Veteranendag in den Haag zouden willen gaan, maar dat niet kunnen. Samen met de NOP en Urk is de wens geboren om een lokale dag te organiseren.

Wij willen wel helpen, en wij weten ook wel een geweldig plein wat geschikt zou zijn!

Meer informatie over de Stichting Veteranen gemeente Dronten?
Lees:  Veteranen gemeente Dronten