“Dronter kunst in (onder andere) Het Stedelijk museum Amsterdam”

Onze Gemeente bezit een gevarieerde verzameling kunstwerken die vanwege renovatie van het gemeentehuis deels is opgeslagen. Na renovatie is er maar zeer beperkt ruimte om kunst terug te plaatsen. Om de werken geen toekomst in het depot tegemoet te laten gaan, is de gemeente voornemens de collectie aan te scherpen en stukken die niet langer kunnen worden getoond, te herbestemmen.


Het adviesbureau QKunst kreeg de opdracht van de gemeente om de kunst te inventariseren en waarderen (zowel inhoudelijk als financieel) en heeft nu de opdracht gekregen om, op basis van de kwaliteiten van de collectie en de kaders van de gemeente, een selectie van te behouden en te herbestemmen of ‘te ontzamelen’ stukken te maken en aan de gemeente voor te leggen. 

Daarnaast heeft QKunst de opdracht gekregen om een ontzamelprotocol te formuleren. Een ontzamelprotocol vormt de basis voor de gemeente om tot officiële besluitvorming over te gaan. 

 

Op 27 mei diende een aantal partijen een motie in waarin zij willen dat een commissie van lokale deskundigen de stukken die op het “ontzamelprotocol” nogmaals toetsen. Zij gaven aan dat onze gemeente een nog jonge geschiedenis kent en het college onze ‘niet bijzondere’ kunst “al te gemakkelijk” van de hand doet.  

 

Wij hebben deze motie niet gesteund, onze motivatie is als volgt:

 

- Een aantal kunstwerken worden niet afgestoten maar herplaatst in gemeentelijke instellingen.

- Er zijn vier musea die interesse hebben, of zelfs aangegeven hebben “onze” kunst op te willen nemen in hun collectie waaronder zelfs het Stedelijk museum Amsterdam en de Fundatie in Zwolle.

- Werken die gemaakt zijn onder een bepaalde regeling worden teruggegeven aan de kunstenaar of hun erfgenamen.

- Er is een kunstwerk van een oud-burgemeester, dit wordt aangeboden aan de geportretteerde.

 - Verder worden er nog een aantal stukken te koop aangeboden.

 

Volgens ons is er dus grondig en kundig naar onze kunstcollectie gekeken, en laten we duidelijk zijn; de kunst verdwijnt niet. Hooguit uit onze gemeente….

 

Een regel uit de column van Kees Bakker in de Flevopost spreekt onze fractie in het bijzonder aan:


niet alle kunst is voor eeuwig. Kunst mag ook vergankelijk zijn. En kunst mag je ook delen. Beter verkopen aan iemand die het mooi vindt dan dat je het wegstopt in een kelder”.