Agrarische sector

We zijn trots op onze agrariërs: we helpen hen nu en in de toekomst.

In de gemeente Dronten zijn landbouw en voedselproductie van oudsher de motor van de lokale economie. De gemeente Dronten is het centrum van de Agro & Food sector met het groene onderwijs, de lectoraten, de innovaties en de vele agro en food ondernemers die internationaal toonaangevend zijn in de agrofood sector. De manier waarop we voedsel produceren, distribueren en consumeren staat vandaag voor grote transities. Hier werken we elke dag hard om ons voedselsysteem te verduurzamen en tegelijkertijd een wereldspeler te blijven. We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen zorgen te maken om onze voedselvoorziening. 

 

Als agrariërs blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu. Het landschap dat onze gemeente omringt, is de afgelopen decennia door de agrariërs gevormd en is beeldbepalend voor onze gemeente. Wij vinden dat de belangen van agrariërs en omwonenden in balans met elkaar moeten worden afgewogen. Onze unieke kennisinstellingen Warmonderhof en Aeres Hogeschool zijn belangrijke partners om de landbouw toekomstbestendig te houden. Ook is de sector van grote economische waarde voor Dronten. Door de samenwerking met deze onderwijsinstellingen te intensiveren, wordt Dronten nog belangrijker als kennishub, kunnen we nog meer ondernemers in de regio bereiken, verbinden en verder op weg helpen met hun en onze vraagstukken.

 

Ook binnen de agrarische sector blijven we alert op ondermijning: verschillende vormen van criminaliteit waarbij de grenzen tussen de georganiseerde criminaliteit (de onderwereld) en onze samenleving (de bovenwereld) vervagen. Gezien de lokale omstandigheden zijn we kwetsbaar en moeten we alert blijven. Denk daarbij onder andere aan de vele jachthavens, landbouwschuren, vakantieparken en bedrijventerreinen die onze gemeente rijk is.