Vaccineren in Dronten

De fractie van de VVD Dronten stelde donderdag 7 januari vragen inzake het vaccinatiebeleid aan Wethouder Irene Korting.

Actuele vragen commissievergadering 7 januari:

Op 6 januari is men begonnen met het vaccineren tegen het Coronavirus, het virus wat ons nog steeds stevig in zijn greep houdt.

- Is er een plan de campagne voor de vaccinaties die in onze gemeente gezet moeten gaan worden?

- Is al duidelijk welke locaties er gebruikt gaan worden om te vaccineren?

- Hoe gaan we onze inwoners informeren over wie, wanneer en waar gevaccineerd gaat worden?

Wethouder Irene Korting bedankte voor deze vragen en benadrukte dat het goed is om hierbij stil te staan. Daarom heeft de wethouder deze vragen ook nog eens zorgvuldig getoetst bij de directeur van GGD Flevoland.

Zoals overal in Nederland volgen we de vaccinatiestrategie van het VWS. De Wethouder verwijst dan ook nog eens naar de Kamerbrief van 4 januari.
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/04/kamerbrief-over-covid-19-vaccinatiestrategie-update-stand-van-zaken)

Qua “priklocaties” zijn er 25 plaatsen aangewezen in Nederland. Voor onze provincie geldt de Schroefstraat 34C in Lelystad.

Er wordt nog over 2 extra Flevolandse locaties gesproken, te weten: Almere en de NOP.

Dit hangt af van het beleid van VWS, echter het college zal onze gemeente zeer zeker onder de aandacht brengen c.q. houden!
De uitnodigingen zullen via het RIVM verzonden worden.

 

De VVD Fractie is blij met de uitgebreide beantwoording door de wethouder Irene Korting. Het is goed om te vernemen dat de lijntjes tussen het College en het bestuur van de GGD kort zijn.


We benadrukken wel dat wij hopen dat de huidige Corona Teststraat aan de Nijverheidsweg in stand blijft! Het wordt bijzonder gewaardeerd door onze inwoners om in onze eigen gemeente te kunnen testen.

We laten in Dronten zien dat we goed zijn in maatwerk, dat kunnen we op dit niveau niet van het RIVM verwachten.

Wethouder Irene Korting garandeert de gemeenteraad dat zij haar best zal doen om onze gemeente onder de aandacht te houden van het ministerie. En zoals wij haar kennen zal dat zeker niet onopgemerkt blijven.

Hier lees je het interview met de GGD-directeur Marjan Vluggen en wethouder en GGD-bestuurder Irene Korting.


Zie ook:

Irene Korting stopt als wethouder: „Tijd om mijn horizon te verbreden” (De Drontenaar)

Irene Korting: “Vroegtijdig een goede dialoog organiseren is in een democratie van groot belang om verschillen te overbruggen" (Ondernemersbelang)