Geen verhoging tarieven afvalstoffen- en rioolheffing in 2016

De VVD hecht aan lage lasten voor de burgers van Dronten. In de afgelopen jaren hebben we dat waargemaakt door de rioolheffing en de OZB beperkt te laten stijgen en de afvalstoffenheffing te laten dalen. Dat resulteerde in 2015 zelfs in een daling van de woonlasten voor een gemiddeld Dronter gezin met een eigen woning.

© VVD Dronten

Ook in 2016 wordt aan deze tendens vastgehouden. De riool- en afvalstoffenheffing zullen in  het komende jaar niet stijgen en op het niveau van 2015 blijven. De OZB zal slechts met het inflatiepercentage van 1,4% opgehoogd worden.

Het niveau van de woonlasten in  Dronten behoort tot de laagste van alle Flevolandse gemeenten. Alleen het woonlastenniveau van de gemeente Zeewolde is lager.

Ton van Amerongen