We spelen niet voor eigen rechter!

Zoals heel veel mensen heeft de VVD Fractie met afgrijzen kennis genomen van de situatie die zich de afgelopen dagen in Boxtel afspeelde. 
Wij horen dat veel veehouders zich grote zorgen maken, en we kunnen ons dat ook echt goed voorstellen. Wij vinden dat je absoluut van mening mag verschillen, maar dat dit niet de manier is om dat te uiten!
We vinden het belangrijk dat boeren zich gesteund voelen door ons. 
Het is niet aan actievoerders maar ook niet aan boeren om voor eigen rechter te spelen. Hiervoor hebben we de NVWA.

Onze vragen aan het college:
Is er regulier overleg met “onze” veehouders?
Zijn er signalen dat “onze” veehouders ook bedreigd worden?
(zo ja, wordt er aangifte gedaan?)
Is er een scenario voor handen wanneer er sprake van bedreigingen, of erger, zouden zijn?