Veiligheid

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en ons eigen huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen niet alleen dat de dorpen veilig zijn, maar een ieder zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met onze inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen.

 

Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in de wijken. De VVD wil een verdubbeling van het aantal boa’s: van 6,5 naar 13. Onze boas verdienen de juiste middelen en trainingen om voor onze veiligheid te zorgen. In het uiterste geval gebruiken zij stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray om zichzelf en jou te beschermen. 

De hulpdiensten blijven 24 uur per dag beschikbaar, met de vastgestelde aanrijtijden. 

 

Harde aanpak

We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. Je blijft met je handen van andermans spullen af, en geweld is al helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Zij horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die dit wel doen pakken we hard aan. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We zetten in op patseraanpak, waarbij (jonge) criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren. 

 

Ook overtredingen pakken we streng aan: de focus van de nieuwe handhavers moet liggen op de belangrijkste klachten in de wijken zoals rotzooi, overlast en verkeersveiligheid. We rekenen ook op onze inwoners: iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt door buurtpreventie-initiatieven. Nieuwe technologie en cameratoezicht kan worden ingezet bij de opsporing, net zoals de slimme deurbel.

 

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om de gemeente Dronten veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. 


Ondermijning

Daarnaast blijven we alert op ondermijning: verschillende vormen van criminaliteit waarbij de grenzen tussen de georganiseerde criminaliteit (de onderwereld) en onze samenleving (de bovenwereld) vervagen. Ondermijning verzwakt en ontregelt de maatschappij en het ondernemersklimaat en moet daarom ferm bestreden worden. Gezien de lokale omstandigheden zijn we kwetsbaar en moeten we alert blijven.