Onze drie dorpen

Onze dorpskernen Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten hebben allemaal een uniek karakter met verschillende behoeften. Dat beseffen we en daar willen we met de samenleving verder aan werken. 

 

Concrete stappen omtrent woningbouw zijn wat de VVD betreft dat de woningbouw in Swifterbant op korte termijn van start gaat en Dronten komende periode kiest waarheen we gaan uitbreiden. Ook voor en met Biddinghuizen moeten we nadenken wat voor de toekomst aan woningen nodig is. Bij onze relatief jonge winkelcentra is uitgegaan van een hoger aantal inwoners dan dat op dit moment aanwezig is. Inzet op bevolkingsgroei en woningbouwontwikkeling voor de gemeente Dronten biedt kansen voor de ontwikkeling en het behoud van de vitale centra op de langere termijn.

 

Het dorpsgevoel in Swifterbant en Biddinghuizen wil de VVD versterken met een plek waar men elkaar kan ontmoeten. zeker voor jongeren.