Theo Vulink, #6

Theo Vulink, 66 jaar, is opgegroeid op de boerderij en werkt in de wereld van technologie voor land- en tuinbouw. 

Gezond voedsel en een groene leefomgeving maken we samen. Onvermoeid doe ik een appèl op onze pioniersmentaliteit. Waarbij we allen de mouwen opstropen en onze inwoners, jong en oud, hun betrokkenheid en veerkracht tonen. 

Als lokale bestuurder zet ik mij in voor evenwichtige groei van onze woonkernen. Woningen, voor alle mensen die graag wonen, werken of studeren in Dronten, alsook een goede wegeninfrastructuur voor vestigingsklimaat en bereikbaarheid.

Stem 14, 15 of 16 maart, lijst 1, plek 6. Theo Vulink.