Wonen

We gaan bouwen, bouwen, bouwen, voor jong en oud, waarbij we rekening houden met ons karakter.

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Op dit moment is de woningnood in de gemeente Dronten, ondanks de voortvarende bouw afgelopen jaren, hoog. Als VVD willen wij dat de komende jaren nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen en onze lokale voorzieningen op peil gehouden kunnen worden. We willen een meerjarige planning samen met onze inwoners aanhouden zodat we de komende jaren kunnen blijven bouwen. Want door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen.

 

Concrete stappen zijn wat de VVD betreft dat de woningbouw in Swifterbant op korte termijn van start gaat en Dronten komende periode kiest waarheen we gaan uitbreiden. Ook voor en met Biddinghuizen moeten we nadenken wat voor de toekomst aan woningen nodig is. 

 

Jong en oud

We gaan ervan uit dat een gezonde totale mix van woningaanbod rekening houdt met demografische en doelgroep-gebonden aspecten. Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen wordt onze prioriteit. De gemeente moet in samenwerking met de woningcorporatie en private partijen zorgen voor een goede hoeveelheid betaalbare (huur)woningen, juist ook om jonge starters een plekje te bieden in onze prachtige gemeente. Voor starterswoningen handhaven we een zelfbewoningsplicht.

 

De gemeente Dronten is sterk vergrijzend met een grote, snelgroeiende groep ouderen. Inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen in Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten waaronder woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen. 

 

Vernieuwing

De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses en kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen blijven wonen. We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af. Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw. We schaffen de welstandscommissie af en schrappen deze uit de plaatselijke verordening.