Onderwijs, sport en cultuur

Goed onderwijs

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden 

 

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Ook moeten scholen veilig zijn op twee manieren: scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys, huiselijk geweld of pestgedrag. Daarnaast is het van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. 

 

De gemeente stimuleert dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt. 

 

Sport houdt ons gezond

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

 

We willen sport inzetten voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Door samenwerking tussen sportclubs, onderwijs en zorginstellingen zorgen we hiervoor, net zoals bij schoolgaande jeugd zo veel mogelijk te laten bewegen. Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport en recreatie. Of als een sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd. 

 

Sportevenementen zijn een manier om Dronten op de kaart te zetten, daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is het NCK-wielrennen. In ons sportbeleid bieden we gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie en racisme is geen plek in Dronten. 

 

Cultuur is waardevol

Cultuur is van en voor de samenleving. Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde, omdat het vorm en inhoud geeft aan de gemeenschap. Cultuur stimuleert de creativiteit. Een goed en gevarieerd cultuuraanbod vinden wij belangrijk, waarbij de rol van de gemeente vooral faciliterend is. In de gemeente Dronten zorgen we voor een rijk aanbod van cultuur en evenementen.
We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Denk aan de grote festivals, de Tulpenroute, het nationaal clubkampioenschap wielrennen en de Meerpaaldagen. Het unieke cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien en behouden worden. 

 

Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. We zetten het geld zo effectief mogelijk in.