Forensenbelasting

Tijdens de raadsvergadering van 26 november 2015 heeft de gemeenteraad van Dronten de verordening forensenbelasting behandeld. Forensenbelasting is een belasting bedoeld voor mensen die niet in de gemeente Dronten wonen maar wel voor meer dan 90 dagen per jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Veelal gaat het hier om een vakantiewoning.

© De Drontenaar

De gemeente Dronten hanteert al jaren een relatief laag tarief voor de forensenbelasting. De jaarlijkse verhoging van de Forensenbelasting komt overeen met het inflatiepercentage. Met deze verhoging is de forensenbelasting maximaal € 606 per jaar.

Echter, tijdens de raadsbehandeling van 26 november jl. heeft de fractie van GroenLinks een amendement ingediend om de tarieven voor met name de duurdere vakantiewoningen extreem te verhogen. Voor vakantiewoningen met een waarde vanaf € 150.000 zou de forensenbelasting kunnen oplopen van € 900 tot € 3.000 per jaar. In het debat dat de VVD heeft gevoerd met GroenLinks kwam naar voren dat we als partijen op dit terrein lijnrecht tegenover elkaar staan. Naast het feit dat extra belastinginkomsten voor de komende jaren niet nodig zijn -we hebben een sluitende meerjarenbegroting- zou deze extreme belastingverhoging zoals door GroenLinks werd voorgesteld ook  desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de verkoopbaarheid van vakantiewoningen. Ook zou het investeerders in de recreatieve sector af kunnen schrikken om te investeren in Dronten. 

Gelukkig hebben we de overige raadsfractie met onze argumenten kunnen overtuigen om samen met de VVD het amendement te verwerpen. 

Op het laatste moment zag ook GroenLinks in dat het indienen van het amendement geen enkele zin had om dat geen van de overige gemeenteraadsfracties er mee in zou stemmen en werd het amendement door GroenLinks ingetrokken.

De VVD blijft waakzaam als het gaat om een gezond en solide financieel beleid. We willen onze verkiezingsbelofte nakomen dat de lasten voor de burgers van Dronten tijdens deze raadsperiode niet zullen stijgen.

Bernd Rosing

Fractievoorzitter VVD Dronten