VVD kijkt kritisch naar de noodopvang van 1000-1500 geregistreerde asielzoekers in Biddinghuizen

Woensdag 12 oktober stond al een tijd in onze agenda. Op deze avond zouden we in een beeldvormende vergadering met de raad over de begroting praten. Hoe snel kan iets veranderen….de avond begon met een “gesprek” over de RaadsInformatieBrief (RIB) over de tijdelijke noodopvang COA in Biddinghuizen.

Vooraf is ons duidelijk gemaakt dat hier een besluit is genomen door het college, wat een college bevoegdheid is. (Vanwege de tijdelijkheid) De tijdelijke crisisnoodopvang door het COA gesitueerd op het evenemententerrein in Biddinghuizen is in aantocht….deze race is gelopen. Wij gaven hierop mee dat juridisch weliswaar het college dit mag besluiten, maar wij als Raad degenen zijn die onze inwoners vertegenwoordigen. De VVD Dronten wil over deze opvanglocatie de geluiden uit onze lokale samenleving laten horen.

Toch begrepen wij het hele proces niet helemaal. Vooropgesteld dat wij vinden dat onze gemeente heel gastvrij is, kijk alleen maar naar het huidige AZC, de uitbreiding die hier wordt gerealiseerd en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Wij zien er graag op toe dat deze gerealiseerde opvang veilig en gastvrij wordt uitgevoerd.

Wij vinden dat met wat we allemaal als gemeente doen, de draagkracht en het inlevingsvermogen van onze inwoners nu wel voldoende op de proef is gesteld. Zeker in dit actuele geval, de beslissing van het college is meegedeeld aan onze inwoners, zonder kans dat hun zorgen, suggesties of bedenken waren gehoord.Hoezo participatie? Vandaag een brief, morgen een informatieavond, 7 kilometer buiten Biddinghuizen, dit werd in Biddinghuizen niet als erg uitnodigend ervaren. Een flink aantal direct betrokkenen hadden zelfs die uitnodiging niet ontvangen, en hoorde van deze avond op de radio.

Mogelijk komt ervanuit het Rijk nog aanvullende politie-capaciteit en in ieder geval extra BOA’s. Ook zou het Rijk mogelijk extra flexwoningen subsidiëren. Zowel de flexwoningen als de politie-inzet is nog onzeker. Vanuit de VVD Dronten hebben wij voorgesteld eventuele flexwoningen eerst in Biddinghuizen te plaatsen.

Wat gaat er gebeuren over 185 dagen? Over 185 dagen? Jazeker….over 185 dagen op de kop af wordt het gebied weer helemaal leeg opgeleverd aan Walibi. Want dan begint langzaam maar zeker het festivalseizoen.

Als het goed is, is er dan een alternatieve locatie voor deze (of andere?) 1500 geregistreerde vluchtelingen. Dat is namelijk het “pakkie an” van het COA. Onze burgemeester is daarvan overtuigd, zo zeker zelfs dat hij “zijn lot er aan heeft verbonden”

We voelden ons alleen staan vanavond met ons kritische geluid. Een aantal andere fracties vonden eigenlijk dat je niet kritisch mocht zijn en we alleen mochten juichen. Met ons kritische geluid maakten wij ons niet populair, maar daarvoor zitten we niet in deze gemeenteraad…..Waar we wel voor staan is voor onze inwoners…en ook al heeft de rest van de raad vrijwel alleen maar lovende reacties vernomen; wij niet.

Wij horen veel reacties uit Biddinghuizen van inwoners die zich ernstige zorgen maken. Immers een “wijk” erbij van 1500 mensen, wat doet dat met deze gemeenschap? Onze fractievoorzitter Barry Hoogezand wekte wat wrevel bij de burgemeester en bij collega raadsleden. Wrevel omdat we doorvragen? Wrevel omdat wel veel bezorgde inwoners spreken?

Want ook wij vinden het gedicht “Welkom in Nederland” een prachtig gedicht. Maar we gunnen deze vluchtelingen ook rust…rust in een opvanglocatie waar ze langer mogen blijven dan 185 dagen….en daarvoor doen we een klemmend beroep op onze collega’s in gemeente waar nog geen vluchtelingen gehuisvest zijn. We houden het allemaal nauwlettend in de gaten. 

En heeft u vragen of opmerkingen? U weet ons te vinden!