Willem Alexander claimt de derde dinsdag, Dronten de vierde dinsdag van september

Dinsdag 22 september vond traditiegetrouw de “vierde dinsdag van september” plaats in Dronten. Een informatiebijeenkomst die georganiseerd wordt door OndernemersVereniging de Driehoek. Dit keer was de locatie het Serviceplein in de Meerpaal/Flevomeerbibliotheek.

De eerste spreker, Maurice de Hond,  nam in een hoog tempo de toehoorders mee in zijn loopbaan als opiniepeiler. Vroeger had hij mensen die voor hem huis-aan-huis vragen stelde, een hele klus. En zeker om later die uitkomsten weer te bundelen en er een conclusie aan te verbinden. Inmiddels heeft hij zeker 45.000 mensen die iedere vrijdag digitaal een vragenlijst krijgen. Pas wanneer hij meer dan 3000 reacties heeft ontvangen kan er een uitkomst gepresenteerd worden. Vaak zijn dit politieke peilingen. Volgens Maurice ziet het er naar uit dat het huidige kabinet de rit niet zal uitzitten. Een nieuw kabinet zou moeten bestaan uit VVD /CDA / D66 en Groen Links. Dit kan haast niet anders om de meerderheid in de 2e en 1e kamer te garanderen. De typering die hij (zonder waardeoordeel!) gaf over de stemmers was niet onverwacht; de VVD stemmer is middelbaar of hoog opgeleid en verdient gemiddeld of veel en is al lang niet meer altijd een ondernemer! Na het “politieke” onderdeel van zijn inleiding ging hij in op “zijn” Steve Jobsscholen. De motivatie om een dergelijke school op te richten kwam me bekend voor; kinderen de ruimte en gelegenheid te bieden om hun talenten te ontwikkelen. Een paar weken geleden tijdens de bijeenkomst van de Haya van Someren Stichting hoorde ik hetzelfde verhaal. Talentontwikkeling, reuze belangrijk van jong tot oud dus! 

Aansluitend kwam Ron van Gent aan het woord, van Gent is directeur van VNO/NCW Midden en wist veel actualiteiten over het voetlicht te brengen. Veel onderwerpen uit de Miljoenennota passeerden de revue. Enkele prioriteiten voor VNO/NCW in 2015; het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt, het verbeteren van Rijksinkoopvoorwaarden en het terugdringen van inbesteden. Meer ruimte voor ondernemerschap in de zorg. 
Er is nog veel werk te verrichten om de doelen te behalen.

Van Gent hamert erop dat er geen club is die het alleen kan, we hebben elkaar hard nodig!

Zijn laatste oproep was dan ook aan alle aanwezigen om www.mkbvriendelijkstegemeente.nl in te vullen. Dronten heeft de ambitie om de titel MKB Vriendelijkste gemeente te worden maar kan het alleen maar waarmaken wanneer ondernemers hun input leveren.


Ik heb het inmiddels ingevuld, u ook?