Ontwikkelingen infrastructuur Dronten

Een goede infrastructuur is van groot belang voor de economische kracht van onze gemeente. Juist daarom heeft onze VVD afdeling dit onderwerp ook hoog op de agenda staan. We praten je daarom ook graag bij over de laatste ontwikkelingen binnen onze gemeente.

Knooppunt Roggebotsluis

Onlangs is er door de provincie een informatiebijeenkomst voor betrokkenen en belangstellenden gehouden. Het uiteindelijke plan is om een goede doorstroming te creëren op het traject N307 Roggebotsluis – afrit N50 bij Kampen. De N307 is namelijk onderdeel van de belangrijke Oost – West  verbinding in Nederland: Van Alkmaar naar Zwolle. In dit grote project is naast de gemeente Dronten en Kampen ook provincie Flevoland, Overijssel en Rijkswaterstaat betrokken. In dit project worden 4 knelpunten aangepakt:

  • De capaciteit van de rotonde aan de Flevolandse zijde van de Roggebotsluis
  • De capaciteit van de oeververbinding
  • De capaciteit van de N307 aan de Overijsselse zijde
  • Tot slot de capaciteit van de toe- en afritten van de N50

Met de betrokkenen wordt er gezocht naar een optimale oplossing voor korte, middellange en lange termijn. Op korte termijn zal er een oplossing gezocht worden voor de rotonde aan de Flevolandse kant van de sluis. De plan is om de N307 en de N306 ongelijkvloers te laten kruisen. Op langere termijn is het de bedoeling dat een nieuwe oeververbinding wordt gerealiseerd. Het voorlopige plan is om in 2020 een 7 meter hoge brug te plaatsen. Hoewel dit een verbetering is tov de huidige situatie, is de VVD Dronten van mening dat een 7 meter hoge brug niet een optimale oplossing is voor het probleem. En daarom maken wij ons hard om de mogelijkheden voor een betere oeververbinding (bijv. een aquaduct of hogere brug) te laten onderzoeken. 

De Passage Dronten

De Passage wordt een autoweg met 2 rijstroken die parallel aan de Dronterringweg gaat lopen. Het is een initiatief van de gemeente Dronten en de provincie. Het doel is ook hier de doorstroming op de N307 bij Dronten te verbeteren.

De laatste ontwikkeling is dat vanuit financieel en technisch oogpunt de aanleg van de Passage met een jaar is uitgesteld. Dit betekent dus dat deze niet eind 2016 zal worden opgeleverd. VVD Dronten heeft zich indertijd sterk gemaakt om de plannen voor de Passage bij Dronten naar voren te halen. Hoewel we begrip hebben voor de ontstane situatie, vinden we dit uitstel erg vervelend. We zullen zeker een vinger aan de pols houden en onze invloed waar kan uitoefenen om verdere vertraging te voorkomen. 

Lelystad Airport en Flevokust

Beide ontwikkelingen vinden niet direct in onze gemeente plaats, maar hebben zeker wel invloed op onze economie en werkgelegenheid. Qua infrastructuur moeten we zorgen dat we klaar zijn om het bedrijfsleven in Dronten straks optimaal te kunnen laten profiteren van deze ontwikkelingen.  Een goede doorstroming is van levensbelang. Ook dit is een belangrijke reden waarom de VVD Dronten zich hard blijft maken voor een optimale infrastructuur in onze gemeente. Onze afdeling houdt  daarom regelmatig overleg met de provinciale fractie om de ontwikkelingen door te nemen en tevens te kijken hoe Dronten hier optimaal op in kan spelen. 

Digitale infrastructuur buitengebied

Ook de digitale infrastructuur heeft veel aandacht van onze afdeling. Daarin vinden we ons gelukkig gesteund door de provinciale VVD fractie. Naast de kernen in onze gemeente willen we dat ook het buitengebied kan profiteren van een optimale digitale verbinding. Dit kan zijn door middel van een straalverbinding, zoals dat nu wordt gedaan of op termijn door een vaste glasvezelaansluiting in het buitengebied.

Zet cookies aan om de video te tonen.