Duurzaamheid en groen

We zien kansen in verduurzaming en de schoonheid van ons groen, maar blijven realistisch

Duurzaam Dronten

De gemeente Dronten is een duurzame gemeente. Onze netto energievoorziening is 150%, dus wij dragen ons steentje bij aan verduurzaming van Nederland. Huizen gaan waar mogelijk van het gas af, zonneparken en windmolens zijn in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare gemeente. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers en met draagvlak. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze gemeente prettig om te wonen, ook (betaalbaar) voor toekomstige generaties. 

 

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. In de landbouw ziet VVD Dronten dat door onze ondernemers continu naar duurzame en innovatieve oplossingen wordt gekeken, daar zijn we trots op en dat willen we ondersteunen. We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen. Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. 

 

Een groene omgeving

De gemeente Dronten staat bekend om zijn groene aanzicht: langs wegen, in wijken, op akkers en met de vele bossen. Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie. Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd. 

 

Ook voor dieren willen we een prettige gemeente zijn. We spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen en ruimte voor dieren, veilige uitlaatplekken en het wegnemen van hindernissen voor de dierenambulance. Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep. Boas zullen daar bij het uitvoeren van hun taken ook op toezien. 

 

Afvalbeleid

Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. Onze inwoners zijn ook tegen verspilling. Het afvalbeleid wordt jaarlijks gemonitord. We willen geen rigide systeem met afvalregistratie en respecteren de privacy van onze inwoners. Dumping, hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.