Investeren in het Sociale Domein?

In de raadscommissie van 11 april presenteerde het college de themaplannen voor het Sociale Domein. In deze plannen wordt aangegeven hoe de strategie die de vaste lasten van het Sociale Domein moet terugbrengen tot aanvaardbaar niveau.

Namens de VVD heeft raadslid Paul Zuurendonk complimenten overgebracht voor de wijze waarop alle spelers die werken in dit speelveld betrokken zijn. In korte tijd kon daardoor een breed gedragen uitwerking worden opgesteld. Er is dus door onze ambtenaren snel en goed werk geleverd. Toch had de fractie nog enkele kritische noten te richten aan de wethouder.

Om de themaplannen te implementeren wordt een incidentele investering gevraagd van ruim 4 miljoen euro. Omdat veel effecten van deze investeringen een onderlinge samenhang hebben en bovendien pas op langere termijn zichtbaar worden, wordt tussentijds bijsturen erg lastig. Of zoals de VVD fractie verwoordde:”ons bekruipt het gevoel een carte blanche te geven”. Wethouder van Bergen heeft hierop aangegeven dat negatieve ontwikkelingen in de themaplannen aanleiding zullen zijn voor gedegen besluitvorming tot bijsturing.

De tweede kanttekening betreft de indicatoren waarmee de voortgang van de deelplannen van de strategie kan worden gemeten. Deze indicatoren zijn helaas nog niet compleet of nog niet administratief meetbaar. Bijsturen is dus lastig en bovendien hebben we nog geen volledig beeld. Het college heeft toegezegd de gemeenteraad te informeren hoe en wanneer de indicatoren compleet zullen zijn.

Het onderwerp zal aankomende raadsvergadering op 25 april verder worden besproken.