Economie en toerisme

De VVD bouwt aan een economie waar ondernemers de ruimte krijgen en we samenwerken.

Een sterke economie

Samen bouwen we aan een vitale economie waar mensen en ondernemers graag naartoe komen én blijven. Met wendbare en weerbare inwoners en bedrijven, klaar voor de banen van nu en van de toekomst. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De sectoren agrofood, vrijetijdseconomie en retail bieden veel werkgelegenheid voor onze gemeente. Door het continu blijven inzetten op het economisch vestigingsklimaat en het ondernemersklimaat. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst. 

 

Wij richten ons in eerste instantie op de kerntaken van de gemeente en zullen zuinig omgaan met het belastinggeld. Want wij realiseren ons dat elke cent die we uitgeven, eerst door inwoners en ondernemers verdiend is. Lokale lasten voor ondernemers willen we daarom zo laag mogelijk houden, net zoals legeskosten (meer over een huishoudboekje dat op orde is? Klik hier). Bij onderhandse aanbestedingen wordt zo veel als mogelijk ten minste één lokaal bedrijf uitgenodigd, zodat lokaal belastinggeld ook naar lokale ondernemers gaat. Het is belangrijk dat economie en ondernemerschap de ruimte krijgen door coronacrisis die onze bedrijven hard heeft geraakt. We blijven hen ondersteunen de komende periode.

 

We breiden het ondernemersloket verder uit zodat ondernemers op één plek terecht kunnen voor ondernemersvragen. Van vergunningen, belastingen tot ruimtelijke procedures. Er wordt vanuit dit loket ook proactief naar onze ondernemers gecommuniceerd. Voor het ontwikkelen van economisch beleid willen we dat alle ondernemers kunnen meepraten en meedenken via een (online) ondernemerspanel. We richten ook één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren, zoals Koningsdag of een braderie, waarbij wordt meegedacht en waar je terechtkunt als er iets misgaat.

 

Verder dan onze gemeentegrens

De gemeente Dronten heeft een centrale positie in Nederland. De centrale ligging tussen de eerste economische regio (Metropoolregio Amsterdam) en de vierde economische regio (Regio Zwolle) vraagt om slimme verbindingen. Als er voordeel kan worden behaald uit regionale samenwerking met kostenefficiëntie en effectiviteit moeten we dit vooral doen. We krijgen steeds meer een netwerkeconomie waarbij overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers de handen ineen moeten slaan. De lokale overheid heeft daarbij een faciliterende en verbindende rol.

 

Waar ondernemers de ruimte krijgen

Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving. In plaats van vergunningen proberen we zoveel mogelijk algemene regels op te stellen en alleen een meldingsplicht te vragen. Relatief eenvoudige vergunningen worden binnen één dag afgegeven. Bij een vergunningsverlening die langer duurt, maken we dit proces transparant en overzichtelijk.

 

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelcentra. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ondernemerschap en de vastgoedeigenaren verantwoordelijk voor de kwaliteit van het vastgoed. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte in de winkelcentra. Bij onze relatief jonge winkelcentra is uitgegaan van een hoger aantal inwoners dan dat op dit moment aanwezig is. Inzet op bevolkingsgroei en woningbouwontwikkeling voor de gemeente Dronten biedt kansen voor de
ontwikkeling en het behoud van de vitale centra op de langere termijn. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca in de winkelcentra. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Gratis parkeren blijft in alle winkelcentra in de gemeente gehandhaafd, er is voldoende parkeerruimte en de winkelcentra/bedrijven blijven goed bereikbaar. 

 

Wij zijn voorstander van het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld, om zowel nieuwe als lokale bedrijven de ruimte te bieden. Detailhandel zien wij bij voorkeur gevestigd in de dorpskernen, dichtbij inwoners en niet op bedrijventerreinen. 

 

Recreatie en toerisme

Recreatie, detailhandel en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert met goede gebiedspromotie over het sterke merk gemeente Dronten. Hierbij wordt samengewerkt met ondernemers en inwoners, als ambassadeurs van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft. De toeristenbelasting is zo laag mogelijk voor ondernemers. Er wordt een onderscheid gemaakt bij de toeristenbelasting voor de grote festivals als Lowlands en Defqon en de overige recreatieondernemers zoals B&B's en campings.