Veiligheid moet gedegen worden georganiseerd

Samen met de andere gemeenten moet Dronten ervoor zorgen dat Flevoland veilig is en extra geld en een nieuwe verdeling zijn daarvoor hard nodig gebleken.

Gisterenavond heeft de VVD, net als alle overige partijen in de gemeenteraad van Dronten, ingestemd met een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland.

In de Veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie samen. Vorig jaar was gebleken dat de begroting van de Veiligheidsregio een structureel tekort kende dat niet meer incidenteel kon worden opgelost. Ook werd de kostenverdeling ter discussie gesteld omdat Almere en Lelystad niet alleen absoluut maar ook relatief veel meer betalen dan Urk, Noordoostpolder, Zeewolde en Dronten.

De VVD vindt veiligheid essentieel. Veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid, zo niet de belangrijkste. Samen met de andere gemeenten moeten we er daarom voor zorgen dat Flevoland veilig is en extra geld en een nieuwe verdeling zijn ons daarvoor hard nodig gebleken. Ook specifiek voor Dronten is een intensivering nodig, onder andere het versterken van de brandweerpost met meer medewerkers. De kostenverdeling wordt niet meer gebaseerd op de historische situatie maar op de principes draagkracht (vooral), solidariteit en nut. Dit betekent dat Dronten naar verhouding meer gaat betalen, maar wij denken dat de samenwerking op deze wijze wel logischer bekostigd en duurzamer van karakter zal worden.

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Dronten gaat van circa € 1,6 miljoen nu naar circa € 2,6 miljoen in 2025. Dat is een zeer forse verhoging. Het is dus voor ons nog meer dan gebruikelijk van belang dat we de extra inzet kunnen monitoren. Onder andere door bij de aangekondigde verantwoording over anderhalf jaar na te gaan of de voorgespiegelde verbetering er daadwerkelijk gekomen is.

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s presenteert overigens volgens haar eigen planning eind dit jaar haar advies. Dit advies kan dus als het goed is bij dat eerste monitoringsmoment worden meegewogen.