Efficiënte gemeente

De VVD gaat voor een gemeente waar je terechtkan, en waar het huishoudboekje op orde blijft.

Een efficiënte gemeente

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom, daarom moet de gemeente dienstbaar zijn, goed bereikbaar, privacy waarborgen en inwoners betrekken bij plannen en besluitvorming.  Dit willen we bereiken door continu flexibel en innovatief in te spelen op nieuwe vragen vanuit de samenleving en nieuwe ontwikkelingen. We streven hierbij naar zo weinig mogelijk regels, waarbij we uitgaan van een ieders eigen verantwoordelijkheid en daarbij het principe van ja mits” in plaats van nee tenzij” omarmen. 

 

Communicatie vanuit de gemeente moet helder en begrijpelijk zijn. De gemeente zit namelijk niet in een ivoren toren maar staat middenin de samenleving. De VVD hecht veel waarde aan begrijpelijke taal in brieven en formulieren. Daarnaast is de digitale dienstverlening van goede kwaliteit én volledig up-to-date qua veiligheid, zodat meer vanuit huis kan worden geregeld. Toch kun je fysiek of telefonisch bij de gemeente terecht bij vragen of zaken die je niet digitaal kunt regelen. We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten. Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs, waarbij de persoon die het betreft niets te verwijten valt, hoef je niet te betalen. Zon situatie is al vervelend genoeg. 

 

Goede ideeën en participatie

De gemeente blijft zich inspannen als mogelijkhedenmaker” voor slimme en creatieve ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers, zowel fysiek als financieel. Hierbij is goede communicatie en verwachtingen-management essentieel. Wij kijken bij goede ideeën of en hoe we deze inwoners kunnen ondersteunen. Eventuele besparingen kunnen vervolgens weer ingezet worden voor bijvoorbeeld nieuwe maatschappelijke initiatieven of lagere belastingen. 

 

Bij het opstellen van nieuw beleid dient iedereen die dit direct raakt betrokken te worden vanaf een vroeg stadium. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Goede, transparante communicatie is essentieel. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid. Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft meer oog voor de stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden.

 

Huishoudboekje op orde

De VVD wil minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze hardwerkende inwoners en ondernemers. Wij willen dat daarbij duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt besteed. De VVD hecht daarbij aan een strakke begrotingsdiscipline. Zero based begroten blijft onderdeel van de gemeentelijke werkwijze. Elk jaar kijken we wat goedkoper en beter kan. Ofwel door met hetzelfde geld meer te doen, of met minder geld hetzelfde. 

 

De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. We geven daarbij in principe niet meer geld uit dan er binnenkomt. De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. Gemeentelijke belastingen mogen in principe alleen verhoogd worden met het inflatiepercentage. De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt.